5. marca 2021

Zamestnanosť v poslednom štvrťroku 2020 zaznamenala pokles o dve percentá, ubudlo vyše 50 000 pracujúcich. Pribudli nezamestnaní bez pracovných skúseností. Mzdy si však počas celého roka 2020 udržali rast. Priemerná mzda v SR na ročnej úrovni prekročila 1 100 eur za mesiac. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Pokles zamestnanosti v rôznych odvetviach

V závere vlaňajška bolo na trhu práce celkovo 2 538 900 pracujúcich, ich počet bol o 52 300 osôb nižší ako v rovnakom období roka 2019. „Pokles zamestnanosti sa prejavil najmä v druhom štvrťroku, následne miera poklesu spomaľovala,“ podotkli štatistici.

Najväčšie úbytky pracujúcich boli od začiatku roka 2020 v službách, tempo poklesu sa však postupne spomaľovalo. „Najhoršia situácia bola v ubytovacích a stravovacích službách, kde v poslednom štvrťroku prišlo o prácu 17 100 osôb (16 %), a v doprave a skladovaní pri poklese o 12 400 osôb (o 7,3 %),“ spresnili štatistici.

Najlepšie je na tom oblasť informácií a komunikácie

Naopak, výraznejšie sa zamestnanosť zvýšila v informáciách a komunikácii o 13,5 %. Relatívne najviac vzrástol počet pracujúcich v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 15,5 %, tie však na celkovej zamestnanosti tvorili menej významný podiel.

Počet pracujúcich sa znížil aj v hlavnom odvetví hospodárstva v priemysle o 1,3 %. Naďalej sa prehlboval aj pokles zamestnanosti v poľnohospodárstve, medziročne klesla o 21 %.

Reklama

Úbytky pracujúcich v poslednom štvrťroku 2020

Zamestnanosť klesla vo všetkých krajoch, a to tretí štvrťrok po sebe. „Najmenej priaznivá situácia bola v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, ktoré zaznamenali najvyššie úbytky pracujúcich aj najväčší pokles miery zamestnanosti,“ vymenovali štatistici.

  • V Prešovskom kraji klesol počet pracujúcich medziročne o 11 400, miera zamestnanosti bola najnižšia (67,6 %) a klesla o 2 p. b.
  • V Banskobystrickom kraji úbytok pracujúcich rovnako presiahol 10 000 osôb a pokles miery zamestnanosti bol druhý najvyšší (o 1,5 p. b.).
  • Rast miery, aj to len mierny o 0,1 p. b., dosiahli len v Trnavskom kraji.

Súčasne najvýraznejší nárast miery nezamestnanosti nastal v Prešovskom kraji o 2 p. b., kde na celoročnej úrovni bolo bez práce 12,1 % ekonomicky aktívnych obyvateľov. „Je to dlhodobo región s najvyššou mierou nezamestnanosti v SR,“ pripomenul úrad.

„Pribudli nezamestnaní bez pracovnej skúsenosti, ich podiel na celkovej nezamestnanosti tvoril 21,9 % a medziročne sa ich počet zvýšil o 4,1 p. b.,“ dodali štatistici s tým, že z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, obchode a v ubytovaní a stravovaní.

Priemerná mzda rastie, i keď pomalšie

Priemerná mzda zamestnanca si v roku 2020 napriek epidémii udržala rast, iba zmiernila jeho tempo o polovicu na 3,8 % a dosiahla hodnotu 1 133 eur. V poslednom štvrťroku bola medziročná dynamika rastu priemerného zárobku 5,8 %. Na sklonku roka prvýkrát priemerné mzdy prekročili hranicu 1 000 eur vo všetkých ôsmich krajoch SR.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla vo 4. štvrťroku minulého roka 1 245 eur, medziročne bola vyššia o 5,8 %. Napriek tomu, že rok 2020 poznamenala kríza spojená s ochorením Covid-19, dosah tlmiacich opatrení na výkon ekonomiky ovplyvnil rast miezd na celoslovenskej úrovni menej, ako sa očakávalo. Priemerné mzdy síce zaznamenali medziročný pokles v 2. štvrťroku 2020 o 1,2 %, v treťom a štvrtom štvrťroku sa vrátili k rastúcemu trendu.

Po zohľadnení miery inflácie reálna mzda vo 4. štvrťroku 2020 vzrástla o 4,2 %. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti 3. štvrťroku 2020 zvýšila o 1,9 %.

Rast obišiel iba dve najzasiahnutejších odvetvia

Oproti rovnakému obdobiu roka 2019 priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach s výnimkou dvoch najzasiahnutejších odvetví, a to v ubytovacích a stravovacích službách, kde  priemerný zárobok klesol o 14,4 %, a v umení, zábave a rekreácii pri poklese o 1,5 %.

V ostatných 17 odvetviach mzdy vzrástli, a to od 0,2 % v administratívnych službách do 14,6 % v zdravotníctve a sociálnej pomoci. Zvýšenie priemernej mzdy nad 10 % pocítili aj vo vzdelávaní (o 10,3 %) a výrazný rast zaznamenali aj vo verejnej správe a obrane (o 9,6 %).

Najvyšší prírastok bo v Prešovskom kraji

Z územného hľadiska rast priemernej mzdy zaznamenali vo všetkých krajoch, najvyšší relatívny prírastok o 7,6 % bol v Prešovskom a po 6,1 % v Trnavskom a Žilinskom kraji.

Súčasne prvýkrát priemerný hrubý zárobok presiahol úroveň 1 000 eur vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska (na kvartálnej úrovni) a pohyboval sa od 1 007 eur v Prešovskom kraji do 1 530 eur v Bratislavskom kraji. Z regiónov mimo hlavného mesta bola najvyššia priemerná mzda v posledných troch mesiacoch roka 2020 v Žilinskom kraji (1152 eur).

Rast v priemere o 41 eur

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca si v roku 2020 napriek epidémii koronavírusu udržala rast, zvýšila sa o 3,8 % na 1 133 eur. Mzdy tak vzrástli v priemere o 41 eur. Tempo rastu sa v porovnaní s rokom 2019 síce spomalilo o polovicu, ale mzdy aj tak v priemere prekročili úroveň 1 100 eur.

Reálne po započítaní rastu spotrebiteľských cien mzda medziročne vzrástla o 1,9 %. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 bol rast reálnej mzdy pomalší o 3,1 percentuálneho bodu.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk.

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?