18. februára 2021

Keďže nie sme roboti ani stroje z pásovej výroby, mali by sme, takpovediac, „smrdieť človečinou“. Len si spomeňte, v akom duchu sa nás snažili vychovávať rodičia. Akých ľudí z nás chceli mať? Slušných, úctivých. A na to by sme nemali zabúdať ani ako manažéri či zamestnanci.

Ľudskosť, súcit a rešpekt. Tieto tri hodnoty by mali byť súčasťou každého pracoviska a firmy. Na ceste osobným a kariérnym životom predsa nie sme samotármi. „Vzdelávame sa, združujeme sa, vytvárame rozličné formy zväzkov, pracujeme. To nerobíme sami, napriek tomu, že do týchto procesov vstupujeme svojou jedinečnosťou a životnými zážitkami,“ konštatuje Andrea Kozák Geršiová, trénerka a koučka zo vzdelávacej organizácie Topcoach.sk.

O ľudskosti, súcite a rešpekte na pracovisku hovorí Andrea Kozák Geršiová. Foto: archív Topcoach.sk

Každý z nás je iný, márne by sme hľadali dvoch rovnakých ľudí.  A práve naša jedinečnosť je presne to, čo si podľa odborníčky zaslúži skutočný rešpekt bez ohľadu na to, akú pracovnú pozíciu vo firme zastávame, na akom mieste sa v hierarchii spoločnosti nachádzame.

Ľudskosť je hodnota, ktorú by sme mohli prirovnať k obojsmernej ceste. Nesmieme ju iba očakávať od ostatných, musíme ju sami prejavovať. Kozák Geršiová prízvukuje, že dôležitý je rešpekt voči všetkým a všetkému. 

Oporná kostra firmy je v hodnotách

To, či v spoločnosti prevláda ľudskosť, súcit a rešpekt, sa podľa odborníčky odzrkadľuje napríklad aj na ekonomických aspektoch. Čo by sme si pod tým mali predstaviť? „Napríklad zabezpečenie spravodlivého finančného ohodnotenia, úrazového poistenia či odvodov,“ menuje Kozák Geršiová. Zároveň nižšie uvádza benefity, ktoré tieto tri etické hodnoty prinášajú: 

Reklama

 

  • Pre manažérov a firmy: Nikto z nás nevie, kde sa raz ocitne. Nemali by sme prejavovať rešpekt iba preto, že nevieme, či sa v budúcnosti z nášho podriadeného náhodou nestane náš šéf. Nikdy však nevieme, kedy budeme potrebovať pomocnú ruku. Každý dostane späť viac-menej toľko, koľko zo seba vydá. 
  • Pre zamestnancov: Na prvom mieste je pocit, že každý je rovnako dôležitý. Koho bude riadiť manažér, ak nebude dopyt po jeho službách či produktoch? A ak aj bude dopyt, ale nebude výrobná sila? Rovnako je to aj so službami. Všetko, čo máme, sú ľudia, ktorí to pre nás robia. Tí majú svoje príbehy, zážitky a zaslúžia si rešpekt.  

Ľudskosť, súcit a rešpekt by mali predstavovať pomyselné piliere firmy. Nato, aby udržali celú jej váhu, musia byť naozaj pevné. „Oporná kostra v hodnotách je solídnym základom na budovanie iných, viac-menej trendových nuáns. Je prirodzené inovovať s dobou,“ vraví Kozák Geršiová.

Aj napriek tomu je dôležité, aby sa firmy a ľudia v nich vracali na začiatok a nezabúdali na emocionálnu výbavu. 

Súcit je prejavom sily, nie slabosti

Ako to teda vyzerá v spoločnosti, ktorá vyzdvihuje ľudskosť, súcit, rešpekt a kladie ich na prvé miesto? Odborníčka približuje, že v prvom rade dochádza na takomto pracovisku k oceneniu práce každého bez rozdielu, tak manažérov ako aj zamestnancov. Všetci totiž predstavujú diel skladačky, ktorá do seba vďaka rôznym kúskom dokonale zapadá. Nižšie Kozák Geršiová opisuje, ako vyzerajú tieto hodnoty: 

  • V podaní manažéra a firmy: Uvažuje holisticky, stará sa o všetkých rovnako. Nezaujímajú ho iba tí, z ktorých má najväčší úžitok. Koná v súlade s princípom spravodlivosti. Všíma si všetkých, nie iba výkonovo najlepších zamestnancov. Ponúka možnosti tým, ktorí sú pomalší, menej výkonní, spoločne hľadajú riešenia. Nestačí ovládať procesy, postupy. Je potrebné prejavovať rešpekt a podať pomocnú ruku.
  • V podaní zamestnanca: Oceňuje to, čo preň firma robí. Vie, že za tým opäť stojí zoskupenie ľudí. Čo je možné, to pripomienkuje, vyjadruje sa k veciam, ktoré sa ho týkajú, a tiež aktívne participuje. Je konštruktívny. Pokiaľ sú v spoločnosti porušované práva, tak to rieši, pretože vie, že nejde iba o neho, ale aj o iných.  

Okrem toho Kozák Geršiová poukazuje na to, že by sa s vedením rozhovorov o týchto etických hodnotách malo začínať už na školách. Tento základ, ktorý deti dostanú, sa potom dá neskôr kultivovať na pracoviskách.

„Zároveň by sme mali vedieť, že ľudské, teda súcitné správanie je prejavom sily a nie slabosti. Vedomosti majú ísť ruka v ruke s hodnotami a rešpektom k iným ľuďom,“ dodáva.

Ako môžete podporiť etické hodnoty vo svojej firme?

  1. Úprimne sa zaujímajte o zamestnancov. Poznaním motivácie, čo ich vedie, aby boli vo firme. Otvorenými diskusiami, priestorom na to, že napríklad dotazníky spokojnosti nemusia byť anonymné, pretože je zaručený rešpekt a tolerancia. 
  2. Citlivo a prakticky vytvorený etický kódex. Okrem toho to s ním treba myslieť vážne a predovšetkým ho na pracovisku žiť. 
  3. Možnosť výberu. Pri softskillových školeniach, benefitoch, kompenzovaním a nachádzaním balansu. Manuálne pracujúcim treba dopriať relax a oddych či príspevok na extra zdravotnú starostlivosť. Spoluprácami s chránenými dielňami, občianskymi združeniami, tvorením zmysluplných lokálnych spoluprác. 
  4. Pochybenie nie je tabu. Súcit nie je ospravedlňovanie chýb, je to prijatie skutočnosti, že hoci v danom okamihu robili zamestnanci to najlepšie, čo vedeli, nemuselo dôjsť k splneniu očakávaní.
  5. Myslite na rodiny a blízke osoby zamestnancov. Firma potrebuje ich a oni zase potrebujú ľudí svojmu srdcu blízkych.  

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk.

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?