Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
10. septembra 2020

Lucia Tallová je na súčasnej umeleckej scéne neprehliadnuteľná. Pracuje prevažne s motívom krajiny, pre jej tvorbu je typická ženskosť, nostalgia a sentiment. Klasické médium maľby spája s priestorovými inštaláciami, s objektovou tvorbou a fotografiou.

Prečo je podľa vás dôležité umenie?

Umenie odzrkadľuje dobu, v ktorej autor tvorí. Odhaľuje skutočnosť, sprítomňuje, komunikuje, delí sa o emócie a atmosféru. Má silu čeliť, reagovať na dianie okolo a upozorňovať na dôležité aspekty v intenciách dnešných dní, predovšetkým na ekologickú a sociálnu krízu, utláčanie marginalizovaných skupín, zviditeľňovanie nerovných podmienok, postavenie a pozíciu žien v spoločnosti.

Z vašej tvorby vyžaruje istá melanchólia a snová atmosféra, vaše maľby sú typické rozliatou čiernou farbou. Čím vás takéto stvárnenie oslovuje?

Je to hlavne o mojom vnútornom nastavení, o mojom prežívaní a videní sveta. O temnej romantizujúcej estetike, ktorá ma priťahuje vizuálne aj obsahovo. Monochromatická tlmená farebnosť evokuje určitú náladu, ktorú sa snažím dosiahnuť, a čiernobiela kombinácia vychádza zo starých čiernobielych fotografií, ktoré zbieram.

Ako vznikalo dielo Snow and Dust, ktoré je na karte od Tatra banky

Je to prvý obraz dramatickej čiernej oblohy a oblakov, z rovnomennej série Snow and Dust z roku 2018. Atmosférická maľba stvárňuje zastavenú sekvenciu búrky, kde poletujúce čiastočky popola a papiera v pomalom pohybe dopadajú na zem. Chcela som vytvoriť priestor, v ktorom cítiť silu prírodného javu, prevyšujúceho človeka. Priestor, kde koexistuje prázdno a plnosť zároveň. Napätie a ticho pred búrkou.

Odkiaľ sa vzala idea vytvoriť tento obraz?

Obrazu „Snow and Dust” predchádzala otvorená séria menších malieb oblohy, ktoré vznikali počas mojich ciest a umeleckých rezidencií v zahraničí. Obloha je abstraktný výsek z krajiny, preto som si ju zvolila ako ústredný námet pre môj vizuálny denník z ciest. V rade obrazov ostáva pre diváka tajomstvom či je na konkrétnej maľbe zachytená obloha z Kalifornie, Japonska, Brazílie, či napríklad z Paríža, kde aktuálne pôsobím na rezidencii v Cité internationale des arts.