Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
1. októbra 2020

Fluktuácia kvalitných zamestnancov, ktorých si firma vychováva a školí niekoľko rokov, je náročnou výzvou pre každý manažment. Inšpiráciou k riešeniu môže byť spoločnosť Erfolg, ktorá využíva partnerský model fungovania.

Rozvoj pracovného prostredia, systému fungovania a spolupráce prispieva k spokojnosti zamestnancov, zlepšovaniu vzťahov, čo sa prejavuje aj navonok v službách klientom, a z dlhodobého hľadiska prispieva k rastu firmy, znižovaniu fluktuácie zamestnancov a zvyšovaniu atraktivity zamestnávateľa. Aj manažment spoločnosti Erfolg, ktorá úspešne podniká najmä v medzinárodnej preprave, si uvedomuje, že za úspechom firmy sú zamestnanci, a preto chce, aby sa kolegovia vo firme cítili dobre.

Partnerský model dáva hlas zamestnancom

„Prvýkrát ma partnerský model riadenia firmy zaujal na podujatí Growclub, kde nám jeho fungovanie predstavili kouči zo spoločnosti Growision, Andrea Krkošková a Juraj Králl. Sedel k našej firemnej filozofii – smerom von ponúkať partnerom rýchlu a efektívnu službu, a smerom dnu dávať zamestnancom prácu, ktorá ich bude napĺňať,“ vysvetľuje Juraj Harizal, general manager spoločnosti Erfolg. 

Juraj Harizal, general manager spoločnosti Erfolg, ktorá naplno využiva softvérový nástroj Pulse-Checks. Zdroj foto: Archív Erfolg

Ľudia pre manažment Erfolgu nie sú čísla, ale viac partneri, preto venujú pozornosť nielen ich pracovnému prostrediu, ale aj vytváraniu priestoru pre hlas svojich kolegov. „Každý kolega má možnosť podieľať sa na rozhodovaní o procesoch, spoločne sme identifikovali firemné hodnoty, spolu rozhodujeme o nastavení pracovného prostredia, napríklad home office, flexibilnom pracovnom čase, benefitoch,“ vysvetľuje J. Harizal. Partnerský model tak motivuje ľudí k tomu, aby sami tvorili efektívne modely fungovania.

Ideal Place Pulse-Checks sledujú  funkčnosť jednotlivých tímov

Otvorená komunikácia pomáha identifikovať možné problémy a predchádzať im. „Nie je to len informovanie zamestnancov o dianí vo firme. Je to aj počúvanie zamestnancov a branie do úvahy ich názorov. Návod, ako na to, ponúka Pulse-Checks, ktorý mapuje nálady vo firme,“ vysvetľuje A. Krkošková.

Softvérový nástroj Pulse-Checks na zisťovanie spokojnosti zamestnancov a zvyšovanie ich potenciálu používa aj Erfolg. Pulse-Checks meria „pulz“ tímu a firmy, mapuje až 33 rôznych parametrov a odhalí tak potenciálne nedostatky už v ich zárodku. 

Systém zisťuje, nakoľko je funkčné prostredie, kultúra, komunikácia, a na základe toho stanovuje, ako je využitý potenciál zamestnancov. Erfolg aktuálne dosahuje motiváciu zamestnancov na úrovni medzi 76 – 80 %, čo znamená vysoko funkčné tímy. 

„Na Slovensku má bežná firma 66 %, kedy systém ľudí nepodporuje, čo negatívne ovplyvňuje ich nastavenie, pretože sú vyťažení nedorozumeniami, konfliktami, prípadne inými prekážkami,“ dodáva J. Králl. Firmy so spokojnosťou nad 80 % majú minimálne množstvo odchodov, pretože majú vysoko otvorenú komunikáciu, ktorá včas odhalí prípadne poklesy v nálade.