6. septembra 2019

Nie každý má možnosť dať svoje dieťa študovať na súkromnú medzinárodnú školu. Tieto školy totiž stoja rodičov tisíce (a niekedy až desaťtisíce) eur ročne. Našťastie stále viac medzinárodných škôl vďaka schéme štipendií umožňuje štúdium talentovaným žiakom či študentom pochádzajúcim zo slabšieho ekonomického zázemia.

Ak vás peniaze netrápia a len chcete jednoducho vedieť, čo môžete pre svoje dieťa od týchto škôl očakávať, čítajte ďalej. Oslovili sme osem medzinárodných škôl v Bratislave, v ktorých sa ročné školné pohybuje v rozmedzí od 5-tisíc do viac ako 21-tisíc eur. Okrem medzinárodne (aj lokálne) uznávaného dokladu o vzdelaní môžu dať vášmu dieťaťu aj dobré základy pre budúce štúdium v zahraničí.

Čo sú to vlastne medzinárodné školy?

Ide o inštitúcie ponúkajúce vzdelávanie detí spravidla v zmiešanom medzinárodnom kolektíve vo forme medzinárodne uznávaných študijných programov ako International Baccalaureate, Edexcel či Cambridge Assessment International Education. Školy v nasledujúcom zozname sú usporiadané podľa abecedy.

16-roční vývojári hier a programátori.
Stredoškoláci sú súčasťou unikátneho projektu

American Academy in Bratislava

škola, medzinárodné školy, kam dať dieťa na súkromnú školu v bratislave
Spoluzakladateľ American Academy Ondřej Kania v učebni novootvorenej školy v Bratislave. Foto: archív American Academy in Bratislava
Rozsah štúdia: veková kategória 12 – 19 rokov; Middle School 6. – 8. trieda, High School 9. – 12. trieda
Aktuálny počet študentov: 40
Školné: 6 500 eur pre študentov Middle School, 7 500 eur pre študentov High School
Štipendium možné: áno

Krátka charakteristika školy: Škola, ktorej spoluzakladateľom a súčasným šéfom je len 26-ročný Čech Ondřej Kania, otvorila začiatkom septembra brány svojim prvým študentom na Slovensku. Okrem toho American Academy funguje v Prahe a Brne. Je určená pre študentov, ktorých nemotivuje klasická podoba vzdelávania, teda memorovanie faktov a neustále testovanie. „Naša koncepcia je založená na slobodnom výbere predmetov, rozdelení študentov podľa úrovne, veľkom dôraze na projektovú a tematickú výuku, individuálnom prístupe a priateľskom a rodinnom prostredí,“ povedal pre Forbes Ondřej Kania.

Po nazbieraní dostatočného počtu kreditov študent na konci 12. ročníka obdrží American high school diploma, čo je vlastne ekvivalent českého či slovenského maturitného diplomu a vysvedčenia. S týmto diplomom môže študent zamieriť na univerzity po celom svete. Taktiež sa dá bez problémov uznať aj na Slovensku cez nostrifikáciu, vďaka čomu je možné pokračovať v štúdiu aj na univerzitách na Slovensku.

Ako americká škola ponúka študentom takzvané AP (Advanced Placement – pokročilé kurzy) predmety, čo sú predmety na úrovni prvého ročníka na americkej univerzite. AP predmety sa končia štandardizovanou skúškou, čo je v podstate americký ekvivalent IB (International Baccalaureate) skúšok. Je určený pre študentov, ktorí majú zvláštny záujem či nadanie v určitých oblastiach, a tak už na strednej škole môžu študovať univerzitné učivo. Článok o tom, ako vznikol nápad založiť American Academy v Česku a na Slovensku, si môžete prečítať v aktuálnom vydaní magazínu Forbes.

