8. júna 2021

Ešte pred vznikom Československa, v roku 1896, Luisa a Alois Olivovci založili a svojím majetkom zastrešili dodnes využívanú detskú liečebňu v mestečku Říčany pri Prahe. Ich filantropické aktivity, spojené najmä s chudobným a chorými deťmi, pramenili zo smutného faktu– manželia nemohli mať vlastné deti. Hoci dnes ich mená málokto pozná, produkt ich úsilia plní svoju funkciu aj o vyše storočie neskôr.

Príbeh manželov Olivových je príbehom národného i politického obrodenia. Alois (alebo i Aloiz) Oliva sa narodil v roku 1822 a mal podnikateľské zázemie. Vyučil sa za obchodníka, študoval v Drážďanoch, najprv sa stal účtovníkom, neskôr prokuristom a nakoniec aj spoločníkom v cukrovare J. Dingler v Prahe-Ruzyni.

A v oblasti cukru podnikal aj naďalej: v roku 1864 Alois Oliva založil vlastný komisionálny obchod s cukrom v Prahe. V tom čase bol už ženatý s Luisou, ktorá pochádzala z ďalšej bohatej podnikateľskej rodiny.

Manželia bohužiaľ nemohli mať deti, o to viac sa Luisa zapájala do manželových aktivít – nielen obchodných, ale aj politických a filantropických.

Luisa Olivová Foto: Wikipedia

Medzitým sa totiž obchodník Alois Oliva stal aj politikom, angažoval sa najmä v hospodárskej oblasti. Už od roku 1863 bol členom mestského zastupiteľstva v Prahe a neskôr aj mestskej rady. V tejto funkcii dohliadal na účtovníctvo obecnej plynárne a na prevádzku mestskej školy u sv. Henricha, ktorú podporoval aj finančne.

Reklama

Získal rytiersky rád

Za činnosť v pražskej obci získal roku 1866 rytiersky Rád cisára Františka Jozefa. Vstúpil i do Jednoty priemyselnej, združenia na podporu českých priemyselníkov, ktoré inicioval gróf Karel Chotek. Po čase sa Alois Oliva stal aj jeho hlavným riaditeľom. Pomáhal zakladať Priemyselnú banku a spolu s niekoľkými ďalšími bol Alois, vtedy už poslanec českého snemu, tiež spoluzakladateľom Pražskej burzy.

Alois Oliva Foto Wikipedia

Vo filantropických aktivitách ho podporovala práve manželka Luisa. Vzhľadom na zdravotné ťažkosti, ktoré jej znemožnili mať deti, sa rozhodla angažovať v najrôznejších spolkoch a organizáciách zameraných na znevýhodnené a chudobné deti a siroty.

Moderná inštitúcia pre zanedbané deti

Pätnásteho júna 1890 venovali pri príležitosti sobáša arcivojvodkyne Mária Valéria, najmladšej dcéry cisára Františka Jozefa I., manželia Olivovci svoje dva domy v centre Prahy pražskej obci s tým, aby všetky výnosy z týchto budov boli použité na financovanie novozriadenej „vychovávateľne“ pre zanedbané deti. Zariadenie sa malo volať Detský vychovávací ústav Aloisa a Louisy Olivovcov.

Malo ísť o modernú vzdelávaciu a zdravotnícku inštitúciu, ktorá mala chudobným a chorým deťom zabezpečiť lepšiu perspektívu, ako bol pobyt v dovtedy existujúcich sirotincoch a chudobincoch. Svojimi aktivitami sa manželia Olivoví zaradili medzi najväčších mecenášov svojej doby, akými boli manželia Náprstkoví alebo Josef Hlávka.

A postupovali ešte ďalej. Začiatkom roku 1892 kúpil Oliva parcelu neďaleko mestečka Říčany za 15 846 zlatých a na stavbu prispel ďalšími päťdesiatimi tisíckami zlatých. Výstavba liečebne a výchovného ústavu pre znevýhodnené deti sa začala.

Výchovný ústav mal vizuál paláca

Vonkajším vzhľadom mala budova pripomínať palác s vežou, vnútorné usporiadanie malo byť podriadené potrebám moderného ústavu pre deti: nechýbala tu kaplnka, telocvičňa, jedáleň, učebne, herňa, knižnica, dielne, spálne, umyvárne a ďalšie moderné vybavenie.

Dom pre znevýhodnené deti, ktorý dali vybudovať manželia Alois a Luisa Olivoví. Foto Wikipedia

Ústav manželov bol slávnostne otvorený 18. októbra 1896 za prítomnosti všetkých popredných predstaviteľov Prahy, desiatok politikov i osobností verejného života. Do ústavu, ktorý prevzal úlohu zdravotného sanatória pre choré deti, ako aj rolu vzdelávacej inštitúcie pre deti chudobných a znevýhodnených a tie, ktoré prišli o rodičov, hneď prvý deň nastúpilo prvých 14 chlapcov a 18 dievčat. Celková kapacita začínala na 120 deťoch a neskôr sa zvyšovala.

Liečebňa a „vychovávateľňa“ s mnohými obmenami (v spôsobe využitia aj v právnej forme) vydržala dodnes. V súčasnosti existuje obnovená Olivova nadácia aj Olivova detská liečebňa pre ochorenie dýchacích ciest, svalového ústrojenstva a obezitu.

Autorkou textu je Irena Cápová z Forbes Česko, s prispením redakcie Forbes Slovensko.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?