22. februára 2021

Štyri z piatich gastroprevádzok stále nedostali podporu pre cestovný ruch. Vyplýva to z rýchleho prieskumu platformy #StáleMámeChuť, ktorá združuje 14 organizácií a iniciatív na záchranu gastra na Slovensku.

„Štátne orgány musia zrýchliť a zefektívniť administrovanie schém pomoci. Každý týždeň čakania navyše môže znamenať koniec ďalších gastroprevádzok. Sľúbená pomoc mnohým žiadateľom v určenom termíne a bez vysvetlenia neprichádza,” informoval za platformu Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.

Prieskum, podľa neho ukázal, že meškajú najmä prostriedky zo schémy pomoci pre cestovný ruch. „Ministerstvo dopravy a výstavby navyše nedávno jednostranne ohlásilo zmenu podmienok pomoci. Schvaľovanie žiadostí tak môžu po novom úradníci posunúť o 30 dní a následné vyplatenie peňazí o ďalších 30 dní. To môže byť pre množstvo gastroprevádzok likvidačné,” dodal Machalík.

Najväčší záujem prejavujú gastroprevádzky o „Prvú pomoc+“ na podporu zamestnanosti z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Za december o ňu požiadalo 87 % prevádzok zúčastnených na prieskume.

Vyplatená pritom bola už viac ako dvom pätinám z nich (83 %). Za mesiac január potvrdilo vyplatenie príspevku k 18. februáru ani nie 10 % žiadateľov, ktorí sa zapojili do prieskumu.

Reklama

O príspevok na nájom je menší záujem

Pomoc z ministerstva hospodárstva na preplatenie časti nájmu formou dotácie žiadalo podľa Machalíka len niečo viac ako dve pätiny opýtaných (43,7 %). Pätina prevádzok podniká vo vlastných priestoroch, za ktoré musí stále hradiť náklady a nemá možnosť túto pomoc využiť. U približne 15 % prevádzok nedošlo k dohode s prenajímateľom.

Machalík podčiarkol, že o pomoc zo schémy pre cestovný ruch v gescii ministerstva dopravy požiadali viac ako štyri pätiny dopytovaných gastropodnikateľov. Takmer dve tretiny však k 18. februáru stále nemalo odpoveď o schválení pomoci (58 %).

Sľubovaná „veľká výzva“ viazne

Až 78 % žiadateľov spomedzi účastníkov prieskumu stále financie zo schémy pomoci pre cestovný ruch (k 18. 2.) nedostalo. Podniky s viacerými prevádzkami zároveň poukazujú na skutočnosť, že tzv. veľká výzva, ktorá umožňuje čerpať štátnu pomoc vo výške viac ako 200-tisíc eur, ešte nebola zverejnená.

Machalík pripomenul, že už na jeseň až dve tretiny prevádzok (60 %) oznámili, že budú musieť ukončiť svoju činnosť, ak nedostanú pomoc vo forme úverov alebo štátnej pomoci. Vo viac ako dvoch tretinách z nich (68,2 %) klesla návštevnosť iba na štvrtinu bežného stavu.

Doplnil, že na rýchlom dotazníkovom on-line prieskume platformy #StáleMámeChuť k využívaniu štátnych schém aj pre gastrosektor sa zúčastnilo v dňoch 12. až 18. februára viac ako 200 gastroprevádzok z celého Slovenska.

Minister Doležal chce požiadať o navýšenie peňazí

„Prepad tržieb v segmente cestovného ruchu je tak výrazný, že pôvodne vyčlenených sto miliónov eur pokryje kompenzáciu fixných nákladov iba za minulý rok. Budeme sa preto uchádzať o navýšenie peňazí do schémy pomoci,“ reagoval dnes (22. 2.) na sociálnej sieti minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina).

Priznal, že v niektorých prípadoch dochádza k predĺženiu lehoty na vybavenie žiadosti, „napríklad ak dostaneme neúplnú žiadosť“. Podľa Doležala vybavovanie žiadostí negatívne ovplyvnila aj pandémia, „keďže schvaľovanie žiadostí a kontrolu nie je možné vykonávať z domu, ale iba fyzicky z ministerstva“.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?