Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
5. októbra 2021

Pandémia vytlačila zamestnancov z pracovísk a firmy začali objavovať nové možnosti fungovania. Origameo pomáha tento systém nastaviť tak, aby z neho vyťažili všetci. 

Trend kombinovanej práce z domu aj z firmy, známej ako hybridná práca, je vo svete, ale aj na Slovensku známy už dlhšie. Pandémia však pomohla k jeho rozšíreniu a veľa spoločností mení dnes svoje fungovanie. Hoci by zamestnávatelia mali radšej zamestnancov vo firme fyzicky, zamestnanci chcú pracovať z domu. Pokiaľ chce byť firma atraktívna pre talenty a udržať si výkonných zamestnancov, je pre ňu dôležité, aby im ponúkala istú flexibilitu. Nastavenie hybridnej práce je pre tieto spoločnosti kľúčové, preto hľadajú možnosti, ako fungovať efektívne bez toho, aby tým trpela firemná kultúra a produktivita. 

„Nastavenie hybridnej práce je dlhodobý proces, počas ktorého hľadáme ideálne riešenia, ktoré prinesú želaný efekt,“ hovorí Viktor Tokoš, Country Head of Origameo Slovensko. Zdroj foto: HB Reavis

„Hybridná práca a jej nastavenie má odzrkadľovať potreby firmy,“ hovorí Viktor Tokoš, Country Head of Origameo Slovensko. „Záleží od typu spoločnosti a práce, ktorú vykonáva. Ak závisia výkony od kolaborácie, fyzická interakcia je dôležitá a hybridná práca bude viac zameraná na prácu v kancelárii. Pokiaľ však ľudia pracujú prevažne individuálne, práca sa dá robiť aj z domu,“ dodáva.

Pracovné miesto doma aj v kancelárii

Origameo ponúka celistvý proces zmeny, od analýzy fungovania spoločnosti cez plánovanie a dizajn až po samotnú realizáciu modelu hybridnej práce. „V Origameo sa snažíme nadizajnovať priestor tak, aby vyhovoval biznis modelu, cieľom spoločnosti a potrebám zamestnancov. Veľa spoločností sa snaží existujúce kancelárie prerobiť na miesta, kde sa budú ľudia cítiť dobre. Stratégia plánovania hybridnej práce sa zameriava aj na tento faktor, pretože spokojný zamestnanec ľahšie napĺňa stanovené ciele,“ tvrdí Tokoš.

Change management

Dôležitou časťou premeny na model hybridnej práce je aj samotné nastavenie zamestnancov, tzv. change management. Origameo pripravuje manažment a zamestnancov na zmeny a spôsob fungovania v rámci hybridnej práce. Firma si musí nastaviť jasné pravidlá fungovania nielen pri bežných pracovných povinnostiach, ale tiež pri udeľovaní povýšení a odmien pre zamestnancov. Treba myslieť aj na to, že nie každý zamestnanec má rovnaké podmienky na prácu doma a to môže spôsobiť rozdiely v efektivite. Manažéri, ktorí sú pri prechode na hybridný model kľúčoví, by mali zamestnancov motivovať a prideľovať im prácu rovnako, či už chodia do práce, alebo pracujú z domu. „Nastavenie hybridnej práce je dlhodobý proces, kedy hľadáme ideálne riešenia, ktoré prinesú želaný efekt, preto je veľmi dôležité neustále získavať spätnú väzbu. Jedine tak dokážeme vyhodnotiť, ktoré veci fungujú a ktoré treba zmeniť,“ uzatvára Tokoš.