Tento článok je AdVoice. Čo to znamená?
26. októbra 2020

Ktoré krajiny preukážu v roku 2020 svoju makroekonomickú odolnosť a ktoré čaká najväčší pokles? Ako sa môžeme lepšie pripraviť na budúcnosť?

Podľa Inštitútu Swiss Re má pandémia COVID-19 znížiť globálnu makroekonomickú odolnosť v roku 2020 oproti predošlému roku asi o 20 %. Dôvodom je, že balíky stimulov vyčerpávajú fiškálne a menové rezervy krajín.

Minulý rok uviedol Swiss Re inštitút svoj Index makroekonomickej odolnosti. Prináša komplexnejšie hodnotenie ekonomického zdravia krajín než iba hrubý domáci produkt. Vyvinuli sme aj indexy poistnej odolnosti s cieľom posúdiť, ako poistenie pomáha jednotlivcom, domácnostiam a organizáciám prekonať šokové scenáre v troch oblastiach: prírodné katastrofy, úmrtnosť a zdravotná starostlivosť. Spočítali sme, koľko nepoistených strát sa v týchto oblastiach globálne zaznamenalo. „Ochranná medzera“ v poistení za rok 2019 tvorí 1,24 bilióna amerických dolárov. Predstavte si, koľko môžeme ušetriť, ak budeme rozumnejšie plánovať a chrániť sa proti riziku.

Podľa našich výpočtov Spojené kráľovstvo, Japonsko a USA zaznamenajú najväčší pokles odolnosti medzi hlavnými ekonomikami. Švajčiarsko, Fínsko a Kanada zostávajú najodolnejšími krajinami sveta, čo odráža aj ich ekonomickú silu v boji proti budúcim krízam.

Indexovanie odolnosti krajín i spoločností môže pomôcť znížiť zraniteľnosť voči trendom ako sú spomaľujúca sa ekonomika, zvyšujúci sa štátny dlh, zmena podnebia či tlak na prírodné zdroje. V čase krízy potrebujú domácnosti ochranu pred rizikami. Správne nastavené poistenie pomáha domácnostiam znižovať ich finančnú zraniteľnosť.

Podľa hlavného ekonóma Swiss Re, Jerome Jean Haegeliho, bolo poskytnutie fiškálnych a menových stimulov kľúčom k zmiereniu ekonomického dopadu v čase koronakrízy. Hlavným rizikom týchto opatrení je náročnosť ich následného uvoľnenia, pretože ekonomiky sú tak závislé od pokračujúcich stimulov. Haegeli považuje za kritické posilniť odolnosť krajín obnovením fiškálnych a menových rezerv štrukturálnymi reformami.

Zdroj foto: Archív Swiss Re

Autorom článku je:
Martina Klačeková, Head Business Services L&H and P&C Facultative EMEA.

Martina pracuje v Swiss Re vyše 10 rokov a zameriava sa na vedenie ľudí v životnom a neživotnom zaistení. Vedie komunitu 80 odborníkov, ktorí zodpovedajú za analytickú prípravu kontraktov, ich administratívnu časť, spolupracujú s obchodníkmi a upisovateľmi poistného rizika v rámci regiónu EMEA.