18. mája 2021

Dokáže nevyvážené ego kľúčových ľudí ničiť firmu? Je to síce otázka s mnohými premennými, ale odpoveď je áno. Ego vie byť dobrý pomocník, avšak zlý pán. Keď sa ním necháte ovládnuť, môže byť deštruktívne. Ako firmám škodí ego lídrov a čo sa s ním dá urobiť?

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že ego je veľmi dôležité a dalo by sa povedať, že je to určitá hnacia sila, ktorá nás posúva vpred. Na druhej strane však ego dokáže ľuďom (aj firmám) značne škodiť a toto ohrozenie má tendenciu narastať spolu s miestom na kariérnom rebríčku. Je to spôsobené skreslením, ktorému je líder vystavený a môže mu ľahko podľahnúť.

Všimli ste si, že keď je človek vplyvný CEO či majiteľ firmy, tak sa ľudia viac smejú na jeho vtipoch? A boli by tie vtipy rovnako vtipné, keby ten človek nemal moc? Keď ste „hore“, ľudia vás pozornejšie počúvajú a viac akceptujú váš názor.

Tieto opakujúce sa prejavy rešpektu a záujmu, nezávisle od toho, či sú to skutočné pocity alebo pretvárka, prirodzene posilňujú ego. Zradné je, že to ovplyvňuje aj psychiku a čím má človek viac moci a vyššiu pozíciu, tým silnejšie to naňho vplýva.

Nebezpečný syndróm Hubris

Síce má viac skúseností a zrejme je aj šikovnejší, ale to, ako sám seba vníma, je pravdepodobne skreslené. Je to ilúzia, ktorá môže prerásť až do extrémneho stavu označovaného ako syndróm Hubris.

Reklama

Pojem pochádza z gréckej mytológie. Označovalo sa ním konanie smrteľníka, ktorý nemá mieru voči bohom a bohyňa odplaty a pomsty Nemesis ho preto potrestá. Je to stav impulzívneho a deštruktívneho vedenia, ktorý sa vyznačuje napríklad nasledujúcimi znakmi:

 • využívaním moci na vlastnú glorifikáciu,
 • priam posadnutým zameraním sa na  sebaprezentáciu,
 • stratou kontaktu s realitou.

Aj keď si odmyslíme extrémne príklady syndrómu Hubris, okolnosti a správanie iných, ktorým je človek s mocou denne vystavený, dokážu zastrieť skutočný obraz. To môže spôsobiť problémy, pre ktoré firma stráca napríklad aj financie.

Tu sú tri znaky nezvládnutého ega a jeho dôsledkov:

1. Šéf nemá vždy pravdu – otvorená kultúra.

Ak je kultúra firmy, oddelenia alebo tímu založená na princípe, že nadriadený má vždy pravdu, tak je vysoko pravdepodobné, ba až isté, že kultúra firmy nebude skutočne otvorená. To znamená, že ľudia nebudú vyjadrovať svoj úprimný názor, prirodzene sa obalia určitou bariérou a hlavne sa budú obávať priznať si chyby a neúspechy.

Je to systém, v ktorom sa ľudia prispôsobia určitej hre a v nej je výrazná tendencia skrývať problémy a pochybenia. Ak tieto body nevychádzajú voľne na povrch, potom nastanú straty na viacerých poliach.

2. Nesprávne rozhodnutia.

Výrazné ego vplýva aj na preceňovanie vlastných schopností. Líder tak verí, že je lepší ako ostatní. V dôsledku toho robí príliš sebavedomé a ambiciózne rozhodnutia, ktoré sú naplnené viac egom než rozhodovaním v záujme firmy a ľudí, ktorí sú jej súčasťou.

A ak je ego už výrazne pokrivené, daný človek nie je schopný priznať si chybu. Práve naopak, presvedčenie o jeho pravde môže byť neoblomné. A vždy sa nájdu dôvody, prečo stojí za pochybením niekto či niečo iné.

3. Keď už asertivita a výrazné sebavedomie škodí.

Asertivitu, sebavedomie a výrazné prejavy istoty si často spájame s úspešnými lídrami. No zároveň, keď sú tieto prvky veľmi výrazné, často skôr škodia.

Na jednej strane sa možno zdá, že ľudia sú akoby priťahovaní k výrazným lídrom, na druhej strane je na zamyslenie, či sú tieto prvky pre firmu efektívne. Ak je ego už priveľmi vychýlené a líder je presvedčený o nadradenosti, snaží sa príliš presadzovať svoj názor.

A má to aj odvrátenú stranu. Do akej miery je potom ochotný akceptovať iný názor, radu alebo vlastnú chybu? A je schopný si priznať aj pohľad, že ak s ním niekto nesúhlasí, neznamená to, že je to nepriateľ?

To môže spôsobovať mnohé problémy v kultúre firmy, napríklad potláčanie iných názorov, uzavretie menej asertívnych ľudí, znížený inovačný potenciál, útoky na domnelých nepriateľov a podobne.

Čo sa s egom dá robiť?

 1. Líder by si mal uvedomiť, že prostredie, ktorému je vystavený, dokáže skresľovať.
 2. Líder nemusí mať vždy pravdu a aj nesúhlasný pohľad od iných je vítaný.
 3. Je dobré, aby líder trávil cielene čas aj s radovými zamestnancami.
 4. Mal by vďačne prijímať spätnú väzbu,
 5. začať či rozšíriť dobrovoľníctvo,
 6. ísť niekedy cielene do úzadia a nechať vyniknúť aj ostatných.
 7. Za tým čo človek dosiahne, nie je iba jeho úsilie a schopnosti, ale vplyv na to má aj prostredie, rodina, výchova, pomoc druhých i trocha šťastia.
 8. A skúsiť niekedy šoférovať staré, lacné auto – to je okamžitá facka pre ego zvyknuté na status.

Autor Viktor Kostický sa ako konzultant a tréner špecializuje na oblasti obchodu a leadershipu. V leadershipe sa zameriava na biznis s ľudskou tvárou, prácu s egom a adresovanie internej toxicity. Obchodu sa venuje širokospektrálne od vyjednávania, obchodných zručností, stratégií, auditov obchodu, aplikovania psychológie a behaviorálnej ekonómie do obchodu, až po využitie LinkedIn obchodu.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?