Tento článok je prestige. Čo to znamená?
16. júla 2020

Mikina Dimunová je slovenská výtvarníčka a dizajnérka s medzinárodnými skúsenosťami. Venuje sa najmä tvorbe vizuálnych identít značiek. Zameriava sa na ambiciózne prémiové značky, ktoré chcú mať globálny prienik.

Máte rada konceptuálne umenie. V čom vidíte jeho zmysel? 

Konceptuálne umenie kladie dôraz na ideu. Chcem, aby ľudia pochopili zmysel umenia práve cez jeho posolstvo. To predpokladá vyššiu úroveň poznania, preto konceptuálne umenie môže dráždiť určitou formou banalizovania, či zjednodušenia. Umelec komunikuje myšlienku a jej prijímateľ si ju podľa svojich schopností interpretuje. Pre mňa je to dialóg medzi umelcom a recipientmi.

Mikina Dimunová, slovenská výtvarníčka a dizajnérka na predstavení nových kariet od Tatra banky. Zdroj foto: Archív klienta

Na karte je vidieť “iba” typograficky jednoduchý nápis. Môže byť aj takáto jednoduchá forma ešte stále vnímaná ako umenie?

Forma je v tomto prípade sekundárna, dôležité je posolstvo a kontext. Nápis “TOTO JE KARTA” poukazuje na kartu ako nosič či kus materiálu a zároveň zvýraznená časť textu hovorí toto je “art”, teda umenie. Otvára ten spomínaný dialóg či už ohľadne tejto karty, alebo série umeleckých diel mojich kolegov, ktoré sú predstavené na ostatných kartách. Ponúkam myšlienku, nie nevyhnutne jej zobrazenie: niekto si môže vybaviť “krajinomaľbu” zavesenú v dome, v ktorom celý život vyrastal, iný sa môže zamerať na mnou stvárnený typografický motív a prijať ho ako formu umenia. 

Prečo ste sa rozhodli práve pre takéto stvárnenie karty?

Táto karta reprezentuje môj rukopis. Tvorím prevažne koncepty vizuálnych identít značiek, kde je umenie nástrojom, ktorý napĺňa potrebu vymedziť a odlíšiť sa. Moje dielo tak spĺňa moju predstavu a zároveň vizuálne manifestuje koncept spolupráce dvoch na prvý pohľad odlišných svetov.

Čo tvoríte najradšej?

Najradšej tvorím identitu. Tá patrí ku každej banálnej veci. Sledujem, počúvam, vyhodnocujem, pátram po esencii. Na takomto základe definujem nové významové spojenia, hľadám integritu a vytváram komplexný vizuálny systém, ktorý dokáže komunikovať. Tento typ tvorby ma napĺňa a dáva mi zmysel – zaujíma ma proces, ale aj dopad, ktorý má moje dielo na ľudí.

Debetná firemná karta Visa Electron s dizajnom Mikiny Dimunovej. Zdroj foto: Archív klienta