Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
9. októbra 2020

Orange už dávno nie je len mobilný operátor, dnes ponúka široké portfólio biznis služieb založené na moderných technológiách. Aké IT riešenia sú pre väčšie i menšie firmy v čase  koronakrízy efektívne, hovorí Zuzana Nemečková, B2B Marketing & Sales Director Orange Slovensko a.s.

Komunikačné technológie v biznise sa veľmi intenzívne vyvíjajú a pandémia zapôsobila ako urýchľovač. Aké problémy ste v uplynulých mesiacoch s firmami riešili?

Koronakríza zasiahla niektoré sektory rôzne, no mnohé riešili doslova základný chod. Firmy stáli pred rôznymi výzvami. V niektorých prípadoch to bola potreba zmeny infraštruktúry alebo spôsobu fungovania z pohľadu IT. Problém často spôsobila odrazu nedostatočná kapacita pripojenia, fyzická nedostupnosť technikov, potreba dokúpiť hardvér alebo celkovo potreba upraviť parametre produktov vzhľadom na zmenené komunikačné podmienky firmy, napríklad pri fungovaní zamestnancov z domu. Na druhej strane, ďalším sektorom a firmám situácia priniesla nové príležitosti a nárast online prevádzky, s čím tiež súvisela potreba flexibilnej škálovateľnosti riešení a tým napríklad aj zrýchlenie prechodu do digitálneho priestoru.

Postrehli ste v správaní firemných zákazníkov nejaké nové trendy?

Firmy konečne začali proaktívne riešiť svoje komunikačné potreby v širších súvislostiach. Pod vplyvom krízových udalostí pochopili, že spoľahlivosť a flexibilita služby môže byť rozhodujúcim faktorom pre chod ich biznisu. Zistili, že ak si dokážu promptne prispôsobiť službu svojim rýchlo meniacim sa potrebám, dokážu zabezpečiť špičkové služby a podporu aj pre svojich zákazníkov.

Zuzana Nemečková, B2B Marketing & Sales Director Orange Slovensko a.s. Zdroj foto: Archív klienta ORANGE

Ako to ovplyvnilo váš biznis a pohľad na potreby zákazníkov?

Situácia v posledných mesiacoch priniesla do biznisu veľa skúseností. Jednak pre nás, ale najmä smerom k zákazníkom. Keďže my sami sme museli začať intenzívnejšie využívať prácu z domu, zapracovali sme na vylepšení nástrojov pre efektívnu komunikáciu a prácu na diaľku. 

Zefektívnili sme procesy tak, aby sme boli ešte flexibilnejší a dokázali zákazníkovi ponúknuť väčšinu našich služieb a ich spravovanie kedykoľvek, aj keď sa nemôžu zastaviť napríklad na predajných miestach pri nákupe či výmene zariadení, stretnúť sa s našim obchodným zástupcom kvôli zmene služieb či technickej konzultácii. Potreba vytvoriť bezpečné prostredie pre našich zamestnancov a zákazníkov viedla zase ku vzniku nových riešení, ako je napríklad automatizované meranie teploty termokamerou pri vstupe do budovy.

Táto doba je aj príležitosťou predstaviť zákazníkom nové možnosti, ktoré im pomôžu pri ich podnikaní. Čo by mali vedieť pri príprave stratégie v oblasti IT v blízkej budúcnosti?

Aj keď sme v krízovej dobe zákazníkom priniesli benefity a riešenia, ktoré pomohli pri okamžitom riešení ich situácie, je potrebné, aby v oblasti IT a telekomunikačných riešení uvažovali vopred a prijímali systémové opatrenia. 

Veľa spraví virtualizácia riešení. Prináša flexibilitu, komplexnosť riešení a jej veľkou výhodou je veľmi jednoduchá škálovateľnosť riešení prakticky kedykoľvek podľa aktuálnych potrieb. Nie je problém napríklad zvýšiť kapacitu internetovej linky zjednodušene povedané zo dňa na deň, prikúpiť ďalší výpočtový výkon bez toho, aby ste museli fyzicky nakupovať nové zariadenia a podobne. Je to efektívne nielen časovo, ale aj finančne. Mnohí už dnes oceňujú výhody virtualizovaných riešení, prístup k službám a ich nastaveniu na diaľku a ich komplexný manažment.

Témou je dnes aj svet internetu vecí (IoT riešenia), ktoré dokážu z množstva dát z rôznych senzorov ponúknuť inteligentné riešenia pre podnikanie. Od efektívnejšieho parkovania, manažmentu vývozu komunálneho odpadu, cez vzdialené meranie energií až po zefektívnenie logistiky v skladoch či doprave.

Okrem toho by mali firmy viac ako kedykoľvek predtým, poznať svojich zákazníkov, ich nákupné správanie a osloviť ich práve vtedy, keď je pre nich ponuka relevantná. Máme riešenia (napr. Flux Vision), ktoré na základe tzv. big data už dnes vedia pomôcť s vytváraním presných štatistík a modelov mobility populácie v reálnom čase. V súčasnosti sme sa tiež začali intenzívnejšie venovať kooperácii so zákazníkmi pri spoluvytváraní služieb budúcnosti založených na fungovaní v sieti 5G. Po celom Slovensku s nimi diskutujeme o možnostiach využitia novej generácie sietí a jej výhodách v praxi. 

Aký je z vášho pohľadu rozdiel v potrebách medzi veľkými a malými firmami a v čom im viete byť v súčasnosti partnerom?

Rozdiel nie je len v objeme, ale aj v charaktere služieb, ktoré potrebujú zabezpečiť. Živnostníkovi či rodinnej firme môže stačiť vhodný hlasový paušál, spoľahlivé internetové pripojenie a základné služby bezpečnosti, ako antivírus či ochrana proti DDoS útokom. 

Iné sú potreby firmy s tisíckami zamestnancov, ktorá potrebuje okrem základných telekomunikačných služieb komplexne riešiť stratégiu v oblasti IT. Kým nedávno bola pre firmy prioritou neobmedzenosť internetového pripojenia a počty minút v paušáloch, dnes musia riešiť oveľa komplexnejšie veci. Nielen zvážiť rýchlosť pripojenia, ale aj rozhodnúť, či hardvér vôbec nakúpiť alebo prenajať, či mať IT vo vlastnej réžii alebo ho outsourcovať, a tiež ako najlepšie riešiť kyberbezpečnosť. V tomto rozhodovaní im naši analytici dokážu kvalifikovane poradiť. Jedno ale majú všetky segmenty firiem spoločné – chcú služby, ktoré sú pre ne prínosom, sú kvalitné a spoľahlivé. A presne na to sa zameriavame.