Tento článok je prestige. Čo to znamená?
16. decembra 2019

Snom každého manažéra alebo CEO je mať vo firme IT, o ktorom nevie. Poskytuje tichú podporu celej firme, zvyšuje efektivitu procesov, ale neupozorňuje na seba niekoľkokrát týždenne výpadkami. Problém je, že takto to funguje len v ideálnom svete. Spoločnosť eGroup Solutions preto prišla s konceptom Zero Downtime, ktorý hľadá odpovede ako dosiahnuť počet výpadkov k číslu blížiacemu sa nule.

Na konci IT infraštruktúry je vždy biznis

Je predvianočný čas a v špedičnom sklade potravinárskeho výrobcu stojí odstavených niekoľko desiatok kamiónov. Vypadol expedičný systém a logistika netuší, ktorý tovar má, v akom počte a kam ho odoslať. Vďaka zásahu expertov trvala celá situácia asi iba štyri hodiny. No slovenský výrobca cukroviniek vyčíslil škody na 16-tisíc eur. Za výpadkom stála najčastejšia príčina – ľudská chyba.
Podľa Mariána Benka, predsedu predstavenstva spoločnosti eGroup Solutions, je však najhorším dopadom strata dobrého mena, ktoré sa vyčísluje len ťažko. Je ale presvedčený, že takéto scenáre sa dajú eliminovať takmer na nulu.

Ako sa krotí IT

Prvá otázka, ktorú by si mal položiť každý CEO je, či vie ako veľmi je závislý od IT služieb a či má jeho IT oddelenie veci naozaj pod kontrolou: zmapovanú IT infraštruktúru, jej komponenty, ich zapojenie a vzájomné vzťahy. Rovnako či sú preverené procesy a či boli správne navrhnuté a použité technológie. V neposlednom rade, kde sú jeho slabiny a zraniteľnosti. „Len výnimočne sa stretávame s dobrou dokumentáciou reálneho stavu. Väčšinou nás volajú doslova upratovať,“ opisuje Marián Benko stav IT v slovenských podnikoch.

Marián Benko, predseda predstavenstva spoločnosti eGroup Solutions. Zdroj foto: Archív značky

Ako vybrať hardvér a softvér

Pri budovaní kvalitného firemného IT začíname výberom správnych komponentov – hardvéru, softvéru a ich zmysluplnou architektúrou, aby nám poskytovali také služby, aké od nich očakávame. Marián Benko preto po viac ako 10-ročných skúsenostiach odkazuje – nechajte to radšej všetko na expertov: „Ani vlastný dom si nestaviate bez projektu. Nie každá technológia sa hodí na všetko. Našou úlohou je nielen poskladať veci dokopy, ale aj určiť, čo je vhodné a čo nie, a vždy si položiť otázku – ako bude celok odolný voči výpadkom. To je naše know-how, ktoré sme si budovali na desiatkach projektov.”

Včasné varovné signály

Hľadajme paralelu v príklade havárie v elektrárni Černobyľ. Išlo síce o ľudskú chybu, no niekoľko ďalších kontrolných mechanizmov, ktoré by zabránili konečnej havárii, bolo porušených. Ani v riadiacom centre nevedeli správne vyhodnotiť situáciu, pretože nemali kompletné informácie, čo sa deje. Práve v týchto momentoch sa zúročí význam premysleného monitoringu a manažérskych systémov.

Rovnaké riadiace centrum potrebuje každá firma a jej IT prevádzka. S tým rozdielom, že dnes je možné vďaka technológiám celé riadiace centrum presunúť vzdialene k IT dodávateľovi. Ten okrem navrhnutej a fyzicky postavenej štruktúry zabezpečí aj monitoring všetkých zmien, pohybov, incidentov. Získavate tak technický nákres spomínaného IT, ale so štvrtým rozmerom – presne vidíte, čo sa dialo v čase. „Vidím, že zálohovanie prebehlo, mám všetko zelené, nemám žiaden výpadok, všetko beží. Ak príde problém, pozriem sa na svoju mapu a hneď viem, čo sa stalo a ako to odstrániť,“ vysvetľuje špecialista na IT infraštruktúru.

Správne navrhnutý monitoring dokonca informuje o probléme skôr, než k nemu dôjde. Ide síce o náročný algoritmus šitý na mieru a vyžaduje si neustále ladenie, ale ako dodáva Marián Benko, presne o tom je ich práca.

Zdroj foto: Unsplash

Dá sa dosiahnuť Zero Downtime?

Zero Downtime je koncept, ktorý prináša priblíženie sa k nulovému výpadku systémov. Isté príčiny, ako náhodné preseknutie káblov pri kopaní ďalšej infraštruktúry sa úplne odstrániť nedajú, ale dajú sa navrhnúť tak, aby IT služba bežala ďalej redundantným spôsobom. Tiež sa nedajú vylúčiť plánované odstávky, napríklad pri aktualizácii systémov. Vo všetkých ostatných prípadoch je podľa eGroup Solutions možné, ak už k výpadku dôjde, rýchlo odstrániť následky, keďže sú pod kontrolou a spolu s rýchlou obnovou dát dosiahnuť požadovanú kontinuitu. Aj preto nazvali celú sadu používaných softvérov Zero Downtime Center. Ide o riadiace centrum, ktoré dohliada na prevádzku na základe troch súčastí: zálohovanie, monitoring a helpdesk.

Architektúru Zero Downtime Center tvorí sada overených nástrojov, zväčša so základom v open-source softvéri. Pri použitých komerčných softvéroch je jadrom produkt IBM Spectrum Protect, ktorý spolu s ESA licenciou predstavuje nenahraditeľnú súčasť zálohovania.

„Už v základoch tvoríme infraštruktúru, ktorá je odolná voči výpadkom. Veríme, že ak je niečo dobre navrhnuté, kvalitne implementované s použitím správnej technológie a pravidelnou údržbou, vieme sa skutočne priblížiť k nulovému výpadku. Keď k tomu máme monitoring a vytvorené aktuálne zálohy, tak môžeme pokojne spávať“, sumarizuje hlavnú filozofiu fungujúceho IT Marián Benko.

Pre viac informácií o Zero Downtime navštívte web eGroup Solutions.