31. mája 2019

Všade v biznis prostredí môžeme nájsť lídrov. I napriek tomu sú ale lídri, ktorí sa snažia o skutočnú zmenu, len zriedkavým javom. Tento druh leadershipu sa však v digitálnej ére stáva čoraz vyhľadávanejším. Jeho cieľom je zlepšovanie morálky, motivácie a pracovného výkonu zamestnancov.

Lídri, ktorí chcú zmenu, sa preto snažia byť pre svojich ľudí vzormi. Chcú ich inšpirovať, aby si väčšmi privlastňovali prácu a lepšie pochopili vlastné silné a slabé stránky. Tento proces lídrovi umožňuje prideľovať zamestnancom také úlohy, ktoré zvýšia ich výkonnosť a šancu na úspech.

Už nechcete byť len manažér? Dvojica expertov má 10 tipov, ako sa zmeniť na lídra a vizionára

Transformačný leadership je teda štýl manažmentu, ktorého východiskovou hodnotou je emocionálna inteligencia. Za základný kameň dlhodobého rastu a úspechu firmy tiež považuje duševné zdravie a blahobyt zamestnancov.

Peter Drucker, ktorý je guruom manažmentu, píše: „Úspech v znalostnej ekonomike prichádza k tým, ktorí poznajú samých seba. Svoje silné stránky, hodnotu a výkon.“ Je to práve transformačný líder, kto chápe, že vytvorenie silnej iniciatívy za duševné zdravie vo firme je pre úspech biznisu životne dôležité. Taktiež si je vedomý, že ak chce vytvoriť takúto firemnú kultúru, tak musí najskôr objaviť sám seba, aby sa mohol duševne angažovať a udržiavať si zdravie i v pracovnom živote.

Reklama

Buďte lepší líder. 9 rád, ako ukážete zamestnancom, že si ich ceníte

S cieľom prísť s čo najlepšou stratégiou sa musia transformační lídri pozrieť sami na seba a položiť si tri dôležité otázky, ktorých cieľom je prepojiť ich osobnú a profesionálnu stránku. Tak dokážu neskôr udržiavať firemnú kultúru, ktorá berie duševné zdravie ako dôležitú súčasť korporátneho ekosystému.

Otázka #1: Aké sú moje silné stránky?

Leadership je definovaný mocou. Zdravý a produktívny pracovný život by sa mal zakladať na objavovaní silných stránok jednotlivcov, zmyslu ich práce a pochopení, kam vlastne patria. Vďaka tomu sa môžu zbaviť úzkosti, stresu a budovať si zdravé ego, ktoré je ústredným prvkom schopnejšej a kvalifikovanejšej osoby.

V Druckerovej eseji s názvom Managing Oneself tento autor píše: „Jediný spôsob, ako objaviť svoje silné stránky, predstavuje analýza spätnej väzby. Kedykoľvek urobíte kľúčové rozhodnutia alebo kroky, tak si zapíšte, čo očakávate, že sa stane. O 9 alebo 12 mesiacov neskôr si ich porovnajte so skutočnými výsledkami. Ak sa budete tejto metódy pravidelne držať, tak vám v pomerne krátkom čase, možno za dva alebo tri roky, ukáže vaše silné stránky. A to je tá najdôležitejšia vec, ktorú potrebujete poznať.“

Drucker verí, že táto metodológia umožní jedincom rozlíšiť medzi vysokou úrovňou kompetencií a oblasťami, ktoré je potrebné zlepšiť. Transformačný leadership vyzdvihuje myšlienku, že rast je nevyhnutný pre budovanie zdravého pracovného života.

Otázka #2: Ako plním svoju funkciu a úlohy?

Výkon, teda to, ako jednotlivec plní svoju funkciu a úlohy, je záležitosťou osobnosti. V skutočnosti môže byť dokonca oveľa cennejší než vedomosť o vlastných silných stránkach. Spája totiž starostlivosť o seba a well-being vo firme s produktivitou a spokojnosťou v práci. Efektívne manažovanie samého seba sa tak scvrkáva na sériu kľúčových otázok, z ktorých je hneď prvá o tom, akým spôsom sa lídrovi učí najlepšie. Teda musí vedieť, aký štýl nadobúdania informácií mu vyhovuje – či je to počúvanie, čítanie alebo písanie. Takéto sebapoznanie je pre lepší výkon nevyhnutné.

A po druhé, lídri musia premýšľať o interpersonálnych zručnostiach, napríklad o tom, ako pracujú s ostatnými. Sú samotári? Prepojenie výkonu práve s interpersonálnymi zručnosťami sa často prehliada, no pre korporátny wellness a kultúrnu perspektívu by malo byť prvoradé. Povaha práce v digitálnom hospodárstve sa mení rapídnym tempom. Transformační lídri preto musia pochopiť, že proces adaptácie a nájdenie zdravej rovnováhy jednotlivca v kolektíve bude pre organizáciu v dlhodobom horizonte prínosom.

Otázka #3: Kam patrím?

Pocit, že človek niekam patrí, môže byť tým najdôležitejším prvkom pri rozvoji úspešnej stratégie v oblasti zdravia a wellnessu spoločnosti. Zakladá sa na myšlienke, že úspešné kariéry sa nedajú naplánovať, skôr sa postupne rozvíjajú, keď sú ľudia pripravení na príležitosti, pretože poznajú svoje silné stránky a vedia, ako plnia svoje funkcie a úlohy. Na transformačnom lídrovi je, aby vďaka vedomosti, kto kam patrí, urobil z ťažko pracujúceho zamestnanca výnimočného.

S narastajúcim počtom ľudí na pracoviskách, ktorí bojujú s duševnými problémami, sa firemné zdravie a wellness i emocionálna inteligencia stávajú čoraz dôležitejšími aspektmi dobrého leadershipu. Lídri spoločnosti tak potrebujú prijať stratégie transformačného leadershipu, vďaka ktorým budú schopní vytvoriť nové príležitosti a plán pre zdravé pracovisko 21. storočia.

Prispievateľ Jonathan Kaufman píše pre Forbes.com o korporátnej kultúre, manažmente a spoločnosti. 

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk