Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
9. apríla 2021

Vo firme Philip Morris International pôsobí už od roku 2008, no od marca 2021 stojí na čele oddelenia People & Culture a riadi ľudské zdroje. Ako sa vysporiadali s pandémiou a ako pristupujú k svojim zamestnancom, prezradila Ľubomíra Lukáčová. 

S akou výzvou ste prijali post manažérky pre ľudské zdroje? 

S hrdosťou pozorujem, že v našej pobočke máme veľa talentovaných kolegýň a kolegov. Prichádzam s víziou silne podporovať ich ďalší osobný rozvoj a naďalej vytvárať pracovné prostredie, kde má každý príležitosť na sebarealizáciu. 

Zároveň chcem pozdvihnúť povedomie o našej spoločnosti a verím, že dokážeme prilákať rozmanitých ľudí s rôznymi názormi, znalosťami a skúsenosťami. 

Dlhodobo som žila v zahraničí a spoznala som veľa inšpiratívnych krajanov, ktorí by radi pracovali doma. Trend „úniku mozgov“ zo Slovenska neklesá a mám ambíciu podporiť vytváranie prostredia, aby sme takýchto šikovných ľudí udržali v našej krajine. 

Patríte medzi top zamestnávateľov na Slovensku. Posunula pandémia trh práce viac na stranu zamestnávateľov? 

Naopak. Dlhodobo sú ľudia pre nás v centre záujmu. Pravidelnými prieskumami sledujeme skutočné potreby a tzv. pain pointy, a tým pádom vieme robiť kvalitnejšie rozhodnutia aj čo sa týka aktivít, benefitov a celkovej angažovanosti zamestnancov. 

Počas pandémie sme neupustili zo žiadnych benefitov, zvýšili sme flexibilitu a hľadáme cesty, ako v danej situácii poskytnúť to, čo zamestnanci ocenia. 

Každý jedinec je talent a je potrebné vedieť odhadnúť, ako ho podporovať v tom najlepšom a najsilnejšom.
Zdroj foto: Archív PMI

Firma PMI rada investuje a rozvíja talenty. Ako vnímate aktuálnu situáciu na trhu práce – je talentov viac, či menej? Na čom môžu uchádzači najčastejšie pohorieť pri vstupe na pracovný trh?

Talenty na trhu sú! Skutočné umenie je s nimi reálne pracovať. Každý jedinec je talent a je potrebné vedieť odhadnúť, ako ho podporovať. 

Počas pandémie vidíme, že je veľký dopyt po digitálnych znalostiach a zručnostiach. Potvrdila sa dôležitosť vedieť rýchlo reagovať na zmeny a pracovať s dátami. Najpodstatnejšou ale zostáva chuť pracovať na sebe, neustále sa učiť, experimentovať a zároveň byť otvorený rôznorodým podnetom a názorom. Pri vstupe na pracovný trh je momentálne najnáročnejší začiatok zamestnania v novej spoločnosti, pokiaľ všetci zamestnanci dlhodobo pracujú z domu.

Je dôležité zamerať sa na prvé týždne nového zamestnanca, byť čo najviac v kontakte s rozličnými ľuďmi naprieč organizáciou, aby mohli poriadne nasať firemnú kultúru.

Viacero HR portálov hlásilo počas roku 2020 pokles inzercie v niekoľko desiatkach percent. Ako vyzerala minulý rok situácia u vás? Prijímali ste stále nových ľudí? 

Naša spoločnosť sa neustále rozvíja, takže pokračujeme s náborom talentovaných ľudí so schopnosťami, ktoré nám pomôžu napĺňať našu víziu. Momentálne máme otvorených viacero zaujímavých pozícií na rôznych úrovniach. Redizajnovali sme celý náborový proces, ktorý prebieha online, a dávame veľký dôraz na „onboarding”.

Rok 2020 a 2021 sa zapíše do HR dejín ako rok home officu. Ako ste sa vysporiadali s pandémiou vy? 

Prijali sme opatrenia na ochranu zamestnancov, obchodných partnerov a zákazníkov. Zaviedli sme prácu mimo pracoviska pre pozície, ktoré to umožňovali. Zamestnanci si z pracoviska mohli zobrať to, čo potrebovali. Všetci majú laptopy, smartfóny, tablety, takže prechod bol plynulý. 

Dôraz dávame na empatické vedenie a naši lídri dostali podporu v podobe viacerých seminárov na tému vedenia na diaľku. Máme tiež pravidelné webináre s psychológmi. 

Veľkou témou je budovanie tzv. resilience – odolnosti individuálnej, alebo tímovej. Každý zamestnanec je súčasťou komunity a počas dňa má viacero rolí – kuchár, učiteľ, rodič. Aby sme dokázali podporovať ostatných okolo seba, musí byť v prvom rade silný každý z nás. 

Počas pandémie sme neupustili od obľúbených zamestnaneckých aktivít a preniesli sme ich do digitálneho prostredia – diskusie na rôzne témy s odborníkmi, spoločné varenie, zdieľanie skúseností. Dokážeme sa vynájsť aj v neľahkej situácii, ktorá sa tak stáva príležitosťou. 

Firemná kultúra je niečo, na čom si firma PMI naozaj zakladá. Môžete priblížiť, ako to vyzerá zvnútra? 

Firemnú kultúru vystihujú naše kľúčové kultúrne dimenzie – zaujímame sa o zákazníka, pozeráme dopredu a podporujeme ľudí. Zamestnanec je u nás v popredí a pravidelne meriame jeho spokojnosť. Ctíme si rozmanitosť, rôznorodosť názorov a skúsenosti. To nás posúva vpred nielen v podnikaní, ale taktiež to z nás robí lepších ľudí. 

Vytvárame inkluzívne pracovné prostredie so vzájomným rešpektom, dôverou a počúvaním, rovnosťou príležitostí. Konáme na základe poznatkov založených na dátach. Už tri roky sme napríklad držiteľmi certifikácie EQUAL SALARY. Je to potvrdenie nášho záväzku rovnocenného odmeňovania žien a mužov. Chceme ísť príkladom aj iným spoločnostiam.

Nedávno ste predstavili novú značku #MakeHistory. Čo je jej úlohou? 

Ide o novú značku a spôsob komunikácie našej spoločnosti ako zamestnávateľa, ktorá sa spája s víziou spoločnosti PMI, že v 21. storočí už nikto cigarety fajčiť nemusí. Našou víziou je budúcnosť bez dymu, kde budú cigarety nahradené bezdymovými výrobkami s nižším zdravotným rizikom. 

Zároveň meníme naše vnútorné fungovanie tak, aby sme dospelým fajčiarom a zákazníkom mohli ponúknuť lepšiu službu – od informácií o našich produktoch až po individuálny prístup. Veríme, že to bude historická zmena nielen pre nás, ale aj pre fajčiarov.