Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
8. novembra 2021

Jozef Habšuda, majiteľ spoločnosti Project Interier, sa rozhodol venovať nielen dizajnu, ale aj samotnej realizácii projektov, aby mohol myšlienku ideálneho interiéru dotiahnuť vždy do konca. Tradícia stolárskeho remesla sa v jeho rodine píše už v jej tretej generácii. Dnes v tomto remesle pokračuje so svojím tímom, nadväzujúc na rodinnú tradíciu ktorá predstavuje dizajn a výrobu. Jeho firma je známa nielen na Slovensku, ale aj v  Európe. 

Čo pre vás znamená dizajn interiéru? Ako ho vnímate vy? 

Interiér je forma prezentácie jednotlivca. Je výrazom jeho životného štýlu, vyznaním hodnôt alebo postavenia v spoločnosti, v ktorej žije a pracuje. Takéto miesto by malo byť obrazom človeka. Ak ide o korporátny priestor, určite sem patrí ideológia firmy, jej sila, prestíž a atmosféra, v ktorej sa ocitnú nielen zamestnanci, ale i zákazníci. 

Ako sa dá definovať kvalitný a dobrý dizajn interiéru?

Interiér je o emóciách, ide hlavne o jeho celkovú myšlienku. Každý dobrý architekt alebo dizajnér by sa mal snažiť, aby táto myšlienka bola zohľadnená vo výsledku. Vtedy vieme povedať, že dizajn daného priestoru je dobrý a kvalitný. Ak niekto tvrdí, že napríklad tvar je nadradený myšlienke, nie je to pravda. Vždy vieme nájsť lepší a dokonalejší tvar, zatiaľ čo pre určitú myšlienku existuje iba jeden. Preto je dôležité vnímať potreby klienta a práve toto je jednou z najdôležitejších podmienok pri tvorbe dizajnu. V tejto oblasti sa vo firme všetkým klientom venujem osobne s maximálnym rešpektom. 

„Naši zahraniční klienti nás posudzujú podľa západných štandardov na vysokej úrovni, musíme ich teda zvládať a osvojiť si ich,“ hovorí Jozef Habšuda. Zdroj foto: Marek Mucha

Vo vašej firme ste spojili dizajn so samotnou výrobou nábytku a realizáciou. Bol to váš zámer, alebo dopyt zo strany zákazníkov?

Spojiť návrh a výrobu bolo mojím snom odmalička. Práve tomuto snu som podriadil moje vzdelanie aj profesijné smerovanie. Chcel som predávať výborné nápady nielen v dizajne, ale aj vo funkčnosti. To si však vyžaduje výbornú realizáciu a súbežnosť. Môže sa totiž stať, že výroba nemusí pochopiť tvorcu návrhu a opačne. 

Čo ponúka klientom spojenie týchto dvoch smerov?

Klienti dostanú dielo v najvyššej možnej kvalite. Tento proces je nami plne zastrešený, a to od návrhu celku k čiastkovému spracovaniu cez výrobné technické výkresy, prípravu, samotnú výrobu až po montáž a odovzdanie projektu. Náš klient dostáva kvalitu, ktorá je procesne kontrolovaná a nemusíme sa obávať reklamácií. Zároveň im môžeme poskytnúť zvýšenú záruku na dielo. Tieto služby nájde u nás zákazník pod jednou strechou. 

Čo vám to ako firme prináša a ako funguje celý proces?

Tvorbou sa vo firme s celým tímom učíme nové veci. Prichádzame do kontaktu s rôznymi materiálmi, funkciami, kovaním, technickým spracovaním až ku tvorbe dizajnu konštrukčných detailov. Výtvarné a technické myslenie musí odzrkadľovať očakávaný výsledok, preto mnohokrát pristupujeme v náročných výrobných detailoch najskôr k prototypom. Keď sme s výsledkom spokojní, nasleduje proces výroby. So svojím tímom nastavujeme všetky procesy na každej úrovni, robíme to pre spokojnosť klienta a spoločný úspech. Našou zásadou je, aby boli tieto procesy prehľadné a klient mal v prípade záujmu k nim prístup. 

Špecializujete sa na menšie alebo skôr väčšie projekty?

Vďaka nastaveniu procesov vieme zvládať malé i veľké projekty. Sme si vedomí toho, že ak sa správne pripravíme, môžeme očakávať dobrý výsledok, hoci to býva časovo náročné. Vynechanie postupov by však mohlo znamenať zníženie kvality, preto ich vždy dôsledne dodržiavame. Niekedy je príprava časovo náročnejšia ako samotná realizácia. Keby cesty úspechu boli jednoduché, práca by prestala mať zmysel. 

Zdroj foto: Marek Mucha

Aké interiéry môžeme nájsť vo vašom portfóliu?

Len tie najkrajšie. Zameriavame sa na náročné interiéry v oblasti hotelového, obchodného alebo korporátneho segmentu. Vieme však zastrešiť aj realizáciu zaujímavých bytových interiérov. Sústreďujeme sa hlavne na atypovú výrobu, no vyrábame aj nábytok v sériovej výrobe. Samozrejmosťou sú kooperácie iných profesií alebo prvkov, ktoré do výroby vstupujú.

Navrhujete a realizujete interiéry len doma na Slovensku, alebo vás poznajú aj v zahraničí?

Paradoxne realizujeme hlavne v zahraničí, najmä v Nemecku a Švajčiarsku. Na domácom trhu na správne výzvy ešte len čakáme. Naši zahraniční klienti nás posudzujú podľa západných štandardov na vysokej úrovni, tie musíme teda zvládnuť a osvojiť si ich. Až potom príde úspech a firmu z východnej Európy príjmu za dôveryhodného partnera. Realizácia je pre nás náročnejšia, pretože výrobná dokumentácia a celá príprava je v nemeckom jazyku. Naši dodávatelia chápu, že ide o náročné realizácie, práve preto sa nám prispôsobujú kvalitatívnymi nastaveniami a servisom, začo si ich veľmi vážim.

Dalo by sa povedať, že ste taká malá továreň nielen na dobrú realizáciu, ale i na dobré nápady a dizajn. Odkiaľ čerpáte svoju energiu?  

Úspech firmy prijímam s pokorou, pretože cesta k nemu pre náš tím nie je vždy jednoduchá. Keď som pred siedmimi rokmi zakladal PROJECT INTERIER, utkvela mi v pamäti veta Benjamina Franklina: „Pre koho je práca radosťou, pre toho je život šťastím.“ Svoje osobné šťastie a radosť tak nachádzam nielen vo výsledku práce, ale hlavne v mojej rodine. A aj keď veľa času trávim vo firme, rodina je pre mňa miesto pokoja, radosti a veľkej podpory.