11. novembra 2021

Ako sa testuje IQ? Slovenská legislatíva zatiaľ neumožňuje merať inteligenčný kvocient deťom do 14 rokov neziskovým organizáciám, akou je napríklad Mensa Slovensko. Túto možnosť majú väčšinou len psychológovia za prítomnosti zákonných zástupcov. Existujú však aj iné možnosti, vďaka ktorým môžete zistiť inteligenciu svojho dieťaťa. Jednou z nich je IQ olympiáda.

Organizuje sa pre žiakov základných škôl 5. – 9. ročníka, respektíve primy až kvarty osemročných gymnázií. Zakladateľka a koordinátorka IQ olympiád Daniela Metesová pre Forbes.sk porozprávala nielen o IQ olympiáde, ale aj o inteligencii ako takej.

V článku sa dozviete:

 • Ako vyzerá a ako sa vyhodnocuje IQ olympiáda,
 • príklady otázok (s odpoveďami na konci článku),
 • ako sa často správajú nadpriemerne inteligentné deti,
 • čím sa dá inteligencia ovplyvniť a do akého veku je vhodné ju „podchytiť“,
 • čo dnes robia úspešní absolventi olympiády
 • a ako sa snažia vzdelávať pedagógov.

Ako sa vyhodnocuje IQ olympiáda

IQ olympiáda nemeria priamo IQ dieťaťa, ale zameriava sa na zbieranie bodov v testoch. Vďaka čomu viete teda určiť, že účastník je nadpriemerne inteligentný?

Úlohy sa nezameriavajú na vedomosti, ale na schopnosť rýchlo a správne uvažovať. Súťaž sa skladá z troch častí – školské kolo, regionálne kolo a finále, pričom v každom ďalšom kole sú úlohy náročnejšie a konkurencia silnejšia.

Reklama

Školské (online) kolo riešia deti v domácom prostredí. Úlohy hodnotíme dynamicky – úlohy s najväčším počtom správnych odpovedí majú najnižšiu váhu, naopak, najviac bodov získajú deti za úlohy, na ktoré správne odpovedalo najmenej súťažiacich.

Postupne pridávame úlohy zamerané na jazykové súvislosti, priestorovú predstavivosť, krátkodobú pamäť či praktické úlohy. Tie deti, ktoré sa dostanú do finále, tak s veľkou určitosťou majú IQ nad 130.

RNDr. Daniela Metesová vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde si urobila aj doktorát z matematiky. Takmer dekádu učila matematiku a programovanie na gymnáziu.

V roku 2011 založila projekt IQ olympiáda na identifikáciu a následnú starostlivosť o nadpriemerne inteligentné deti. V roku 2021 bol organizovaný jubilejný 10. ročník pod záštitou pani prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Daniela Metesová je členkou neziskovej organizácie Mensa Slovensko a úzko spolupracuje aj s Mensa Česko na projekte Logická olympiáda.

Čo je obsahom otázok v testovaní?

Logické úlohy, z ktorých IQ olympiáda pozostáva, pokrývajú celú škálu intelektových schopností a mapujú nadanie v rôznych oblastiach, napríklad verbálne schopnosti, porozumenie jazyku, matematické schopnosti, priestorovú orientáciu, praktickú inteligenciu, vrodenú logiku, kreativitu, pamäť, funkčnú gramotnosť, rýchlosť vnímania či myslenie s úsudkom.

Otestujte sa

Vyskúšajte si s deťmi úlohy z IQ olympiády. Správne odpovede nájdete na konci tohto článku. Poznámka: Dôležitá je aj rýchlosť, preto si jednotlivé úlohy stopnite.

 

Špecifiká nadpriemerne inteligentných detí

Aké rôznorodé správanie ste vypozorovali pri deťoch s nadpriemerným IQ?

Nadpriemerne inteligentné deti sú zvedavé, chápu súvislosti, majú vynikajúce abstraktné myslenie. Niektoré sú utiahnuté, veľa zbytočne nerozprávajú, no keď niečo povedia, tak to má hĺbku. Sú však aj také, ktoré si vyžadujú pozornosť a keď ju nedostanú, zvyknú rebelovať.

Deti s nadpriemerným IQ vykazujú početné znaky vypovedajúce o ich vysokej inteligencii. Napríklad majú vynikajúcu pamäť, vedia sa koncentrovať na činnosť, majú kamarátstva so staršími deťmi a dospelými, majú výbornú predstavivosť, vedia si spájať súvislosti.

Sú tiež veľmi zvedavé a niekedy neposedné, sú lídrami medzi rovesníkmi. Rýchlejšie sa naučili v detstve čítať, z hlavy počítať. Zároveň sú citlivejšie, viac sebakritické, neprístupné, niekedy menej komunikatívne.

Nadané deti môže škola frustrovať. Najskôr sa deti do školy tešia, ale po čase, keď sa im nevenuje viac pozornosti, tak ich nudí.

Dá sa rozvíjať aj „potlačiť“

Je inteligencia vrodená? Môžu ju rodičia ovplyvniť?

Inteligencia je podmienená geneticky. S istou predispozíciou sa už narodíme, ale či ju dokážeme naplno využiť, závisí od sociálneho prostredia a stimulu osoby a okolia.

Kreatívne činnosti, logické úlohy, vzdelávanie, ale aj hra na hudobný nástroj môžu intelekt rozvíjať. Takže zrejme najlepšia kombinácia, ktorá prináša najlepšie výsledky, bude vrodený potenciál a následná stimulácia.