Podnikať začala v 21 rokoch.
Exmodelka vedie startup a stavia školy na Haiti či v Peru

British International School Bratislava (BISB)

škola, medzinárodné školy, kam dať dieťa na súkromnú školu v bratislave
BISB poskytuje študentom aj množstvo voliteľných krúžkov a spolupracuje s renomovanými inštitúciami, ako sú The Juilliard (Performing Arts School, New York), MIT (Massachusets Institute of Technology) a UNICEF. Foto: archív BISB
Rozsah štúdia: veková kategória 3 – 18 rokov; škôlka, základná škola, stredná škola
Aktuálny počet študentov: 750                                                                               Ročné školné: 9 948 eur (škôlka) – 21 664 eur (posledný ročník IB Diploma) V poplatkoch sú zahrnuté učebnice, školské pomôcky, poplatky spojené s  IGCSE a IB skúškami, väčšina miestnych výletov a vačšina mimoškolských aktivít.
Štipendium možné: áno, pre študentov BISB na základe akademických výsledkov; škola ponúka aj zľavu vo výške 4% na školné, ak je zaplatené na celý rok vopred

Krátka charakteristika školy: BISB funguje v Bratislave od roku 1997 a patrí do siete medzinárodných škôl Nord Anglia Education. Vyučuje študentov podľa anglických učebných osnov, medzinárodných programov IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) a International Baccalaureate Diploma Program (IBDP). BISB ponúka program IBDP od roku 2007. Za ostatných 12 rokov na škole vrámci neho zmaturovalo viac ako 400 absloventov, ktorí následne získali vysokoškoslké vzdelanie na prestížnych univerzitách ako King’s College London, University of London, University of Glasgow, University of St. Andrews, Oxford University, Stanford University či Massachusets Institute of Technology (MIT).

Ako pre Forbes uviedli zástupcovia školy: „Naším cieľom nie je iba vzdelávať študentov, aby dosiahli čo najlepšie akademické výsledky, ale umožniť im, aby rozvíjali aj iné talenty, zručnosti a vlastnosti. Také, ktoré im pomôžu ľahšie sa uplatniť v modernom a rýchlo sa rozvíjajúcom svete. Dosahujeme to vďaka širokému spektru voliteľných krúžkov a vďaka spolupráci s renomovanými inštitúciami, ako sú The Juilliard (Performing Arts School, New York), MIT a UNICEF.“

Cambridge International School (CIS)

škola, medzinárodné školy, kam dať dieťa na súkromnú školu v bratislave
CIS ponúka akademicky silným študentom s požadovanou úrovňou anglického jazyka dvojročné štipendium v ročníkoch 12 a 13, ktoré im umožní ukončiť gymnázium s medzinárodne uznávanými A Level certifikátmi. Foto: archív CIS
Rozsah štúdia: veková kategória 2 – 18 rokov; materská škola, ZŠ a gymnázium
Aktuálny počet študentov: V súčasnosti študuje na škole 400 študentov a 200 detí v materskej škole. Maximálny počet študentov na triedu je 18.
Ročné školné: 9 540 – 14 100 eur. Poplatky za štúdium zahŕňajú školné, celodennú stravu, učebnice, pracovné zošity, pomôcky a výlety, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu, ako i mimoškolské aktivity.
Štipendium možné: áno

Stručná charakteristika školy: Študijné plány CIS vychádzajú z programov Cambridgeskej univerzity s názvom „Cambridge Assessment International Education“, počnúc Cambridge Primary cez IGCSE až po stupne AS a A Level v najvyšších ročníkoch. Po ukončení 9. ročníka základnej školy prechádzajú študenti na 4-ročné gymnázium.

Ministerstvo školstva oficiálne prijalo učebné osnovy, ktoré sa na škole používajú. Škola tak môže pre slovenských študentov na konci programu vystaviť okrem medzinárodne platných cambridgeských certifikátov aj maturitné vysvedčenie so známkami, ktoré vychádzajú z hodnotenia, ktoré študent dosiahol na cambridgeských IGCSE, AS a A Level skúškach. Súčasťou školy je tiež materská škola Funiversity (Cambridge Kindergarden) pre deti od 2 do 6 rokov s anglicky hovoriacim prostredím.

CIS ponúka akademicky silným študentom s požadovanou úrovňou anglického jazyka dvojročné štipendium v ročníkoch 12 a 13. To im umožní ukončiť gymnázium s medzinárodne uznávanými A Level certifikátmi. Po absolvovaní vstupných testov ponúka študentom 25 %, 50 %, 75 % a vo výnimočných prípadoch až 90 % štipendium za predpokladu, že si aj naďalej udržia vysoký akademický štandard počas celého štúdia na CIS.

