Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
20. mája 2021

Spoločnosť Philip Morris prichádza s iniciatívou, ktorá má zbaviť svet klasických cigariet. V modernom laboratóriu edukujú fajčiarov a predstavujú im menej rizikové alternatívy.  

V roku 2025 bude na svete viac ako miliarda fajčiarov. Hoci ľudia vedia o škodlivosti cigariet, ročne zomiera na choroby spojené s fajčením približne 6 miliárd ľudí. Spoločnosť Philip Morris preto približuje výskum a poznatky v oblasti bezdymových výrobkov. „Veríme, že každý dospelý fajčiar má právo na prístup k vedecky podloženým informáciám o bezdymových alternatívach, ktoré sú pre jeho zdravie oproti klasickým cigaretám preukázateľne lepšou voľbou,“ hovorí Petr Šedivec, generálny riaditeľ Philip Morris. „Preto prichádzame s iniciatívou ‚Svet bez dymu‘. Prostredníctvom tejto aktivity sa dospelým fajčiarom snažíme názorne vysvetliť rozdiel medzi horením a zahrievaním tabaku, čo horenie so sebou prináša a prečo nastal čas zvážiť lepšie alternatívy. Najmodernejšie technológie nám dnes túto šancu dávajú.“

Laboratórium bez dymu a populárna veda s profesorom Dohorelom

Projekt „Svet bez dymu“ vznikol v spolupráci s vyše 100 profesionálmi. Jeho ambasádorom je virtuálny sprievodca profesor Dohorel, ktorý popularizuje vedecké poznatky z dlhoročných výskumov spoločnosti Philip Morris. Vo svojom laboratóriu približuje dospelým fajčiarom vedu a výskum, ktoré stoja za nikotínovými alternatívami budúcnosti. Návštevníkov motivuje zamyslieť sa nad škodlivosťou klasických cigariet a cigaretového dymu a zoznámiť sa s menej rizikovými alternatívami. Projekt využíva najmodernejšie technológie, ako napríklad motion capture, ktorý zaznamenáva pohyb tela a hlavy človeka vrátane mimiky. Takto môže profesor Dohorel sprevádzať dospelých fajčiarov svojimi vedeckými videami priamo v laboratóriu alebo na stránke www.svetbezdymu.sk

„Snažili sme priniesť niečo nové, čo zaujme a zároveň edukuje ľudí o škodlivosti fajčenia,“ hovorí Beáta Kujanová zo spoločnosti Philip Morris. „Okrem samotnej virtuálnej postavy profesora Dohorela využívame v laboratóriu aj najmodernejšie technológie ako digitálne röntgeny alebo holoboxy, ktoré vytvárajú dojem podobný rozšírenej realite.“

Interaktívne laboratórium slávnostne otvoril Petr Šedivec, generálny riaditeľ Philip Morris. Zdroj foto: Philip Morris

Cesta k svetu bez dymu

Profesor Dohorel je dlhoročným bojovníkom proti dymu. Práve ten je hlavným dôvodom, prečo sú klasické cigarety škodlivé. „Závislosť od cigariet vyvoláva nikotín, jeho účinky ale nie sú karcinogénne. Nebezpečný je práve dym, ktorý vzniká pri spaľovaní tabaku. Obsahuje približne 6 000 najrôznejších látok, z ktorých približne 100 je označených za škodlivé alebo potencionálne škodlivé, vrátane tých rakovinotvorných,“ vysvetľuje prof. Dohorel. 

Spoločnosť Philip Morris investovala do výskumu a vývoja bezdymových alternatív pre fajčiarov viac ako 7 miliárd dolárov a závery ich výskumov potvrdilo 30 nezávislých štúdií z celého sveta. „Bolo by ideálne, keby fajčiari dokázali s cigaretami takpovediac seknúť zo dňa na deň, ale také jednoduché to nie je. Závislosť od nikotínu je silná a prirovnáva sa k heroínovej závislosti,“ vysvetľuje prof. Albert Dohorel. „Podľa poznatkov z praxe dokážu z vlastnej vôle bez pomoci prestať fajčiť asi len 4 % fajčiarov na dobu minimálne 12 mesiacov. S odbornou pomocou sa darí prestať 35 % fajčiarom. Vyžaduje si to ale náročnú, často aj opakovanú liečbu.“ 

Nikotínové náplasti, spreje a žuvačky problémy s fajčením neriešia, keďže tu ide aj o príjemné pocity a spoločenský rozmer. Podľa štúdie londýnskej univerzity Queen Mary práve elektronické cigarety môžu byť pri odvykaní od nikotínu až takmer dvakrát účinnejšie ako nikotínové náplasti a žuvačky. 

E-cigareta alebo zariadenie na nahrievanie tabaku? 

„Ľudia si ich často pletú, hoci fungujú na úplne odlišnom princípe. Jedno však majú spoločné. Ani pri jednom nedochádza k horeniu,“ vysvetľuje profesor Dohorel. „Tieto zariadenia produkujú aerosól, ktorý obsahuje až o 95 % menej škodlivých látok ako dym. Rozdiel je v tom, že zariadenie na nahrievanie tabaku nahrieva priamo tabak na teplotu 300 320 °C, čím sa uvoľní chuť tabaku a nikotín. E-cigareta tabak neobsahuje. Nahrieva tekutú náplň, ktorá obsahuje nikotín.“

Alternatívne bezdymové riešenia sú voľbou pre uvedomelých fajčiarov, ktorí sa snažia negatívny dopad klasických cigariet zmierniť. Myslia tým nielen na svoje zdravie, ale aj zdravie svojich blízkych, keďže pri e-cigaretách a zariadeniach na nahrievanie tabaku úplne odpadá pasívne fajčenie. „Verím, že mojimi poznatkami z výskumu presvedčím čo najväčšie množstvo dospelých fajčiarov o zmene a prechode na bezpečnejšie bezdymové alternatívy, pretože klasické cigarety do 21. storočia naozaj nepatria,“ uzatvára profesor Dohorel.