29. augusta 2018

Zostáva ľudská osobnosť rovnaká počas celého života, alebo sa snáď môže zmeniť? Štúdia, ktorá mala k dispozícii údaje zozbierané počas obdobia 50 rokov, naznačuje, že ide pravdepodobne o kombináciu oboch možností.

Po celé desaťročia bola osobnosť človeka považovaná za nemeniteľnú. To, kým ste boli vo svojich 15 rokoch, sa neodlišovalo od toho, kým ste boli v 75 rokoch. No v priebehu posledných dvoch dekád kognitívna a behaviorálna veda odhalila dynamické poznatky o ľudskom mozgu a správaní. A tak sme začali osobnosť vnímať ako premenlivú.

Meníme sa k lepšiemu

Spomínaná štúdia sledovala zmeny osobnosti počas 50 rokov života a jej výsledky naznačujú, že zatiaľ čo určité jej prvky ostávajú plynutím času stabilné, iné sa menia rôznymi spôsobmi. Inak povedané, osobnosť je relatívne stabilná, ale zároveň premenlivá. Miera zmeny je však špecifická pre každého jedinca.

Dobrou správou, ktorú výskum priniesol, je však to, že výrazná zmena osobnosti sa vo väčšine prípadov uberá pozitívnym smerom. „V priemere sa všetci stanú svedomitejšími, emocionálne stabilnejšími a ochotnejšími,“ hovorí vedúca autorka tejto štúdie Rodica Damian, ktorá vyučuje psychológiu na Houstonskej univerzite.

Výsledky však zároveň ukazujú, že ľudia, ktorí boli ohľaduplní, ochotní a emocionálne stabilní už v mladom veku, takí pravdepodobne i zostanú.

Reklama

Sme produktmi génov?

Štúdia čerpala údaje z Project Talent Personality Inventory. Ide o úložisko osobnostných dát o viac ako 400-tisíc ľuďoch, zhromaždených počas 50-ročného obdobia. Práve vďaka tomu môžu výskumníci sledovať zmeny osobnostných znakov ako sú svedomitosť, extroverzia i neurotizmus.

A pokiaľ ide o to, čo ovplyvňuje stabilitu a tvárnosť osobnosti, tak hlavnú úlohu tu zohrávajú genetika a faktory prostredia. Podľa predchádzajúceho výskumu prispievajú k výsledku rovnako. Relatívne novým zistením v tomto chápaní je epigenetický vplyv. To znamená, že gény pre určité faktory sa môžu „aktivovať“ vplyvom prostredia.

V štúdii sa vedcom podarilo zistiť, že zatiaľ čo sa niektoré osobnostné prvky zdajú byť špecifickejšie pre konkrétne pohlavie, počas života sa ženy aj muži menia v rovnakej miere.

Výskumní pracovníci ale zdôraznili, že pokiaľ ide o zmenu osobnosti, nemali by sme sa v žiadnom prípade porovnávať s ostatnými. Človek, ktorého ste počas štúdia na strednej škole poznali ako obzvlášť sympatického a prívetivého, bude pravdepodobne sympatickejší a prívetivejší než väčšina ľudí, ktorých poznáte v strednom veku.

To, na čom naozaj záleží, je, ako ste sa zmenili vy.

Prispievateľ David DiSalvo píše pre Forbes.com o vede i technológiách. 

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?