„CIS je viac ako škola, je to komunita podporujúca efektívnu výučbu a učenie sa. Usilujeme sa najmä o rozvoj sebavedomia žiakov v harmonickom prostredí, ktoré im poskytuje príležitosť pre dosiahnutie vlastného potenciálu po intelektuálnej, fyzickej, morálnej a sociálnej stránke,“ uviedli zástupcovia školy.

English International School (EIS) of Bratislava

škola, medzinárodné školy, kam dať dieťa na súkromnú školu v bratislave
Budova EIS of Bratislava. Foto: archív EIS
Rozsah štúdia: veková kategória 5 – 19 rokov; na základnej škole sú triedy Primary 1 – 6, nasleduje študijný program International Baccalaureate Diploma Programme, ktorý trvá osem rokov
Aktuálny počet študentov: 132
Ročné školné: 10 000 – 15 000 eur
Štipendium možné: áno

Stručná charakteristika školy: „EIS Bratislava je medzinárodná škola pripravujúca žiakov každého veku na to, aby dokázali uspieť v dnešnom neznámom a neustále sa meniacom svete. Časy sa menia, a preto aj úroveň vzdelávania sa tomu musí prispôsobiť. A na to je naša škola plne vybavená. Najlepšie a najmodernejšie vzdelávanie nájdete práve u nás v EIS Bratislava,“ uviedol pre Forbes Slovensko Gabriel Kalna, riaditeľ EIS v Bratislave.

Galileo School

škola, medzinárodné školy, kam dať dieťa na súkromnú školu v bratislave
Galileo School funguje v Bratislave už 15 rokov a je prvou akreditovanou medzinárodnou školou Pearson Edexcel na Slovensku. Foto: archív Galileo School
Rozsah štúdia: materská a základná škola, gymnázium pre deti a študentov od 2,5 roka do 19 rokov
Aktuálny počet študentov: 670 (vrátane materskej školy)
Ročné školné: 5 000 – 5 500 eur

Stručná charakteristika školy: Galileo School má za sebou 15 rokov existencie a je prvou akreditovanou medzinárodnou školou Pearson Edexcel na Slovensku. Študenti získavajú vzdelanie a certifikáty v prestížnych medzinárodných stredoškolských programoch GCSE (General Certificate of Secondary Education) v jednotlivých predmetoch. Zároveň majú možnosť absolvovať štúdium predmetov anglickej maturity GCE A level.

„Absolventi Galileo School pokračujú v štúdiu na najlepších svetových univerzitách ako Oxford, Cambridge, UCL, King’s College London, Edinburgh, Manchester, Santa Clara University či Ohio State University,“ povedala pre Forbes Viera Kmeť Drahovská z Galileo School.

Kings Schools International (KSI) Bratislava

škola, medzinárodné školy, kam dať dieťa na súkromnú školu v bratislave
Kings Schools International pripravuje žiakov na výučbu svetovo uznávaných kvalifikácií IGCSE a A-Level. Foto: archív KSI Bratislava
Rozsah štúdia: súkromná základná škola so všetkými ročníkmi, súkromné štvorročné gymnázium
Aktuálny počet študentov: 50
Ročné školné: 10 000 eur; škola ponúka 5 % zľavu na školné, ak je zaplatené na celý rok vopred, a tiež súrodenecké zľavy: na 2. dieťa -10 %; 3. dieťa -15 %; 4. dieťa -20 %

Stručná charakteristika školy: KSI Bratislava vzdeláva deti podľa medzinárodného programu Edexcel od spoločnosti Pearson. Medzinárodný vzdelávací program Edexcel je akreditovaný a škola je zaradená v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Kings Schools International pripravuje žiakov na výučbu svetovo uznávaných kvalifikácií IGCSE a A-Level. Kvalifikácie IGCSE a A level sú akceptované poprednými univerzitami po celom svete vrátane Harvardskej univerzity, Princetonskej univerzity, Univerzity Paríž-Sorbonne, Cambridge University a Oxfordskej univerzity.

