Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
23. februára 2021

Vzdelávací program OpenLab umožňuje študentom zoznámiť sa s najnovšími technológiami prostredníctvom expertov z inovatívnych IT firiem. Vďaka tomu študenti a študentky spoznávajú ako funguje svet informačných technológií, dokážu vytvárať aplikácie a mobilné platformy, programovať vlastné hry alebo smart zariadenia. 

Dlhodobý problém s nedostatkom talentov v oblasti technológií sa naďalej prehlbuje. O to, aby mladá generácia získala potrebné základy už počas štúdia, sa stará OpenLab. Tento vzdelávací program umožňuje prepojiť vyučovanie informačných technológií priamo s konkrétnymi skúsenosťami IT firiem. Z technologických expertov sa tak na 5 hodín týždenne stávajú mentori študentov, ktorí priamo v školách pomáhajú svojim zverencom rozvíjať nielen odbornosť, ale aj mäkké zručnosti. OpenLab prispieva tak k rozvoju talentov a rozširuje možnosti uplatnenia študentov vo svete digitálnej ekonomiky. 

Zdroj foto: OpenLab

Do programu sa dnes zapája 150 mladých ľudí na stredných školách bratislavskom a žilinskom kraji. Učia sa, čo im technológie môžu ponúknuť, ako ich efektívne využívať a spoznávajú, či je to oblasť, ktorej by sa chceli venovať aj profesijne. Navyše, cibria si aj mäkké zručnosti ako tímová práca, aktívne riešenie problémov, efektívna komunikácia, kreativita. V tomto procese ich sprevádzajú nielen učitelia, ale hlavne odborníčky a odborníci z tech firiem. Tieto efektívne prepojenia vytvára organizácia OpenLab, ktorá chce podchytiť záujem mladých ľudí o jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví súčasnosti.

Študenti riešia reálne problémy firiem

Metodika OpenLabu je postavená na riešení reálnych úloh od klientov a slovenských tech firiem. Študentov sprevádzajú tech experti z firiem, tzv. LabMastri, ktorí rozvíjajú ich digitálne a technické zručnosti. Kvalitu výučby zabezpečujú TechGaranti – firemní partneri.  

Sloboda, zodpovednosť, samostatnosť, partnerský prístup a vzájomná spolupráca sú základné princípy OpenLabu. Uplatňujú sa aj v rámci celého procesu vývoja produktu, na ktorom študenti a študentky v tímoch pracujú. Hra Merge Mobile Phones z Google Play Store či mobilná aplikácia Spolujazda, alebo komunikačná platforma CrowdDemokracy sú len niektoré príklady toho, čo dokázali mladí ľudia vytvoriť. 

Zdroj foto: OpenLab

Učitelia dostávajú komplexnú podporu

Koncom minulého roka OpenLab zrealizoval sériu workshopov pre pedagógov, aby ich povzbudil a nadchol pre odovzdávanie najnovších poznatkov zo sveta technológií. Pilotných školení sa zúčastnila stovka vyučujúcich z oblastí ako informatika, elektrotechnika, robotika, matematika, fyzika, grafický dizajn či technické kreslenie. 

Školenia nám potvrdili, že na Slovensku máme inovatívne zmýšľajúce učiteľky a učiteľov, ktorí chcú svojich študentov učiť takým zručnostiam, ktoré im uľahčia rozhodovanie o kariérnej budúcnosti,” hovorí Tomáš Božik z OpenLabu. Preto podľa neho budú v školeniach pokračovať aj naďalej. „Cítime, že práve podpora aktívnych pedagógov je v našom programe kľúčová,“ dodáva T. Božik. 

Vyučovanie beží na voľne dostupnej platforme

Vďaka školeniu sa pedagógovia naučili aj efektívne využívať nástroj pre inšpiratívne vyučovanie – vzdelávaciu online platformu OpenAcademy. Tá je voľne dostupná pre všetkých pedagógov a študentov a obsahuje učebné materiály ku kľúčovým témam, teda vývoj hier, hybridné aplikácie a internet vecí. Všetky materiály sú vytvorené v spolupráci s odborníkmi z praxe. Učiteľom pomôžu pripraviť si vlastný učebný obsah a vlastné osnovy, čo im zjednoduší prácu. Študenti zase môžu využívať materiály pri samoštúdiu.

Druhým bonusom je aj Drilleo, online nástroj, vďaka ktorému môžu otestovať vedomosti žiakov na diaľku. Momentálne sa v ňom nachádza 106 vzorových testov od učiteľov. Nástroj vznikol vďaka spolupráci s Nadáciou Orange a softvérovým štúdiom WEZEO. Ďalej sa vyvíja vďaka spolupráci s Fondom SK-NIC.

Zdroj foto: OpenLab

Prispejte k rozvoju technologických talentov 

OpenLab neustále hľadá možnosti rozširovania spolupráce a ponúka partnerstvo aj technologickým firmám, ktoré chcú rozvíjať mladé talenty v oblasti technológií. Firmy môžu vďaka zapojeniu do programu zvýšiť angažovanosť svojich zamestnancov pri expertnom dobrovoľníctve alebo získať riešenie zložitého zadania. 

Možnosti zapojenia sú:

  • poskytnutie TechGaranta a vytvorenie vlastného labu na miestnej strednej škole so zameraním na technologický smer, v ktorom je firma odborníkom;
  • zadanie projektového zadania študentom v OpenLabe;
  • poskytnutie stáže či brigády pre študentov priamo vo vašej firme;
  • priama podpora projektu.

Pre viac informácií o možnosti spolupráce kontaktujte OpenLab mailom na info@openlab.sk.

Vytvoriť materiály a realizovať školenia pre učiteľov IT by sa nedalo bez podpory Fondu na podporu umenia, Fondu SK-NIC a Nadácie Pontis. 

Tento článok vznikol vďaka podpore Fondu na podporu umenia.