16. septembra 2021

Po relatívne pokojnom lete sa posledné týždne začína Slovensko opäť sfarbovať do prísnejších farieb Covid automatu. Pravidlá pre ľudí, ktorí sú očkovaní, prekonali ochorenie Covid-19 alebo sa pravidelne testujú, sú miernejšie. Avšak nie všetci neočkovaní sú v tejto kategórii z vlastného rozhodnutia. Čo môžu robiť ľudia, ktorí vakcínu nemôžu dostať, pretože zápasia s dlhodobým ochorením? Potrebujú potvrdenie a dostanú sa napríklad do reštaurácií, aj keď sa situácia zhorší? Na naše otázky odpovedal Štěpán Štarha, partner advokátskej kancelárie Havel&Partners. 

Hľadí zákon, respektíve Covid automat, na ľudí, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať?

Čiastočne áno. Na osoby s trvalými kontraindikáciami očkovania, ako ich označuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ), pamätá vyhláška týkajúca sa vstupu osôb na územie Slovenska zo zahraničia. Takéto osoby majú výnimku a nemusia po príchode nastúpiť do povinnej karantény. Je však potrebné, aby osoby uvedenú kontraindikáciu vedeli preukázať potvrdením špecialistu.

V prípade samotného Covid automatu, ako aj následných vyhlášok ÚVZ, týmto osobám nie je venovaná osobitná pozornosť, a teda podľa súčasných opatrení nemôžu byť považované za plne očkované osoby na základe fikcie.

Prakticky to znamená, že na to, aby sa tieto osoby dostali do kategórie OTP a mohli napríklad vstupovať do prevádzok či využívať služby určené OTP, sa musia pravidelne testovať, čo môže byť spojené s finančnou záťažou.

Reklama

Potrebné je lekárske potvrdenie

Ako sa posudzuje človek, ktorý sa nemôže dať zaočkovať?

V zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa takto označuje osoba s trvalými kontraindikáciami očkovania, to však platí len pre túto vyhlášku upravujúcu vstup osôb na územie Slovenska zo zahraničia, keďže v ďalších vyhláškach ÚVZ SR a ani v Covid automate sa tento pojem nepoužíva.

Za osobu s trvalými kontraindikáciami očkovania sa pritom bude považovať osoba len v prípade, že disponuje potvrdením špecialistu (napríklad hematológ, imunológ, a podobne).

Rozdelenie okresov podľa Covid automatu (13. 9 – 19. 9.)

Ako sa môžu preukázať? Existuje dokument pre takýchto ľudí?

Áno, osoby s trvalými kontraindikáciami očkovania sa musia preukázať potvrdením vydaným lekárom – špecialistom, pričom vzor Potvrdenia o kontraindikácii očkovania proti ochoreniu Covid-19 je súčasťou spomínanej vyhlášky. Keďže ide len o vzor, lekári sú oprávnení pripraviť si vlastnú verziu potvrdenia, je však potrebné, aby obsahovala údaje uvedené vo vzore.

Chronická choroba / dočasné obmedzenia v očkovaní

Je rozdiel medzi ľuďmi, ktorí sú dlhodobo chorí a nemôžu sa dať zaočkovať, a tými, ktorým bráni v očkovaní krátkodobá diagnóza a druhú dávku dostanú neskôr?

 V tomto ohľade súčasne prijaté opatrenia neposkytujú uspokojivú odpoveď. Označenie osoby, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže očkovať za osobu s trvalými kontraindikáciami očkovania naznačuje, že by nemalo ísť dočasný zdravotný stav, po skončení ktorého sa takáto osoba môže dať zaočkovať, ale skôr o dlhodobú zdravotnú prekážku.

Posúdenie bude preto závisieť od samotného lekára-špecialistu, ktorý bude potvrdenie vydávať.

Na otázky odpovedal Štěpán Štarha, partner, advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS. Foto: archív respondenta

Kedy je nevyhnutný test

Môžu títo ľudia vstupovať do prevádzok, reštaurácií, hotelov aj bez preukazovania sa testom?

Odpoveď je zložitejšia, keďže závisí od toho, kde sa daná prevádzka nachádza a aký režim si prevádzka zvolí (základ/OTP/plne očkovaní). Keďže osoba s trvalými kontraindikáciami očkovania nenapĺňa pojem plne očkovanej osoby, tak v prípade, že si prevádzka zvolí režim pre plne očkovaných a zároveň sa nachádza v zodpovedajúco zaradenom okrese, vstup by takejto osobe mal byť odopretý.

V prípade, ak prevádzka pôjde cestou OTP v zodpovedajúco zaradenom okrese, tak sa osoba s kontraindikáciami potrebuje dať otestovať, aby mohla do takejto prevádzky vstúpiť.

Môžu prevádzky kontrolovať, kto je a nie je zaočkovaný, prípadne aké má dôvody na to, aby sa neočkoval?

Áno, v zmysle vyhlášky sú prevádzkovatelia oprávnení kontrolovať vstup osôb do prevádzky, a to vyžiadaním zodpovedajúceho dokumentu (potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o testovaní, potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19) od vstupujúcich zákazníkov.

Okrem papierových potvrdení sa môžu zákazníci preukazovať aj QR kódom v rámci CovidPassu, ktorý si vedia prevádzkovatelia načítať prostredníctvom voľne dostupnej aplikácie OverPass.

Zamestnanci a očkovanie

Môžu takto kontrolovať aj svojich zamestnancov?

Podľa platných vyhlášok a opatrení v nich uvedených zamestnávateľ nateraz nemá žiadny nástroj na kontrolu očkovania svojich zamestnancov.

Reklama

Je v poriadku, ak napríklad prevádzka nebude mať zaočkovaných zamestnancov, ale do prevádzky budú púšťať len očkovaných zákazníkov?

Túto schizofréniu opatrení zamestnávatelia pripomínajú už od jej prijatia, zatiaľ bez odozvy. Účinnosť opatrení je týmto znížená minimálne o polovicu. Vo svetle tretej vlny sa to môže javiť už aj ako menej podstatný problém.

Narážame však na to, že na zavedenie povinného očkovania či pravidelného testovania zamestnancov nateraz nie je politická vôľa. Podľa sily tretej vlny ale môžeme opäť očakávať minimálne zavedenie povinného testovania zamestnancov. A teda tým aj oprávnenie zamestnávateľov toto kontrolovať.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?