20. septembra 2019

Zostavovanie rebríčka Forbes najbohatší Slováci sa riadi podľa rovnakých princípov ako všetky rebríčky globálneho magazínu Forbes. Hodnota čistého majetku vychádza z ceny, za ktorú by sa firmy mohli predať, ak by sa akcionári tak rozhodli. Zohľadňuje trhovú kapitalizáciu, ak je firma na burze. U nás sa však spravidla vyjadruje vo forme násobku zisku EBITDA (hrubého zisku pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov), pričom tento koeficient určuje najmä odvetvie, v ktorom firma podniká. Čistá hodnota majetku sa zníži o čistý dlh spoločnosti a rozpočíta podľa podielov spoluvlastníkov. Ak si akcionári vyplácajú zisk, počítame aj s touto skutočnosťou. V prípade, že ich finančná pozícia môže byť ľahko ohrozená napríklad pre neisté vyhliadky odvetvia či prílišnú zadlženosť, aplikujeme diskont.

Do rebríčka sme zaradili iba tých ľudí, pri ktorých dokážeme zodpovedne odhadnúť ich majetok a čísla obhájiť. Ľudia, ktorých podiely vo firmách, s nimi spájanými, nie sú známe, v rebríčku nefigurujú. Nehovoríme pritom o majetku, ktorý by vo forme hotovosti „ležal“ na účtoch. Rozhodujúcim zdrojom majetku všetkých členov rebríčka sú podiely v ich firmách.

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?