11. novembra 2020

Nezáleží na tom, či ste copywriter alebo remeselník, v súčasnosti sa už aj tradičné podnikanie presúva na internet. Aké sú možnosti? Napríklad ponúknite svoje zručnosti prostredníctvom online platforiem. Kde však začať a čo všetko k tomu budete potrebovať? Otázky o online podnikaní nám zodpovedal aj Štěpán Štarha, partner kancelárie Havel & Partners.

Čo všetko sa ešte nedá robiť online? Na túto otázku je s príchodom pandémie čoraz menej odpovedí. Na webové platformy sa presunulo mnoho pracovných činností.

Aj platformy sú riešením

Už dávno neplatí, že si pod pojmom „online podnikanie“ môžeme predstaviť len klasický e-shop či web stránku s produktmi. Web tržnicou zručností je aj platforma Ja spravím, ktorá získala počas dekády fungovania 150-tisíc užívateľov. Záujem o bezpečný nákup online služieb posilnila aj pandémia.

„Prepájame ľudí s podnikateľmi, živnostníkov či fyzické osoby navzájom aj podnikateľov medzi sebou tak, aby sa našli a aby predávajúci našiel svojho kupujúceho v najrôznejších cenových hladinách,“ opisuje spoluzakladateľka portálu Mirka Števková. Na platformu Ja spravím sa môže zaregistrovať zadarmo ktokoľvek a ponúkať čokoľvek.

S tým súvisí aj druh služieb, ktoré ľudia na stránke ponúkajú. Podľa Števkovej sú najrozšírenejšie služby preklady, grafický dizajn, správa webstránok a sociálnych sietí, cez administratíva, programovanie či copywriting. „Náš portál je efektívnym marketingovým nástrojom na vlastné promo, budovanie mena a získavanie nových klientov, čo môže byť v týchto dňoch na vlastnú päsť ťažšie aj finančne náročné,“ dopĺňa spoluzakladateľka.

Reklama

Nástrahy podnikania na internete

Kvôli šetreniu financií sa firmy začali obzerať po lacnejších dodávateľoch a do online podnikania vstupujú aj noví hráči. Firmy, ktoré predtým tomuto „svetu“ odolávali, sú teraz nútené budovať web stránky či sociálne siete.

Keďže podnikanie na internete rozkvitá, pripravili sme otázky, ktoré by ste si mali zodpovedať predtým, ako sa pustíte do biznisu.

Na otázky odpovedá Štěpán Štarha, partner advokátskej kancelárie Havel & Partners

Foto: Havel & Partners

Čo treba urobiť ako prvé, keď chceme začať podnikať online?

Podnikanie online sa vo väčšine prípadov nelíši od podnikania mimo online priestoru a nevyžaduje registráciu či špeciálne povolenia nad rámec povolení pre „kamenné predajne“. V niektorých prípadoch však môže podnikanie vyžadovať dodatočné ohlásenia príslušným úradom, napríklad pri predaji tovarov vyrobených z drahých kovov podlieha online predaj oznámeniu Puncovému úradu.

Ako pred začatím každého podnikania, aj v tomto prípade je potrebné získať príslušné živnostenské oprávnenie a zvoliť si vhodnú formu. Formy podnikania môžeme rozdeliť na podnikanie prostredníctvom živnosti (ako SZČO) alebo prostredníctvom obchodnej spoločnosti, napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť.

Podľa čoho si máme vybrať formu podnikania?

Výber formy podnikania závisí najmä od druhu plánovanej podnikateľskej aktivity. Táto voľba sa pre e-shopy nijako zásadnejšie nelíši od predaja v kamenných predajniach. Zväčša sú však využívané obchodné spoločnosti. Dôvodom je, že živnostníci ručia celým svojim majetkom. Pri obchodných spoločnostiach zodpovedajú spoločníci len do výšky svojho nesplateného vkladu (ak je vklad úplne splatený, neručia spoločníci za záväzky s. r. o.). Práve z dôvodov obmedzenia zodpovednosti, potenciálnych daňových výhod či možnosti spolufinancovania skôr odporúčame podnikať v online priestore formou obchodnej spoločnosti.

Musíme si zakladať živnosť, aj keď svoje služby ponúkame cez sociálne siete alebo špecializované stránky? Závisí to napríklad na výške zárobku?

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Na Slovensku je podnikanie podmienené získaním živnostenského oprávnenia. Pokiaľ pôjde u poskytovateľov služieb o sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku, je potrebné získať príslušné živnostenské oprávnenie. Výška zárobku nie je rozhodujúca.

Ak vytvárame e-shop, na čo by sme sa mali po právnej stránke zamerať?

U nás v kancelárii používame pre e-shopy jednoduché pravidlo založené na desiatich oblastiach, na ktoré si treba dať pri vytváraní e-shopu pozor.

Na začiatku odporúčame vyriešiť registráciu domény a vytvorenie značky, pod ktorou bude e-shop fungovať. Značku zároveň odporúčame registrovať ako ochrannú známku.

V treťom kroku odporúčame správne nastaviť vzťahy s IT developermi, ktorí budú e-shop programovať a spravovať, a tiež s poskytovateľmi služieb k e-shopu, akými sú napríklad platobné brány.

Pri vytváraní obsahu treba dať pozor na regulovaný tovar (napr. lieky, kozmetika, potraviny a pod.) a tiež na použité obrázky, fotky a iný obsah, ktorý môže byť chránený autorskými či inými právami duševného vlastníctva.

Na e-shop sa vzťahuje množstvo právnych predpisov. Pri vytváraní podmienok preto treba nazrieť do Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákona o ochrane osobných údajov, GDPR a ďalších. Tu preto odporúčame využiť služby advokáta so skúsenosťami v oblasti e-shopov.

Na rozdiel od bežného kamenného obchodu bude prevádzkovateľ e-shopu musieť spracovávať osobné údaje. Správne nastavenie spracovania a ochrany osobných údajov je pre fungovanie kľúčové a netreba ho v žiadnom prípade zanedbať.

Reklama

Zabúdať netreba ani na nastavenie reklamných kampaní, na určovanie cien, zliav a reklamačných podmienok.

Nakoniec je potrebné si pamätať, že online predaj podlieha kontrole viacerých úradov, napríklad Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI) alebo Úradu na ochranu osobných údajov. V nedávnom období uskutočnili oba úrady niekoľko kontrol e-shopov a udelil viacero pokút.

Kde sú najväčšie nástrahy, kto a ako môže kontrolovať moje podnikanie cez e-shop?

Za najväčšie právne nástrahy považujeme najmä nastavenie spracúvania a ochrany osobných údajov. Sem patrí najmä spracúvanie údajov na účely predaja tovaru, marketingu, cookies ale aj IT zabezpečenie a nakladanie s údajom, napríklad ich včasný výmaz a likvidácia.

Okrem toho mávajú e-shopy problémy s nastavením obchodných podmienok, s reklamáciami, odstúpením od zmluvy do 14 dní a vrátením prijatých platieb.

Okrem právnych nástrah sa stretávame s problémami, akým je napríklad prístup, ktorý nie je práve proklientský a prospotrebiteľský. Tu by sme prevádzkovateľom e-shopov odporučili dodržiavať tri jednoduché pravidlá:

  • Spotrebiteľ má vždy pravdu (aj keď ju nemá).

  • So spotrebiteľom sa nehádajte (nemá to význam a súd pravdepodobne prehráte).

  • Na požiadavky spotrebiteľa sa odpovedá „áno“ a pridáva sa široký úsmev (za hlavu sa chytajte, až keď je vec vyriešená k spokojnosti spotrebiteľa).

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?