Vzhľadom na medzinárodný vzdelávací program je škola otvorená pre slovenských a zahraničných žiakov z celého sveta prechodne žijúcich na Slovensku. „V pedagogickom zbore sú učitelia, ktorí majú skúsenosti s IGCSE certifikátmi a A-level certifikátmi. Vzhľadom na umiestnenie školy v budove Športovej haly Mladosť zabezpečujeme vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu. Ide o pohybové a športové kompetencie zamerané na telesnú zdatnosť, ako rozvoj kondičných schopností, a na špeciálne športové zručnosti, ako sú bojové športy, šerm, judo, karate, zápasenie, atletika či športové hry. Tieto aktivity zabezpečujú odborníci a tréneri s bohatými športovými skúsenosťami a v súčasnosti sú ambasádormi zdravého životného štýlu,“ uviedli predstavitelia školy pre Forbes Slovensko.

Leaf Academy

škola, medzinárodné školy, kam dať dieťa na súkromnú školu v bratislave
Vizualizácia plánovaného kampusu Leaf Academy v obci Vištuk. Foto: archív Leaf Academy
Rozsah štúdia: internátna stredná škola s 2- a 4-ročným študijným programom
Aktuálny počet študentov: 101
Ročné školné: 21 400 eur
Štipendium možné: áno, až do výšky 98 % školného. Dostupné pre všetkých prijatých študentov na základe individuálnej sociálno-ekonomickej situácie rodiny.

Stručná charakteristika: Leaf Academy je medzinárodná internátna stredná škola pre aktívnych študentov vo veku 14 – 19 rokov so zameraním na hodnotové a praktické vzdelávanie. Inovatívne prístupy k učeniu, priestor pre iniciatívnosť študentov a pestrý komunitný život majú za cieľ pomôcť študentom získať zručnosti a postoje dôležité pre budúcich lídrov Slovenska a strednej Európy.

„Učebné osnovy v sebe spájajú akademické kurzy, ktoré pripravujú študentov na získanie medzinárodne uznávaného diplomu AP International Diploma alebo AP Capstone Diploma, s vlastnými Leaf Academy kurzami, ktoré sa zameriavajú na rozvoj leadershipu, hodnôt a charakteru,“ uviedli zástupcovia Leaf pre Forbes Slovensko.

QSI International School of Bratislava

škola, medzinárodné školy, kam dať dieťa na súkromnú školu v bratislave
QSI sa vlani presťahovala do Šamorína, kam študenti a žiaci dochádzajú školským autobusom. Areál školy sa nachádza neďaleko športového areálu X-Bionic Sphere. Vizualizácia: Archív QSI
Rozsah štúdia: materská škola (3 – 4 roky), základná škola (5 – 11 rokov), Middle School (12 – 13 rokov) a stredná škola pre 14- až 18-, respektíve 19-ročných študentov
Aktuálny počet študentov: 350
Ročné školné: materská škola 6 000 eur, ostatné ročníky školy 21 000 eur. Poplatok zahŕňa učebnice, technológie, školské výlety a školský autobus.
Štipendium možné: áno, od 50 % a vyššie

Stručná charakteristika školy: QSI funguje na Slovensku od roku 1994. Od januára 2018 sa jej žiaci a študenti učia v novom areáli v Šamoríne, kam ich každý deň z Bratislavy dopraví školský autobus. „Naša škola je najstaršia a najrozmanitejšia na Slovensku – slúži lokálnej slovenskej, ale aj veľkej medzinárodnej komunite z Bratislavy. Celkovo 75 percent našich študentov pochádza zo zahraničia z viac ako 35 krajín sveta a 25 percent tvoria slovenskí žiaci a študenti. Študenti študujú s cieľom získať globálne uznávané vzdelanie v podobe QSI Diploma, International Baccalaureate (IB) Diploma, prípadne certifikátov Advanced Placement,“ povedal pre Forbes Slovensko riaditeľ školy Daniel Blaho. Čo sa týka štipendií, aktuálne sa škola zameriava na študentov 11. ročníka, pričom študenti majú šancu získať štipendium vo výške až do 80 % školného.

V septembrovom vydaní magazínu Forbes vám okrem iného prinášame aj rebríček najlepších vysokých škôl na svete. Vydanie si môžete zakúpiť TU.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk