Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
6. novembra 2020

Jedným z najdôležitejších faktorov pri firemnom napredovaní je poznať potenciál zamestnancov, teda odpoveď na otázku, koľko by zarábala firma, ak by všetci pracovali na maximum. Ak budete s touto veličinou pracovať, zistíte, že zamestnancov motivuje a rast firmy urýchľuje partnerský prístup, teda ak zamestnanci fungujú ako partneri firmy, nie ako nástroj pre dosiahnutie cieľa. 

Podľa koučov z Ideal Place môžu firmy zvyšovať výkonnosť zamestnancov dvoma spôsobmi. Prvým tradične využívaným je vonkajšia motivácia, napríklad systém benefitov, odmien. To ale funguje krátkodobo. Druhým je – na slovenskom trhu novátorský spôsob – posilňovať vnútornú motiváciu a tvoriť zdravé funkčné pracovné prostredie, firemnú kultúru.

Andrea Krkošková, kouč Ideal Place a Juraj Králl, kouč a managing partner Ideal Place. Zdroj foto: Archív Ideal Place

Zapojenie prináša rast produktivity 

„Výsledky sú ohromujúce. Okrem zníženia fluktuácie je to zvýšenie produktivity a ziskov pri rovnakých nákladoch,“ vysvetľuje Juraj Králl, kouč a managing partner Ideal Place. Opiera sa o štatistiky prieskumu Towers Perrin, ktorý celosvetovo zahŕňal 90 000 zamestnancov z rôznych firiem a preukázal, že vysoké zapojenie zamestnancov zvyšuje tržby o 19 % a zisk o 28 %. 

„Firmu, ktorej sa to podarilo, spoznáte ľahko – zamestnanci sami uvažujú ako podporiť podnik v úspechu. Pritom v bežnej firme zamestnanec skôr len odrobí nevyhnutné minimum. Dopad na firmu je veľký,“ dopĺňa Andrea Krkošková, kouč Ideal Place. Tvrdí, že prirodzené je zvyšovať zapojenie zamestnancov postupne a neustále. 

Tri kroky k zvýšeniu zapojenosti zamestnancov 

Prvým krokom je sprístupňovať čo najviac informácií všetkým zamestnancom. Druhým je získavanie informácií od zamestnancov a podpora otvorenej komunikácie. Dôležitá je ochota prijať aj negatívne správy a pochopiť, že práve zamestnanci majú najcennejšie informácie. Tretím krokom je zvyšovanie zapojenosti zamestnancov v rozhodovaní. „Zamestnanci nemusia hneď rozhodovať o všetkom, stačí, ak budú mať slovo vo veciach, ktoré sa ich bezprostredne týkajú, napríklad forma team-buildingu, možnosť home officu, až neskôr o systéme práce a nastavení procesov,“ dopĺňa A. Krkošková.

Nie je dôležité, kde sa firma v procese zvyšovania zapojenosti nachádza, ale aby pokračovala správnym smerom. Zavádzanie zmien, ktoré sú dnes nevyhnutné pre napredovanie firmy, je procesom, ktorého zvládnutie má zásadný vplyv na výsledky firmy. Preto sa stále viac dostávajú do popredia nástroje ako Pulse-checks, ktoré pravidelne prinášajú spätnú väzbu o nálade tímov. Každý pokles motivácie súvisí s poklesom produktivity a kreatívnych vylepšení. Využívanie Pulse-checks nástroja je v úspešných firmách bežné, využívajú ho napríklad Apple, Etsy, Airbnb, Microsoft a Amazon. Pre slovenské podmienky kouči z Ideal Place prispôsobili softvérový nástroj Ideal Place Pulse-checks. V aktuálnej situácii sa zameriava hlavne na business development a zefektívňovanie práce.