Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
22. októbra 2021

Zmena klimatických podmienok je jedným z najzávažnejších problémov našej doby. Zemská atmosféra prechádza radikálnymi zmenami a dopady pociťujeme na vlastnej koži. Ako môžeme tomu čeliť? 

V súčasnej dobe sa o udržateľnom rozvoji diskutuje oveľa viac než kedykoľvek predtým. Denne sa toto slovo objavuje v odstrašujúcich článkoch a desiatkach reklám nabádajúcich k zodpovednej spotrebe, no bez toho, aby sme poznali jeho skutočný význam. Tento záujem je veľmi oprávnený, pretože v súčasnosti neexistuje dôležitejšia téma. Ale čo vlastne znamená pojem udržateľný rozvoj?

Cestovať do práce zelenou dopravou, k Balatonu vlakom, kupovať potraviny lokálneho pôvodu, nosiť trvanlivé oblečenie. Udržateľný rozvoj presahuje rámec selektívneho zberu odpadu. Stále viac ľudí si uvedomuje, že udržateľná budúcnosť nie je len jednou z možností, ale je jedinou možnosťou. Neplytvať, konzumovať len to, čo potrebujeme a uvedomiť si, že musíme opustiť svoju vlastnú komfortnú zónu. Nie je nutné zrieknuť sa trvalej prosperity, ale len bezvýznamných vecí. Ale kde máme začať? 

Udalosť svetovej úrovne, akú náš región ešte nezažil

Planet Budapest 2021 je najväčším podujatím na tému udržateľný rozvoj v tomto regióne. Jeho hlavným posolstvom je, že ešte nie je neskoro zmeniť prístup a že svoj osud máme vo svojich rukách. 

Výstava Planet je rozvrhnutá do štyroch tematických programov

Sekcia Your Planet označuje veľkolepú, zábavnú a informatívnu výstavu ponúkajúcu riešenia, ktoré návštevníkom umožnia prežiť možnú budúcnosť, vyskúšať a preskúmať, aké budú domy, školy, mestá a doprava budúcnosti. V tejto sekcii môžeme získať ucelený obraz o prírode, našom spôsobe života, o procesoch, ktoré nás obklopujú, a zároveň dospieť aj ku skutočným riešeniam pre usporiadanie každodenného života v súlade s udržateľným vývojom. 

Súčasťou výstavy bude aj niekoľkodenný svetový samit, na ktorom budú prítomní zodpovední činitelia, zástupcovia akademického sveta a diplomati hľadať odpovede na globálne otázky a výzvy budúcnosti. Zástupcovia spoločností, ktorí reprezentujú ideu udržateľného rozvoja, budú mať možnosť predstaviť svoje inovatívne nápady a naviazať nové obchodné kontakty. Program doplňuje jedinečný divadelný zážitok, aký doposiaľ nemal v tomto regióne obdobu; študenti pri ňom môžu prežiť nezabudnuteľné dobrodružstvo, na ktoré budú spomínať do konca života.

Prevažná väčšina výstavných priestorov je vytvorená z recyklovaných materiálov. Nadácia Modrá planéta, ktorá akciu iniciovala, nezabudla ani na vykompenzovanie škodlivých emisií, ktoré počas výstavy vzniknú, a na základe overeného výpočtu navrhne následnú výsadbu stromov. 

Výstavu doplní online magazín Planet Budapest, v ktorom budú uverejnené aktuálne zaujímavosti a informácie na tému udržateľný rozvoj, ako aj praktické rady, použiteľné v každodennom živote.

Viac informácií nájdete na stránke planetbudapest.hu.

Uvidíme sa na veľtrhu Planet Budapest 2021, od 29. novembra do 5. decembra 2021, v areáli výstaviska Hungexpo v Budapešti.