20. septembra 2021

Letná sezóna 2021 mala byť pre cestovné kancelárie a dovolenkárov svetielkom nádeje po pandemickom roku 2020. Do starých koľají sme sa nedostali ani tento rok a mnohým klientom cestovných kancelárií zostali vo vzduchu visieť peniaze v podobe nevyužitých voucherov. Na čo máme nárok a kedy by sme mohli očakávať vrátenie peňazí? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá Ján Kapec, senior advokát advokátskej kancelárie Havel&Partners.

Aké možnosti majú klienti, ktorí ešte nedostali peniaze za nevyužité vouchery?

Podľa zákona o zájazdoch boli cestovné kancelárie povinné vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré už vo vzťahu k zájazdu uhradil, a to do 14. septembra. Samozrejme, to platí len v prípade, ak si cestujúci nevybral náhradný zájazd a počkal si na finančné odškodnenie.

Podľa našich predpokladov nesplnili zákonnú lehotu tie cestovné kancelárie, ktoré sa rozhodli počkať na formu štátnej pomoci. Situácia je tu skomplikovaná pomerne oneskoreným rozhodnutím Európskej komisie o schválení schémy štátnej pomoci v hodnote 65 miliónov eur pre cestovné kancelárie, ktoré utrpeli škody po vypuknutí pandémie ochorenia Covid-19.

Komplikáciám sa dalo predchádzať zmenou zákona, ku ktorej však štát (aj napriek upozorneniam cestovných kancelárií) odmietol pristúpiť.

Reklama

Aké právne kroky podniknúť

Takže vyplatenie peňazí sa tiež oneskorí?

Aktuálne je spustená fáza podávania žiadostí cestovných kancelárií o zvýhodnené úvery od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, respektíve od štátu. Načerpanie peňazí cestovnými kanceláriami bude trvať určitý čas. Možnosti tu sú a rozumieme záujmu cestujúcich na okamžitom vrátení peňazí, s právnymi krokmi odporúčame počkať aspoň do konca septembra, prípadne polovice októbra (v tomto bode by už peniaze od štátu mali byť načerpané).

Faktom totiž je, že pomoc od štátu prišla neskoro; aj keď bola prisľúbená. Individuálne vykonané právne kroky môžu pripísanie peňazí na účet cestujúceho urýchliť len o pár dní, alebo vôbec. To podľa nás nestojí za vynaložený čas a peniaze. Samozrejme, komunikácia s cestovnou kanceláriou je namieste vždy.

Čo v prípade, ak nebudú klientom cestovných kancelárií vrátené peniaze ani v najbližšom období?

V bežných situáciách neplnenia dlhu sú zaužívané predžalobné výzvy a následné uplatnenie nároku v súdnom konaní, najmä v jeho zrýchlenej forme (napríklad upomínacie konanie). V prípade cestovných kancelárií sa ale stretávame s problémom hromadnosti nárokov.

Cestovkám tu, samozrejme, hrozí aj úpadok z dôvodu platobnej neschopnosti. Ak by takáto situácia nastala, nároky si budú cestujúci uplatňovať voči poisťovni; cestovné kancelárie sú povinné zabezpečiť si ochranu pre prípad úpadku, najčastejším spôsobom je zákonné poistenie (bankové záruky sú v praxi veľmi ojedinelé).

Vymožiteľnosť peňazí

Ako majú postupovať cestovky pri refundáciách za vouchery, ktoré klienti nevyužili, hoci už v krajine neplatila mimoriadna situácia? 

Ak otázka smeruje k situácii viazania vouchera na zájazd, ktorý bolo možné absolvovať, no cestujúci s poskytnutím zájazdu nesúhlasil, platia rovnaké podmienky.

Ak sa cestovná kancelária a cestujúci nedohodli na poskytnutí náhradného zájazdu do 31. augusta, platí, že cestovná kancelária odstúpila od zmluvy o zájazde a je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, a to najneskôr do 14. septembra.

Sú pre zákazníkov v súčasnej situácii vymožiteľné zaplatené peniaze za pobyt?

V najhoršom prípade (t. j. vyhlásenie konkurzu cestovnej kancelárie) bude nároky cestujúcich plniť poisťovňa. Nároky tak vymožiteľné sú; otázkou zostáva, kedy (fakticky) cestujúci svoje peniaze uvidia.

Ako sa chrániť pri individuálnom cestovaní

Čo ak má niekto už rezervované a zaplatené ubytovanie a zmení sa situácia v danej krajine alebo v okrese a nebude možné nastúpiť na pobyt? Má ubytovacie zariadenie povinnosť vrátiť peniaze? Ako postupovať, keďže storno podmienky platia podľa obchodných podmienok a situácia podľa covid automatu sa mení z týždňa na týždeň?

Cestovanie „na vlastnú päsť“ nespadá do legálnej definície zájazdu, zákon o zájazdoch sa preto nepoužije. Upozorňujeme, že v súčasnosti už dôsledky pandémie nemožno považovať za nepredpokladané či neočakávané.

To možnosť vrátenia peňazí limituje. Podmienky zrušenia rezervácie závisia od viacerých faktorov – dátumu vytvorenia rezervácie, krajiny, v ktorej sa nachádza ubytovanie, termínu a účelu cesty.

Podstatnou je otázka takzvaného rozhodného práva; všeobecne sa na spor s poskytovateľom ubytovania vzťahuje právo krajiny, v ktorej sa ubytovacia služba poskytuje.

Závisí tiež od typu a podmienok ubytovacej zmluvy. Tu sú okrem iného uvedené podmienky poskytovateľa služieb v prípade zrušenia rezervácie. Odpoveď na túto otázku tak nie je možné zovšeobecniť, zásadné je rozhodné právo, ako i obchodné, respektíve ubytovacie podmienky poskytovateľa.

Preventívne odporúčame výber ubytovania so službou bezplatného zrušenia rezervácie. V prípade, že sa rozhodnete nevycestovať, získate vaše peniaze späť takmer obratom.

Reklama

Čo si treba všímať pri poistke

Čo odporúčate v tejto súvislosti?

Prevenciu pri výbere zmluvného partnera a cestovné poistenie vrátane poistenia storna. V tomto rámci je možné uplatniť nárok na náhradu nákladov spojených so stornovaním zaplateného zájazdu.

Podmienky si nastavuje každá poisťovňa individuálne; všímať si treba najmä limity poistného plnenia a dôvody, ktoré poisťovňa uznáva ako relevantné pre uplatnenie poistenia. Ani komplexné cestovné poistenie však nemusí pokryť všetky náklady. Pri cestovaní „na vlastnú päsť“ tak možno odporučiť, ako už bolo uvedené, službu bezplatného zrušenia rezervácie priamo u ubytovateľa.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?