26. októbra 2021

Na očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 sa môžu od utorka 26. októbra prihlásiť ďalší záujemcovia. Ministerstvo zdravotníctva spustilo registráciu na tretiu dávku vakcíny pre ľudí starších ako 55 rokov. Dostať ju môžu najskôr 6 mesiacov od podania druhej dávky očkovacej látky. 

Na najčastejšie otázky o tretej posilňovacej dávke vakcíny odpovedali pre Forbes.sk epidemiologička Zuzana Krištúfková a virológ Boris Klempa zo Slovenskej akadémie vied.

S covid pasom aj bez registrácie

Ako sa prihlásiť na očkovanie treťou dávkou?

Registrovať sa môžete na stránke www.korona.gov.sk, kde vám pridelia termín vo zvolenom okrese. Očkovať sa dá aj bez registrácie, stačí prísť do najbližšieho vakcinačného centra počas vyhradených hodín s platným covid pasom.

Akú vakcínu dostanem?

Reklama

Všetci, teda aj tí, ktorí sú zaočkovaní vakcínou AstraZeneca, Sputnikom V alebo vakcínou od Janssena, dostanú ako tretiu dávku (pri jednodávkových vakcínach druhú) vakcínu Comirnaty od Pfizer-BioNTech. Vakcínu Spikevax (Moderna), dostanú ako tretiu dávku tí, ktorí ňou boli zaočkovaní.

Komu sa tretia dávka odporúča

Kto potrebuje tretiu dávku vakcíny proti Covid-19?

Boris Klempa: V tejto chvíli to vyzerá, že priemerný zdravý človek tretiu dávku aspoň nateraz nepotrebuje. Určite z nej však budú profitovať všetci tí, ktorí majú z nejakého dôvodu zníženú imunitu.

Sú to teda rôzni chronicky chorí ľudia s oslabenou imunitou, napríklad po transplantáciách, po onkologickej liečbe, s poruchami imunity, ale taktiež aj starí ľudia, ktorí majú imunitu prirodzene oslabenú vekom. U takýchto ľudí je riziko ťažkého priebehu Covid-19 vyššie aj napriek očkovaniu, preto by z tretej dávky rozhodne profitovali.

Ľudia s ktorými diagnózami by mali zvážiť preočkovanie?

Zuzana Krištúfková: Je dôležité rozlišovať medzi dodatočnou dávkou pre ľudí s oslabeným imunitným systémom a posilňovacou (booster) dávkou. Dodatočná tretia dávka vakcíny proti ochoreniu Covid-19 sa podáva ako súčasť základnej očkovacej schémy pre imunokompromitované osoby najskôr o 4 týždne po podaní poslednej dávky základnej očkovacej schémy. Môže sa dať aj neskôr. Očkuje sa princípom, že každá dávka sa počíta.

Ide najmä o osoby:

  • podstupujúce liečbu nádorových ochorení,
  • po transplantácii orgánov,
  • po transplantácii kmeňových buniek v posledných 2 rokoch,
  • užívajúce lieky na potlačenie imunitného systému (napr. chemoterapia, reumatologické ochorenia),
  • so strednou alebo závažnou primárnou imunodeficienciou (napr. hereditárny angioedém a pod.),
  • s pokročilou alebo neliečenou HIV infekciou,
  • na liečbe vysokými dávkami kortikosteroidov alebo iných liekov potláčajúcich imunitnú odpoveď,
  • s vyoperovanou slezinou,
  • s chronickým zlyhávaním obličiek a na hemodialýze.

Kto môže absolvovať očkovanie tzv. posilňovacou dávkou? 

Zuzana Krištúfková: Posilňovaciu („booster“) dávku vakcíny je možné podať kompletne zaočkovanej osobe vo veku od 18 rokov najskôr 6 mesiacov po podaní poslednej dávky základnej očkovacej schémy. Prednostne sa budú očkovať posilňujúcou dávkou osoby staršie ako 55 rokov, osoby staršie ako 18 rokov s pridruženými chorobami a rizikom ťažkého priebehu ochorenia Covid-19, osoby staršie ako 18 rokov so zvýšeným rizikom expozície SARS-CoV-2.

Zároveň sa podáva obyvateľom a zamestnancom zariadení sociálnych služieb a zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú vo zvýšenom riziku v súvislosti s možným prenosom SARS-CoV-2 pri výkone ich povolania na nich samých alebo na ľudí s oslabeným imunitným systémom, o ktorých sa starajú. Posilňovaciu dávku dostanú aj ostatní občania, ktorí o to požiadajú.

Indikácia od lekára

Potrebujeme na posilňovaciu dávku odporúčanie lekára?

Zuzana Krištúfková: Na dodatočnú tretiu dávku sú osoby pozývané centrálnym objednávacím systémom. Ak má osoba odporúčanie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 z dôvodu oslabenej imunity od svojho všeobecného praktického lekára alebo lekára špecialistu, ktorý potvrdzuje indikáciu k očkovaniu, určenie termínu centrálnym objednávacím systémom sa nevyžaduje.

No optimálne je zaregistrovať sa. Umožní to očkovacím centrám lepšie plánovať a organizovať prácu a zabezpečiť dostatok vakcín.

