6. decembra 2021

Až každá druhá hypotéka poskytnutá v súčasnosti bude splácaná aj na dôchodku. Niektoré dokonca až po sedemdesiatke dlžníka. NBS považuje tento trend za nebezpečný. Odborníci v ňom však problém nevidia.

K predlžovaniu splatnosti hypoték dochádza najmä pri ich refinancovaní. Dlžníci, ktorí už nejakú časť pôvodného úveru splatili, si opäť navyšujú úver poskytnutý pri refinancovaní. Aby sa pritom vyhli vyšším mesačným splátkam a tlaku na svoj rozpočet, predlžujú si dobu splatnosti.

Riziká predlžovania splatnosti

Podľa údajov NBS až 40 percent domácností, ktoré mali v júni 2018 hypotéku, si počas nasledujúcich troch rokov svoj dlh navýšilo, „bežne aj o 16-tisíc eur,“ uvádza centrálna banka. „Bremeno splátok tak budú niesť dlhšie,“ dodáva.

Týmto klientom pribúdajú s vekom aj dlhy. Počas uplynulých dvoch rokov vzrástol podiel úverov so splatnosťou 30 rokov a viac zo 44 na 50 percent. NBS uvádza, že podiel úverov, ktoré budú splácané aj po odchode do dôchodku, je na Slovensku dokonca vyšší ako v iných európskych krajinách s vyššou mierou zadlženosti domácností.

Centrálna banka preto upozorňuje, že dlžníci sa vystavujú vysokému riziku, pretože väčšine z nich na dôchodku zásadne klesá príjem, zhoršuje sa ich zdravotný stav a celková sociálna situácia. Miera náhrady, ktorá hovorí o tom, do akej miery dôchodok kompenzuje stratu pracovného príjmu, dosahuje na Slovensku len 43 percent. Príjem dôchodcu sa teda dramaticky znižuje, čím zostáva aj menej priestoru na splátku hypotéky.

Reklama

Snaha zmestiť sa do limitov NBS

„Dnes je úplne bežné, že si ľudia nastavujú splatnosť hypotéky za vek 65 rokov. Musia totiž splniť legislatívnu podmienku ohľadom maximálneho pomeru splátok voči čistému príjmu zníženého o životné minimum. Táto hranica je v súčasnosti 60 percent. Ak chce teda záujemca získať potrebnú sumu úveru, ale jeho splátka prevyšuje tento limit, riešením je predĺženie splatnosti nad 65 rokov,“ vysvetľuje dôvody riaditeľka pre úvery v spoločnosti Fingo Eva Šablová.

Dodáva, že klienti majú o úvery s dobou splatnosti až do dôchodkového veku záujem najmä vtedy, ak potrebujú získať čo najvyšší úver. Často sa so splatnosťou až do 70 rokov stretáva pri žiadateľoch, ktorí majú pri podaní žiadosti viac ako 40 rokov.

Výhodou je aj to, že nižšia splátka menej zaťažuje rodinný rozpočet v prípade poklesu príjmu, a tak sa hypotéka dá ľahšie zvládnuť.

Ako na rozumné splácanie hypotéky

Experti, na rozdiel od NBS, nevidia v natiahnutí splatnosti úveru na dlhšiu dobu zásadný problém. Hovoria, že pri správnom nastavení na tom dokážu dlžníci dokonca profitovať.

„Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, je vhodné nastaviť si úver na maximálnu dobu splatnosti a minimalizovať tak mesačnú splátku úveru. Dlhšia doba splácania síce vykazuje v celkovom prepočte vyššiu sumu preplatenia úveru, ale pri správnej kombinácii so sporením je to presne opačne. Splácanie úveru v kombinácii so sporením môže mať veľmi dobrý efekt nielen na vytváranie finančnej rezervy, ale aj na výrazné zníženie preplatenia úveru,“ konštatuje Šablová.

„Počas obdobia fixácie odporúčam peniaze ušetrené nižšou splátkou sporiť alebo investovať. Ak by v budúcnosti po uplynutí fixácie úroky vzrástli, môže klient robiť napríklad mimoriadne splátky, a tak si znížiť preplatenosť,“ súhlasí s týmto prístupom aj Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Sporenie namiesto splátok

„Mojou snahou je vždy nastaviť klientom paralelne k hypotéke aj sporenie a investovanie tak, aby najneskôr v 65. roku života vedeli splatiť celú hypotéku, ak budú chcieť a bude na to dôvod, napríklad pri zvýšení úrokov,“ dodáva.

„Ak si rovno k úveru nastavíte aj sporenie – ideálne ako pravidelné mesačné investovanie – začnete tak pracovať na predčasnom splatení hypotéky,“ pridáva Šablová. „Vytvárate si záložný balík peňazí, ktorý vám eliminuje preplatenie hypotéky. Keby vám to finančne nevychádzalo, v najhoršom prípade môžete sporenie zastaviť, na rozdiel od splátky úveru, ktorú zaplatiť musíte,“ pripomína.

Preto je podľa nej kombinácia nižšej splátky hypotéky a ušetrených peňazí s cieľom predčasného splatenia úveru výhodnejšia, ako platiť vysokú splátku len preto, že sa chcete rýchlo zbaviť úveru.

