Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
5. novembra 2020

Andrea Gontkovičová, generálna riaditeľka Philip Morris pre Česko, Slovensko a Maďarsko verí, že obchod s cigaretami prestáva dávať zmysel a regulátori  čoskoro zareagujú.

O škodlivosti fajčenia máme množstvo dôkazov, napriek tomu počet fajčiarov celosvetovo strmo neklesá. Čím to je? 

Regulácia spotrebiteľské správanie výrazne nemení. Skutočnosť, že cigarety škodia, vie snáď už každý. Som rada, že 21. storočie prináša vďaka vede a inováciám aj v oblasti nikotínu obrovské príležitosti, ktoré sú prospešné nielen pre dospelých fajčiarov, ale aj pre ich najbližších. Záleží od výrobcov, regulátorov a odborníkov, aký rýchly bude prechod od cigariet k menej škodlivým alternatívam.

Spoločnosť Phillip Morris ponúka dospelým fajčiarom bezdymovú alternatívu, o ktorej tvrdíte, že znižuje zdravotné riziko. Z čoho vychádzate? 

Vychádzame z vedy, výskumu, inovácií a faktov. Začali sme pred viac ako 10 rokmi tým, že sme vo Švajčiarsku vybudovali úplne nové, výskumno-vývojové centrum Cube, zamerané na výskum, vývoj a neustále zdokonaľovanie novej generácie bezdymových výrobkov. Podieľalo sa na ňom viac ako 400 vedeckých kapacít z celého sveta z oblastí ako farmácia, biológia, medicína či toxikológia. Naša veda je transparentná a prístupná pre všetkých, ktorých náš výskum a jeho výsledky zaujímajú. 

„Žiadame o dialóg, pretože budúcnosť bez cigaretového dymu a cigariet nedokážeme vybudovať sami“, hovorí Andrea Gontkovičová, generálna riaditeľka Philip Morris pre Česko, Slovensko a Maďarsko. Zdroj foto: Archív klienta

Aké vedecké štúdie u vás prebiehajú a čím sa zaoberajú?

Súčasťou vývoja sú aj nezávislé štúdie, ktorými sme nechali preskúmať a potvrdiť, že náš výrobok na nahrievanie tabaku je lepšou voľbou a je potenciálne menej škodlivý ako bežné cigarety. Doteraz bolo publikovaných viac ako 30 nezávislých štúdií po celom svete, napr. z USA, Veľkej Británie alebo Nového Zélandu. Tie potvrdili jeho nižšie riziko v porovnaní s klasickými cigaretami. Aktuálne prebieha dôležitá štúdia, ktorá hodnotí zmeny na zdraví u dospelých fajčiarov klasických cigariet v porovnaní s tými, ktorí prešli na bezdymovú alternatívu. Skvelá správa je, že už po 6 mesiacoch sa preukázalo, že aerosól v porovnaní s cigaretovým dymom má vplyv na zníženie rizika spojeného so srdcovými a dýchacími ochoreniami a rakoviny. Máme tiež štúdiu, ktorá potvrdzuje, že bezdymové výrobky nemajú negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia v uzavretých priestoroch, benefitom čoho je v prvom rade eliminácia negatívnych zdravotných následkov pasívneho fajčenia, ktoré dnes predstavuje naozaj vážny problém.

Aké je vnímanie bezdymových alternatív zo strany zdravotníckych odborníkov v kontexte znižovania zdravotného rizika? 

Je to individuálne. Niektorí odborníci sa zamerajú na fakty, čísla, dôkazy a v minúte sa stanú fanúšikmi. Iní sú opatrnejší a trvá dlhšie obdobie, kým si na problém urobia vlastný názor. Chápem oba prístupy, aj keď prvý mi je sympatickejší. Nežiadame odborníkov a lekárov, aby nám verili bez dôkazov. Chceme len, aby sa pozreli na náš výskum a získané poznatky a na základe dát si utvorili vlastný názor. Žiadame o dialóg, pretože budúcnosť bez cigaretového dymu a cigariet nedokážeme vybudovať sami. Potrebujeme porozumenie a podporu aj zo strany odborníkov, regulátorov a širokej verejnosti.

Vaše bezdymové alternatívy sú novinkou aj z pohľadu legislatívy. Aké sú najväčšie prekážky pri vstupe na trhy? 

Najväčšia prekážka je zároveň aj výhoda a príležitosť prinášať dobré správy. Skutočnosť, že na mnohých trhoch, tak ako aj na Slovensku sme prví, kto prináša informácie o lepšej alternatíve a ponúka ju, má v sebe pozitívny náboj. Pre mňa je to jednosmerná cesta, ktorá ponúka zásadnú zmenu prístupu ku konzumácii nikotínu a jeho vplyvu na verejné zdravie. Zorientovať sa v dostupných alternatívach a ich prípadných vedecky podložených prínosoch a rizikách si vyžaduje otvorenosť mysle a rozhodnutia, ktoré sa nám v súčasnosti môžu zdať odvážne. 

Výrobok na nahrievanie tabaku IQOS tento rok autorizoval americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) ako výrobok s nižším rizikom. Čo to konkrétne znamená? 

Toto prelomové rozhodnutie FDA prišlo po dôkladnom a 3 roky trvajúcom preverovaní rizikovosti nahrievaného tabaku v zariadení IQOS. Úrad FDA autorizoval náš výrobok ako „tabakový výrobok s nižším rizikom“. Keďže pri systéme IQOS nedochádza k horeniu tabaku ale jeho nahrievaniu, užívatelia sú vystavení nižšiemu vplyvu škodlivých látok na organizmus. Toto rozhodnutie vedie k podpore zdravia nielen fajčiarov, ale celého obyvateľstva. Žiadny iný elektronický produkt na báze nikotínu takúto autorizáciu doteraz od FDA nezískal.

Už rok ste generálnou riaditeľkou, ale v spoločnosti pôsobíte celkovo 23 rokov. Čo považujete za najväčšiu výzvu, ktorej ste doteraz čelili? 

Teším sa z príležitosti priniesť lepšie alternatívy pre dospelých fajčiarov a ich blízkych. V 21. storočí už nikto fajčiť nemusí a ja som rada, že Slovensko bolo v prvej dvadsiatke krajín, kde Philip Morris svoje kvalitnejšie výrobky ponúkol. Aj keď v súčasnosti na trhu prevláda hlavne IQOS, postupne bude lepších alternatív pribúdať a mne nevadí, že nebudú len z dielne Philip Morris. Teším sa na deň, keď na Slovensku dosiahnu vedecky podložené lepšie alternatívy na konzumáciu nikotínu medzi dospelými väčšinu. Tiež verím, že deň, keď obchod s cigaretami na Slovensku prestane dávať zmysel a regulátori urobia posledný zásadný krok, nie je ďaleko. 

Zdroj foto: Archív klienta

Andrea Gontkovičová pôsobí v spoločnosti Philip Morris 23 rokov, počas ktorých prešla rôznymi pozíciami. Od roku 2009 pôsobila v Prahe ako riaditeľka pre inovácie a rozvoj a od 2019 je generálnou riaditeľkou Philip Morris pre Česko, Slovensko a Maďarsko.