Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
13. mája 2021

Služba ČSOB Matchit prináša spojenie investorov s malými a strednými firmami v bezpečnom bankovom prostredí. Jej fungovanie približuje Tomáš Korauš, riaditeľ Odboru štruktúrovaného financovania ČSOB.

Prečo ste sa rozhodli zamerať na služby v segmente fúzií a akvizícií? 

V tejto oblasti sa pohybujeme dlhodobo a máme za sebou množstvo úspešných obchodov a transakcií. Práve na základe skúseností sme sa rozhodli ponúknuť riešenia vo forme digitálnej platformy ČSOB Matchit. Je určená firmám, ktoré stoja pred strategickými rozhodnutiami. Vidíme, že sektor fúzií a akvizícií sa na Slovensku dynamicky rozvíja. Napríklad prví podnikatelia, ktorí od 90. rokov budovali svoje podnikanie, dnes hľadajú nasledovníkov a chcú svoje firmy odovzdať ďalšej generácii alebo zabezpečiť ich rozvoj. Preto sme vytvorili štruktúru produktov, ktorá im v tom vie komfortne pomôcť. Prvým nástrojom je ČSOB Advisory. Je to samostatná spoločnosť, ktorá sa venuje práve generačným výmenám alebo vytváraniu štruktúr pre zachovanie budúcnosti firiem. Môže ísť napríklad o prípravu firmy na predaj, predaj firmy vlastnému manažmentu (tzv. management buy out), ochranu majetku či ohodnocovanie spoločností.  Keď sa majitelia firiem rozhodnú hľadať nových investičných partnerov, ponúkneme im službu ČSOB Matchit. Tá už priamo prepojí predajcov s investormi. 

Tomáš Korauš, riaditeľ Odboru štruktúrovaného financovania ČSOB. Zdroj foto: Archív ČSOB

V čom sa odlišujú služby ČSOB Advisory a ČSOB Matchit? 

ČSOB Advisory je poradenská spoločnosť. Dokáže priniesť pridanú hodnotu vo vytvorení tej správnej štruktúry. Ľudia v ČSOB Advisory pomôžu záujemcovi ohodnotiť jeho spoločnosť a poradia, čo spraviť, aby ju dokázal dobre predať. Klient je tak relevantnou protistranou pri akýchkoľvek negociáciách.

ČSOB Matchit, naopak, ponúka už priame spojenie s investorom. Predávajúcemu dáva možnosť  ponúknuť svoju spoločnosť anonymne a bezpečne, pretože tak koná v bezpečnom prostredí, ktoré zastrešuje banka. Investor si môže pozrieť firmy a podniky na predaj a rozšíriť svoje portfólio. Nemusí ísť pritom vždy o veľké investície, ak chcete napríklad investovať v poľnohospodárstve, môžete kúpiť menšiu farmu a spojiť ju so svojou už existujúcou štruktúrou. Cez platformu ČSOB Matchit spájame investorov s predávajúcimi a vieme ako banka zabezpečiť aj financovanie transakcií. O službu je veľký záujem najmä preto, že naša banka je zárukou stability, máme v tejto sfére dlhoročné skúsenosti, dostatočné know-how a tiež širokú regionálnu sieť bankárov, ktorí klientov dobre poznajú. 

Ako funguje služba ČSOB Matchit?

Systém je veľmi jednoduchý, intuitívny a hlavne bezpečný. Je to uzavretá platforma, ktorej privátne webové prostredie je určené pre osoby a firmy, ktorým povolíme prístup. Na začiatku podpíšete základnú dokumentáciu, následne sa prihlásite a prechádzate procesom na základe vami zvoleného tempa a intenzity.

Z pohľadu investora si najskôr vyberiete sektor a potom si môžete prezerať konkrétne ponuky firiem, ktoré sú na predaj. K dispozícii máte kompaktný sumár parametrov, na základe ktorých dokážete vyhodnotiť váš predbežný záujem. Ide o počet zamestnancov, ebitdu, obrat či lokalitu. V tomto kroku sú údaje ešte stále anonymné a spoločnosť nedokážete identifikovať. Ak vás firma zaujme a potrebujete detailnejšie informácie, predávajúcemu príde notifikácia a rozhodne sa, či vám údaje sprístupní. Prípadne sa ako investor môžete ozvať nám a my vám povieme, ako postupovať. Následne dostanete detailnejšie informácie, na základe ktorých zadáte ponuku. Dozviete sa finančné ukazovatele, sieť dodávateľov, odberateľov, štruktúru zamestnancov, dosiahnuté míľniky. Všetky výstupy sú prehľadné tak, aby v nich bolo možné rýchlo sa orientovať.

Z pohľadu predávajúceho sa v bezpečnom prostredí dozvedáte o potenciálnom investorovi. To vám dovoľuje samostatne sa rozhodnúť, či mu sprostredkujete detailnejšie informácie. Podaním ponuky investora však už úloha služby ČSOB Matchit končí. Následne nastupuje transakčné poradenstvo alebo štruktúrované financovanie prostredníctvom banky, a tomu sa už venuje ČSOB Advisory.

Spájate investorov s predajcami len na Slovensku? 

ČSOB Matchit funguje v medzinárodnom prostredí, keďže ide o platformu celej skupiny KBC, čo je naša materská spoločnosť. Vďaka tomu sa postupne pripájajú všetky krajiny, v ktorých pôsobíme Belgicko, Bulharsko, Česko, Maďarsko a, samozrejme, Slovensko. Aktuálne disponujeme s viac ako 850 investormi. V tomto smere by som rád vyzdvihol vysokú expertízu ČSOB tímu, ktorá je reflektovaná aj vo fakte, že práve na Slovensku platformu vyvíjame a máme na starosti jej celkovú medzinárodnú koordináciu. 

Ak by som mal možnosť to jednoducho zhrnúť, tak záujemcom vieme poradiť, ako spoločnosť „upratať“, koľko si za ňu pýtať, nájsť, komu by ste ju mohli predať, a taktiež pomôcť pri negociáciách. Na druhej strane, investorovi vieme ukázať, aké spoločnosti môže kúpiť, ako ich ohodnotiť, poradiť, ako nastaviť spoločnosť pre fungovanie do budúcna, nájsť v celosvetovej sieti odberateľov pre jej výrobu a ešte mu to vieme aj zafinancovať.