Reklama

Podľa Dr. Thevy Nithy, autorky knihy Your Baby, Your Genius, sa každé dieťa narodí s 12 miliardami mozgových buniek. Neuróny, ktoré dieťa nepoužíva do 12 rokov, však odumierajú.

Rodičia by sa mali svojim deťom venovať, ale aj krátkodobá nuda môže byť prospešná. Dieťa príde s nápadom, ako sa zabaviť a samostatná hra rozvíja sústredenie i kreativitu. Zdroj: Archív Daniely Metesovej

Výskumy ukazujú, že v priemere sa ich zachová asi len 6 miliárd. Podľa Dr. Nithy sa rodičia musia snažiť zabezpečiť, aby ich dieťa využívalo plný potenciál svojich neurónov, kým dovŕši 12 rokov. Môžu si tak byť istí, že dieťa dokáže optimálne využívať schopnosť svojho mozgu.

Rodičia sa dnes veľmi zameriavajú na podporu kognitívneho rozvoja svojich detí, žiaľ, nie všetkým deťom sa dostáva dobrej podpory. Základom je s dieťaťom tráviť čas a venovať sa mu.

Obzvlášť pri malých deťoch to môže byť „len“ o spoločnom čítaní kníh, nápisov na ulici, pomenúvaní vecí okolo seba, spievaní, hraní bežných hier, počítaní na prstoch, kreslení.

Aj krátkodobá nuda však môže byť prospešná. Dieťa častokrát príde s nápadom, ako sa zabaviť a samostatná hra pomáha rozvíjať sústredenie i kreativitu.

Rozvoj intelektu

Ako sa ďalej podieľate na intelektuálnom rozvoji úspešných jedincov?

Už samotná olympiáda je prínosom pre rozvoj logického myslenia a tvorivosti žiakov, zvýšenie matematickej gramotnosti a praktickej zručnosti s minimálnou časovou investíciou od učiteľa či školy.

Foto: Archív Daniely Metesovej

Dokonca finále IQ olympiády máme v krásnych, historických a reprezentatívnych priestoroch, v rámci ktorých deti absolvujú exkurziu s prednáškami. V konečnom dôsledku ich to opäť intelektuálne obohatí. Takto sme navštívili Oravský hrad, Smolenický zámok, Bratislavský hrad či Sobášny palác Bytča.

IQ olympiádu organizujete viac ako 10 rokov. Za vtedy stihli absolventi odrásť. Máte informácie o tom, ako sa uplatnili v živote?

Tieto deti neuspejú len u nás, ale vyhrávajú aj iné súťaže. Neskôr idú väčšinou študovať technické smery. Máme absolventov, ktorí išli na Karlovu univerzitu v Prahe, ale aj účastníka, ktorý odišiel študovať do Glasgowa.

Veľmi nás však teší, že niektorí účastníci nám aj po toľkých rokoch pomáhajú s organizáciou olympiád ako dobrovoľníci.

Od koho získavate podporu pri výkone týchto činností?

Je náročné získať podporu pre našu činnosť. Väčšina softvérových firiem podporuje vysokoškolákov či maturantov ako potenciálnych zamestnancov v blízkej budúcnosti. Deti obdarené nadpriemerným intelektom je potrebné podporiť už od raného detstva. Žiaľ, v tomto to máme naozaj ťažké.

Jeden nadaný študent sa osvedčí v matematike, ďalší bude možno vynikajúci virtuóz. Inteligencia je len nástroj, ale jej využitie závisí od každého jednotlivca. Foto: Archív Daniely Metesovej

Kam by ste chceli IQ olympiádu posunúť v najbližších rokoch?

Súťaž by sme chceli rozšíriť aj o ďalšie kategórie (1. stupeň ZŠ, stredoškoláci) a možno sa nám raz podarí pripraviť aj medzinárodné česko-slovenské finále.

Odovzdávanie know-how

Snažíte sa vzdelávať a zvyšovať kvalifikáciu pedagógov?

V nepandemickom období sme počas finále organizovali pre sprevádzajúcich učiteľov odborné prednášky. Témou bola okrem starostlivosti o nadané deti aj budúcnosť vzdelávania, ako rozpoznať talent alebo napríklad Hejného metóda výučby matematiky.

Akú úlohu v IQ olympiáde zohráva Mensa Slovensko?

Túto súťaž organizujú dobrovoľníci Mensa Slovensko. Jedným z cieľov a poslaním tejto neziskovej organizácie je využitie inteligencie v prospech ľudstva a podpora intelektovo nadaných detí.

Spolupracujeme aj so študentmi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a so študentmi Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

Odpovede k vyššie uvedeným úlohám:

 1. Správny výsledok je pod logom IQ olympiády, čiže päťuholník, štvorec, osemuholník, kruh a trojuholník.
 2. Guličiek je šesť – odpoveď E. Riešenie by malo zabrať 20 sekúnd.
 3. Správna odpoveď je C. Vyriešenie úlohy by nemalo trvať dlhšie ako 30 sekúnd.
 4. Namiesto otáznika patrí obrazec C. Na vyriešenie úlohy je limit 40 sekúnd.
 5. Správna odpoveď je B – nedeľa. Riešenie by malo zabrať 20 sekúnd.
 6. Odpoveď je sedem vajíčok.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?