4. marca 2021

Ženy na najvyšších pozíciách v korporáte pôsobia na Slovensku vo firmách rôzneho zamerania – od finančných inštitúcií cez pohonné hmoty a energetiku, oceliarstvo či maloobchod.

1. Timea Reicher

Slovnaft
Členka predstavenstva, riaditeľka maloobchodu
Tržby 3,7 mld. eur
Zisk 46 mil. eur

 

Reklama

V pracovnej kariére Timey Reicherovej bol rok 2020 mimoriadny. Ako manažérka Slovnaftu zodpovedná za najväčšiu maloobchodnú sieť na Slovensku riadila kritickú infraštruktúru – čerpacie stanice po celom Slovensku, nevyhnutné na dopĺňanie pohonných hmôt do vozidiel zdravotníkov a bezpečnostných zložiek či do nákladných automobilov. Pandémiu tak zažila v prvej línii.

Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave s titulom MBA z Univerzity v Minnesote – Carlson School of Management a Wirtschaftsuniversität Wien pôsobí v skupine MOL od roku 2006, šéfkou útvaru maloobchod je od mája 2014. Aj vďaka jej práci a práci jej tímu zostali aj počas tvrdého lockdownu na jar 2020 čerpacie stanice Slovnaftu „oázou normálnosti“.

Pri ďalšom rozvoji siete čerpacích staníc sa Timea Reicher sústreďuje na zvyšovanie úrovne služieb, digitalizáciu a ekologické riešenia, vrátane infraštruktúry pre elektromobilitu.

2. Eva Jurkovičová

Schaeffler Slovensko
Konateľka, CFO
Tržby 1,1 mld. eur
Zisk 35,7 mil. eur

Prvá dáma spoločnosti Schaeffler na Slovensku aj v Česku a stála členka nášho rebríčka sa tento rok prepracovala na druhé miesto. Eva Jurkovičová pôsobí v spoločnosti Schaeffler Slovensko ako konateľka a vedie oba jej slovenské závody na Kysuciach a v Skalici.

Táto spoločnosť na Slovensku funguje od začiatku 90. rokov (pôvodne tu pôsobila pod názvom INA) a zamestnáva zhruba 9 500 ľudí. Eva Jurkovičová má však pod palcom nielen financie slovenských závodov Schaeffleru, ale aj tých v Česku (nachádzajú sa v mestách Lanškroun a Svitavy).

Schaeffler vyrába motory, prevodovky, podvozky či náhradné dielce pre automobilový priemysel a tiež ponúka široké spektrum ložiskových a servisných riešení a pre priemysel.

Svoj najbližší tím spolupracovníkov sa Eva Jurkovičová snaží podľa vlastných slov budovať ako „špičkový orchester a byť jeho profesionálnou dirigentkou“.

3. Silvia Gaálová

U.S. Steel Košice
Viceprezidentka pre financovanie
Tržby 2,1 mld. eur
Zisk -78 mil. eur

Silvia Gaálová je absolventkou Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pracovala v poradenských spoločnostiach Arthur Andersen a Deloitte, do U. S. Steel Košice prišla v roku 2002.

Spoločnosť, ktorá je najvýznamnejším zamestnávateľom na východnom Slovensku, dáva prácu zhruba 9 600 zamestnancom. Viceprezidentkou pre financovanie sa stala v januári 2018. Silvia Gaálová zodpovedá za transakčné činnosti, účtovníctvo, dane, riadenie výnosov, finančné plánovanie a analýzy, bankovníctvo a kreditnú politiku spoločnosti a jej dcér.

Vlani sa stala novou líderkou U.S. Steel Košice Women’s Inclusion Network, ktorá vytvára prostredie na podporu diverzity a povzbudzuje ženy k rozvoju osobných a profesionálnych schopností prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít.