Posilňovacia dávka po prekonaní choroby

Aké sú vedľajšie účinky pri tretej dávke? 

Zuzana Krištúfková: Doteraz boli reakcie hlásené po tretej dávke mRNA podobné reakciám pri dvoch dávkach základnej dvojdávkovej schémy.

Potrebujú tretiu dávku aj tí, ktorí covid prekonali a sú kompletne zaočkovaní?

Podľa rezortu zdravotníctva sa tretia dávka odporúča ľuďom so zníženou imunitou aj v prípade prekonania ochorenia Covid-19.

Reklama

Pre všetkých ostatných plne očkovaných ľudí sa podanie tretej dávky neodporúča vzhľadom na to, že prekonanie ochorenia u nich pôsobí ako tretia, posilňujúca (booster) dávka. Ak však takýto človek podanie tretej dávky požaduje, bude mu to umožnené, doplnilo ministerstvo.

Skúsenosti zo zahraničia

Čo hovoria o posilňovacej dávke zahraničné štúdie a skúsenosti z iných krajín?

Boris Klempa: Veľmi presvedčivé výsledky boli nedávno publikované v prestížnom časopise The New England Journal of Medicine, ktoré zahŕňali dáta od viac ako milióna ľudí starších ako 60 rokov z Izraela. Ukázali, že tretia dávka viac ako 11-krát znížila riziko samotnej infekcie a takmer 20-krát znížila riziko ťažkého priebehu v porovnaní s ľuďmi, ktorí tretiu dávku nedostali.

Podobne aj klinické skúšky na špecifických skupinách ľudí, napríklad u pacientov po transplantáciách, potvrdili, že tretia dávka u takýchto ľudí výrazne zlepšila merateľnú imunitnú odpoveď, protilátkovú aj bunkovú.

Tretia dávka je už podávaná v množstve vyspelých krajín, nielen v Izraeli, ale aj v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, USA a mnohých ďalších štátoch. Je to síce zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie kritizované, ale nie z dôvodov bezpečnosti alebo nedostatočnej účinnosti, ale preto, že chce zdôrazniť potrebu podávania prvej a druhej dávky v chudobných krajinách.

Ako dlho nás očkovanie chráni?

Uskutočňuje sa na Slovensku výskum, ktorý sleduje hladiny protilátok u očkovaných? Ak áno, s akým výsledkom?

Boris Klempa: Takýto výskum sa uskutočňuje napríklad aj priamo u nás na Biomedicínskom centre SAV. Výsledky však ešte nie sú uzavreté a priebežne ich dopĺňame. V priebežných analýzach zatiaľ vidíme to, čo hovoria štúdie aj v zahraničí, teda že prichádza k postupnému poklesu hladín protilátok.

Ale zatiaľ sa nedá jednoznačne povedať, v akom momente je hladina už nedostatočná a či sa vôbec dá čisto len na základe hladín protilátok rozhodovať o potrebe tretej dávky.

Ako klesajú protilátky podľa doteraz publikovaných štúdií?

Boris Klempa: Protilátky postupne klesajú, na tom je všeobecný vedecký konsenzus. Ale inak sa dajú nájsť značné rozdiely v štúdiách, ktoré veľmi závisia od zloženia analyzovanej skupiny ľudí, aj od použitých laboratórnych metód či od aplikovaných vakcín v tej ktorej krajine. Faktom je, že ak prichádza k ťažkému ochoreniu u očkovaných ľudí, tak je to práve u starých a imunitne oslabených ľudí, ktorí boli aj očkovaní ako prví.

Je teda ťažké oddeliť, či u týchto ľudí prichádza k ochoreniu len kvôli ich veku alebo diagnóze, alebo aj kvôli samotnému faktu, že majú vakcínu najdlhšie. Vyššie spomenutá štúdia z Izraela ukazuje, že je to aj kvôli postupnému slabnutiu imunitnej odpovede.

Nové verzie vakcín

Urobili sa nejaké modifikácie v aktuálne dostupných vakcínach, aby boli účinnejšie voči mutáciám?

Boris Klempa: Všetci významní producenti už majú pripravené nové verzie, to vieme na základe ohlásených klinických skúšok. V každom prípade, v tejto chvíli podávané tretie dávky sú ešte stále tie pôvodné verzie. Veľmi zaujímavé klinické skúšky prebiehajú aj v súvislosti s kombináciou vakcín.

Ukazuje sa, že kombinácie vektorových a mRNA vakcín sú skutočne prínosné, takže ľudia, ktorí boli u nás zaočkovaní vektorovou vakcínou, môžu byť pokojní, ak dostanú ako tretiu dávku mRNA vakcínu, je to veľmi dobrá kombinácia.

Budeme sa musieť pravidelne očkovať proti Covidu-19, ako je to teraz napríklad pri chrípke?

Boris Klempa: To v tejto chvíli nikto nevie jednoznačne zodpovedať. V tejto chvíli nie je jasné ani to, či budú ďalšie dávky potrebné pre slabnúcu imunitu, alebo pre nástup nových variantov. Ja osobne neočakávam, že by priemerný zdravý človek potreboval ďalšiu dávku každý rok, ako je to teraz pri chrípke. Tí najviac ohrození ľudia by však z toho mohli profitovať. Tieto veci skutočne ukáže až reálny život.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?