Úver predstavuje psychologické bremeno

Na druhej strane je veľa dlžníkov, ktorí majú so zadlžením psychologický problém. Snažia sa ho vyplatiť čím skôr, aj v dnešnej dobe minimálnych úrokov, len aby sa zbavili bremena úveru. „Ako hovorí jedno príslovie – dlh síce mlčí, ale spať nedá. Preto je dobré splatiť úver v rámci dostupných možností čím skôr,“ myslí si Peter Kolárik, konateľ spoločností TotalMoney a Finančná Hitparáda.

Pripomína, že súčasné nízke úrokové sadzby umožňujú splatiť úver rýchlejšie, keďže väčšinu splátky tvorí splátka istiny a nie úrokov. „Ale ak budú úrokové sadzby v čase stúpať, kratšia splatnosť úveru predstavuje pre klienta vankúš, ktorý môže v prípade potreby natiahnuť a tým tlak na rodinný rozpočet cez zníženie mesačnej splátky regulovať,“ naznačuje možný vývoj do budúcnosti.

NBS situáciu pozoruje – nové opatrenie na obzore

NBS uznáva, že ťažkosti so splácaním úveru na dôchodku môže výrazne znížiť pravidelné sporenie a postupná tvorba finančnej rezervy, ktorú bude môcť dlžník v prípade potreby využiť na splatenie zostatku úveru. Takéto správanie je podľa centrálnej banky bežné vo viacerých krajinách EÚ.

Aj napriek tomu národná banka súčasné predlžovanie splatnosti hypoték do dôchodkového veku pozorne sleduje. V prípade pokračovania tohto trendu vidí priestor na stanovenie jasnejších pravidiel na posudzovanie príjmu dlžníka pri jeho prechode do dôchodku. „Ak by sa riziká v strednodobom horizonte ďalej prehlbovali, NBS je pripravená reagovať aj úpravou nastavenia makroprudenciálnej politiky,“ konštatuje banka.

Je teda možné, že sa čoskoro dočkáme ďalšieho opatrenia, ktorého cieľom bude udržať rizikový profil úverových dlžníkov na zdravej úrovni. Banky sa budú musieť na hypotéky na dôchodku pravdepodobne pozerať prísnejšie. V súčasnosti je ich ponuka hypoték s predlženou splatnosťou dostatočne bohatá.

Ktoré banky poskytujú hypotéky do dôchodkového veku:

Splatnosť úveru/Maximálny vek klienta v čase splatnosti hypotéky
365.bankdo 65. roku veku, na výnimku do 70. roku, pri viacerých spoludlžníkoch rozhoduje vek najstaršieho
BKS Bankdo 62. roku veku
ČSOB Bankado 65. roku veku, na výnimku do 68. roku
Fio bankado 70. roku veku
mBankdo 70. roku veku
Oberbankdo 70. roku veku
Prima Bankado 70. roku veku, pri viacerých spoludlžníkoch rozhoduje vek najstaršieho
Slovenská sporiteľňaNajmladší účastník úveru max. do 70 rokov, zároveň žiadny z účastníkov nesmie prekročiť vekovú hranicu 75 rokov
Tatra bankado 65. roku veku
UniCredit Bankak je vstupný vek žiadateľa o úver do 59 rokov – max do 70. roku veku; ak je vek nad 59 rokov – max do 65. roku veku
VÚB Bankaak je vstupný vek žiadateľa o úver do 50 rokov – max do 72. roku veku; ak je vek do 55 rokov – max do 70. roku veku, ak je vek nad 55 rokov – max do 68. roku veku
Zdroj: www.FinancnaHitparada.sk, k 1. 12. 2021

  • Prima banka má pri všetkých typoch úverov pravidlo, že v mesiaci splatenia úveru nesmie mať najstarší účastník úverovej zmluvy 70 a viac rokov.
  • ČSOB umožňuje splatenie úveru vo veku do 70 rokov pri hlavnom žiadateľovi, avšak len pri A-ratingu, čiže najvyššom ratingu klienta a úver v maximálnej výške 150-tisíc eur.
  • Tatra banka umožňuje splatenie úveru do veku 70 rokov iba v prípade spoludlžníka, čiže napríklad rodiča. Hlavný žiadateľ nemôže byť pri poslednej riadnej splátke hypotéky starší ako 66 rokov.
  • UniCredit Bank akceptuje vek do 70 rokov pri poslednej riadnej splátke nového aj refinančného úveru, avšak maximálnu splatnosť úveru majú limitovanú na 30 rokov.
  • Slovenská sporiteľa má základnú podmienku nastavenú rovnako ako UniCredit, čiže maximálnu splatnosť úveru 30 rokov a maximálny vek do 70 rokov pri poslednej riadnej splátke. Ak je pri úvere prítomný spoludlžník, nesmie mať pri poslednej riadnej splátke viac ako 74 rokov (t. j. nesmie mať dosiahnutý vek 75 rokov).
  • VÚB umožňuje pri žiadateľovi o úver vo veku do 49 rokov nastaviť splatnosť, pri ktorej splatí hlavný dlžník úver do veku 72 rokov. Pri žiadateľovi vo veku 50 – 55 rokov je potrebné dosplácať hypotéku do veku 70 rokov, pri žiadateľoch nad 55 rokov je maximálny vek pri poslednej splátke 68 rokov.
Zdroj: OVB Allfinanz Slovensko

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?