4. Katarína Navrátilová

Tesco Stores SR
Členka predstavenstva, produktová riaditeľka Tesco CE
Tržby 1,4 mld. eur
Zisk 91 mil. eur

Reklama

Katarína Navrátilová sa k Tescu pridala hneď po skončení vysokej školy a pracuje preň dodnes, už viac ako 20 rokov. V reťazci pôsobila na mnohých pozíciách: pracovala ako koordinátorka v komerčnej sfére, bola nákupkyňou čerstvých potravín a neskôr sa presunula do centrály v Prahe.

Takmer dva roky pôsobila vo vtedajšom Tesco Kipa v Turecku ako šéfka obchodu a členka predstavenstva. Po návrate z Turecka smerovala na pozíciu People Director.

Aktuálne je členkou predstavenstva Tesco Stores SR, ktoré na Slovensku zamestnáva okolo 7 500 ľudí, a je aj produktovou riaditeľkou Tesco Central Europe.

5. Alena Rozsypalová

Východoslovenská energetika Holding
Členka predstavenstva, CFO
Tržby 938 mil. eur
Zisk 87 mil. eur

Rodáčka zo slovenského Martina má dvojité – slovenské aj české – občianstvo. Vyštudovala odbor manažér – ekonóm, jej alma mater je Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brne.

Celá jej profesionálna kariéra sa točí okolo financií vo veľkom medzinárodnom, neskôr predovšetkým energetickom biznise. Začínala vo firme KPMG ako audítorka účtových závierok medzinárodných spoločností. Od roku 2005 pracovala pre nadnárodný energetický koncern RWE a potom innogy, kde na rôznych manažérskych pozíciách riadila financie českých spoločností.

Pred štyrmi rokmi ju kariéra zaviedla späť na Slovensko do energetickej spoločnosti VSE Holding, kde dodnes pôsobí ako členka predstavenstva a finančná riaditeľka. Od roku 2020 je aj podpredsedníčkou a členkou dozornej rady v dcérskej VSE.

Je ambasádorkou „zeleného“ pracovného prostredia. Riešenia s pridanou ekologickou hodnotou preferuje aj v biznise.

6. Jana Somorovská

Západoslovenská distribučná
Podpredsedníčka predstavenstva
Tržby 0,5 mld. eur
Zisk 106 mil. eur

Za podpredsedníčku predstavenstva spoločnosti s takmer 1 500 zamestnancami ju zvolili v septembri 2020. Počas svojej 20-ročnej pracovnej kariéry získala skúsenosti v oblasti obchodu, predajných kanálov, projektového riadenia na Slovensku, ako aj na trhoch strednej a východnej Európy v sektoroch IT, telekomunikácie a energetika.

Sústreďuje sa na vytváranie nových obchodných príležitostí zameraných sa zvyšovanie výnosov spoločnosti prostredníctvom využívania viackanálového predaja.

Aktuálne sa zaoberá vývojom nových nekomoditných riešení v oblasti energetiky, zameraných predovšetkým na energetickú efektívnosť. Podieľa sa na rozhodovaní o všetkých záležitostiach spoločnosti.

7. Natália Major

Tatra banka
Členka predstavenstva
Bilančná suma 14,5 mld. eur
Zisk 171 mil. eur

 

Natália Major v Tatra banke pracuje od roku 1994, keď tam začínala na oddelení spracovania transakcií a platobného styku. Členkou predstavenstva sa stala v januári 2011 a dlhodobo patrí k top ženám slovenského bankovníctva.

V banke s vyše 3 800 zamestnancami sa podieľala na zriadení nových distribučných kanálov, ako prvý slovenský internetbanking (1998), prvé bankové nonstop kontaktné centrum, prvej online banky na Slovensku – Eliot či na uvedení aplikácie internetbankingu pre iPhone.

V banke má na starosti riadenie prevádzky spracovateľských útvarov, procesné a organizačné riadenie, nepersonálne náklady banky, správu budov a služieb, bezpečnosť, projektové riadenie.

Najväčšia pozornosť vlani patrila oblasti business continuity manažmentu, ktorého úlohou bolo zabezpečenie plynulosti prevádzky aj napriek nepriaznivému pandemickému obdobiu. Ochrana života a zdravia všetkých zamestnancov bola a stále zostáva v centre jej pozornosti.

