Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
16. júna 2020

Na kríze zarobia investori do akcií spoločností, ktoré vďaka svojej pozícii diktujú globálne trendy, hovorí Mgr. Martin Vozár, PhD. Portfolio Manager zo spoločnosti PRIVATE CONSULTING INVESTMENTS.

V čom je súčasná kríza vyvolaná koronavírusom iná oproti predošlým?

Mení tradičný pohľad na celé odvetvia a významne urýchli globálne zmeny a trendy. Zvyšuje sa rola štátu v „starej“ ekonomike, pričom zároveň výrazne rastie závislosť ekonomík od súkromných cloudových technológií, E-commerce a sociálnych sietí. Vládny dlh k HDP na úrovni krajín v G-20 sa do konca tohto roku zvýši o extrémnych 20% na 100%. Počas krízy v roku 2009 sa tento dlh zvýšil iba o 10% a to bola v tom čase druhá najhoršia ekonomická kríza od 30. rokov. Predpokladáme, že priebeh ekonomického poklesu a následného zotavovania bude mať tvar podobný znaku známeho výrobcu športovej obuvi.

Na čom zarobili investori počas predchádzajúcej krízy najviac?

Investori zarobili najmä na akciových tituloch, ktoré vyšli ako víťazi krízy. Sú to najmä akcie amerických firiem, ktoré si vybudovali dominantnú pozíciu, a ktoré sú schopné určovať trendy, napríklad akcie firiem zo zoskupenia FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google). 

Mgr. Martin Vozár, PhD. Portfolio Manager zo spoločnosti PRIVATE CONSULTING INVESTMENTS. Zdroj foto: Archív klienta

Existuje nejaká lekcia spred 12 rokov, ktorá by sa mohla investorom momentálne hodiť?

Rýchly a efektívny zásah štátu dokáže z krátkodobého a strednodobého hľadiska ekonomiku vyviesť z recesie. Z dlhodobého hľadiska sa však obdobné opatrenia bez potrebných štrukturálnych zmien môžu javiť ako kontraproduktívne. Príkladov je dosť. EÚ má aj 10 rokov od hypotekárnej krízy stále neefektívny a rizikový bankový sektor. Extrémne nízka cena peňazí umelo udržiava zombie firmy pri živote, ktoré tak odčerpávajú kapitál pre mladé a inovatívne spoločnosti. 

Aký typ investora si súčasná kríza vyžaduje? 

V prvom rade aby bol trpezlivý. V druhom rade je potrebné, aby investorovi radil špecialista v odbore portfólio manažmentu a investovania, ktorý je schopný rozlíšiť, ktoré z obchodovaných aktív majú potenciál priniesť zhodnotenie, ktoré bude vyššie ako pri benchmarku. Na to sú nevyhnutné dlhodobé skúsenosti ako aj softvérové zázemie. Pri kompletnom manažmente klientskych portfólií využívame Bloomberg Professional Terminal čo je v súčasnosti najlepší nástroj na trhu. 

Čo by ste v súčasnej situácii odporučili investorom? 

PRIVATE CONSULTING INVESTMENTS sa v akciových investičných stratégiách zameriava na tie firmy, ktoré budú schopné zvyšovaním svojich budúcich voľných peňažných tokov dlhodobo navyšovať svoju trhovú hodnotu. 

Zverte sa do rúk odborníkov v oblasti portfolio managementu. Viac sa dozviete na www.privateconsultinginvestments.sk