Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
11. augusta 2020

Americká Kalifornská univerzita Berkeley, Boston College či anglická University of Portsmouth sú prestížne vysoké školy s kvalitným vzdelaním, ktoré otvárajú dvere k zaujímavej kariére. Aj na tieto univerzity sa dostali absolventi siete medzinárodných škôl American Academy bez toho, aby študovali v zahraničí. 

Rodičia na Slovensku už nemusia vysielať svoje deti študovať na zahraničné stredné školy, ak chcú, aby pokračovali na univerzitách v USA alebo Európe. Najnovšia medzinárodná škola v Bratislave American Academy totiž ponúka rovnaký vzdelávací program ako školy za oceánom. Bratislavská pobočka zaznamenala taký nárast záujmu študentov, že tento rok ich prijme dvakrát viac, než vlani, kedy začínala s 30 študentmi. Prví absolventi sú dôkazom, že šanca uspieť na univerzitných prijímacích pohovoroch je vysoká. 

Individuálny prístup pomáha študentom k úspechu

American Academy sa pri vytváraní konceptu výučby inšpiruje najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami, najmä z Fínska a USA. Vyučovanie stavia na slobode pri voľbe predmetov, rozvoji kompetencií a na tematickú a projektovú výučbu. Študenti majú podporu aj pri príprave na prijímacie pohovory a všetci boli na univerzity prijatí. 

„Každému študentovi sa individuálne venujeme. Okrem konzultácií máme aj študijného poradcu, ktorý pripravuje semináre a poskytuje poradenstvo. Máme partnerstvá so zahraničnými univerzitami, ktoré sprístupňujú granty a štipendiá,“ vysvetľuje Andrés Morales, riaditeľ American Academy v Bratislave. Pre študentov vo vyšších ročníkoch škola ponúka predmety vytvorené tak, aby pomohli žiakom dostať sa na vysokú školu. „Napríklad vlani sme pre študenta so záujmom o medzinárodné vzťahy obohatili štúdium o zahraničnú politiku USA v 20. storočí. Pre záujemcov o lekársku fakultu máme na našich školách, okrem bežnej biológie, aj kurzy anatómie a fyziológie človeka,“ dopĺňa Ondřej Lepka, riaditeľ siete škôl American Academy.

Najefektívnejšie učenie je vďaka reálnym skúsenostiam 

Tento rok absolvoval American Academy v Bratislave aj Yasha Boroumand, ktorý sa hlásil na Technickú univerzitu vo Viedni. „Yasha je príklad toho, ako učíme študentov rozvíjať praktické zručnosti a ako ich aplikovať v realite,“ hovorí A. Morales. Yasha podľa neho skvele pracoval v tíme a každý trimester prezentoval na vysokej úrovni vlastný výskum. Navyše začal podnikať, má stáž v oblasti IT, študuje ďalší cudzí jazyk a škola mu umožnila popri štúdiu aj pracovať.

Yasha Boroumand, absolvent American Academy v Bratislave. Zdroj foto: Archív klienta

„V škole sme robili veľa projektov, najzaujímavejší bol počas stáže, keď sme vyrobili model robota s umelou inteligenciou, ktorý sa sám dokáže dostať na miesto určenia,“ vysvetľuje Yasha. Škola mu dala aj lekciu z neúspechu a ukázala spôsob, ako sa s ním vyrovnať. „V inom projekte sme vytvárali špecifickú aplikáciu pre organizovanie večierkov. Nevyšlo nám to, ale uvedomil som si, že vývojári sa zaoberajú technickými riešeniami, no nezohľadňujú napríklad potreby obchodu. Neskôr som sa už na projekty pozeral inak.“