8. Zuzana Nemečková

Orange Slovensko
Členka predstavenstva, zástupkyňa generálneho riaditeľa
Tržby 556 mil. eur
Zisk 96 mil. eur

Zuzana Nemečková ukončila štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity. V roku 1993 začala pracovať ako asistentka riaditeľa, neskôr ako marketingová manažérka v spoločnosti Tchibo Slovensko. V roku 1996 sa stala vedúcou úseku predaja, marketingu a komunikácie v spoločnosti Rajo.

V spoločnosti Orange Slovensko, ktorá dáva prácu zhruba 1 100 ľuďom, pracuje Zuzana Nemečková od roku 2001, pôsobila na pozícii riaditeľky obchodného úseku, v roku 2019 sa stala riaditeľkou úseku obchodu a marketingu pre biznis zákazníkov a vzťahy s veľkými korporátnymi klientmi, ako aj SME zákazníkmi.

9. Viera Kubašová

Kooperativa poisťovňa, Vienna Insurance Group
Členka predstavenstva, CFO
Predpísané poistné 634 mil. eur
Zisk 49,5 mil. eur

 

Viera Kubašová, absolventka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, pracuje v poisťovníctve už viac ako 20 rokov. Od roku 2014 je členkou predstavenstva Kooperativa poisťovne, ktorá je členom skupiny Vienna Insurance Group (VIG) a pracuje v nej takmer 1 300 ľudí.

Do roku 2018 pôsobila ako CFO a členka predstavenstva aj v Poisťovni Slovenskej sporiteľne VIG, až do jej zlúčenia s Kooperativou. Viera Kubašová má na starosti financie, investície, oblasť solvency II a riadenie rizík, ako aj prevádzku a správu poistných zmlúv. Kooperativa je dlhodobým lídrom na trhu v oblasti životného poistenia a poistenia motorových vozidiel.

10. Beata Havelková

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Podpredsedníčka predstavenstva
Predpísané poistné 3,2 mld. Eur
Zisk 7,3 mil. eur

 

Na pozíciu podpredsedníčky predstavenstva najväčšej zdravotnej poisťovne, kde pôsobí 14 rokov, bola Beata Havelková vymenovaná v máji 2020. Všeobecná zdravotná poisťovňa zamestnáva takmer 2000 ľudí.

Beata Havelková ako odborníčka na revízne lekárstvo využila skúsenosti z desaťročnej praxe internistky pri presadzovaní systémových zmien spojených so skvalitňovaním slovenského zdravotníctva.

Bola iniciátorkou obnovy špecializovanej detskej rehabilitačnej nemocnice v Kováčovej, dlhodobo podporuje posilnenie postavenia všeobecných lekárov a prispela k zvýšeniu ich kompetencií pri starostlivosti o pacienta.

Pôsobí ako členka kategorizačných rád a komisií Ministerstva zdravotníctva SR, prezidentka Slovenskej spoločnosti revízneho lekárstva, či hlavná odborníčka pre revízne lekárstvo.

Pozrite si aj rebríček top podnikateliek či top startupistiek

Metodológia
Pri zostavovaní rebríčka sme vychádzali z finančných ukazovateľov jednotlivých spoločností z registra účtovných závierok a v spolupráci so spoločnosťou Finstat. Do úvahy sme brali vážený priemer finančných výsledkov (tržby, hrubý zisk) za roky 2017 – 2019. Ak boli k dispozícii, do úvahy sme brali konsolidované výsledky. Zavážila aj konkrétna pozícia v danej spoločnosti, vyššiu váhu sme priradili ženám, ktoré pôsobia ako CEO, CFO alebo jediné konateľky spoločností. Vybrané údaje v prehľade sú za rok 2019. V rebríčku sú ženy manažérky so slovenským občianstvom, ktoré pôsobia vo firmách podnikajúcich na Slovensku.

Rebríček zostavili Simona Gulisová, Martina Jurinová a Lucia Okšová.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?