Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
17. septembra 2021

Téma lokálnych potravín rezonuje už niekoľko rokov v širokej verejnosti spotrebiteľov. Podpora miestnych výrobkov je však pre niektoré regióny prirodzenejšia, ako pre iné. Takým je aj Žitný ostrov. A práve na tomto základe stojí projekt Kukkonia Meat

Od chovateľa cez spracovávateľa priamo k zákazníkovi 

Cieľom projektu je naplnenie definície tzv. krátkeho dodávateľského reťazca, vytvoriť infraštruktúru, v ktorej nebude medzi poľnohospodárom a spotrebiteľom viac než jeden sprostredkovateľ. Vďaka zjednodušeniu a skráteniu dodávateľského reťazca je možné dlhodobo dosahovať ekonomickú a logistickú efektívnosť, zníženie cien výroby mäsových výrobkov, ako aj zvýšenie kvality výrobkov, ktoré k spotrebiteľom necestujú ďaleko. Sekundárne sa tým zvyšuje konkurencieschopnosť slovenského mäsa a zlepšuje sa ich celková predajnosť. V projekte Kukkonia Meat je v pozícii prostredníka medzi poľnohospodármi a spotrebiteľmi spoločnosť Istermeat, a.s., etablovaný mäsospracovateľský podnik sídliaci v srdci Žitného ostrova, v Dunajskej Strede. 

„Je pre nás prirodzené, že hľadáme spôsoby, ako prinášať stále vyššiu kvalitu spotrebiteľom a cieľavedome podporovať práve regionálnych chovateľov,“ hovorí Zoltán Fitos. Zdroj foto: Kukkonia Meat

„Potravinársky priemysel predstavuje v priemyselnom portfóliu a ekonomike Slovenska veľmi dôležité odvetvie, ktoré priamo nadväzuje na poľnohospodársku prvovýrobu, okrem základnej potravinárskej výroby generuje aj služby, poskytuje pracovné miesta, má významný vplyv na rozvoj regiónov a zabezpečuje výživu obyvateľstva,“ hovorí Zoltán Fitos, generálny riaditeľ spoločnosti Istermeat, a.s., ktorá stojí za celým projektom. „Potravinársky priemysel je nevyhnutné vnímať ako strategický priemysel, ktorý zabezpečuje potravinovú suverenitu Slovenska. Ten zároveň disponuje potenciálom na rozvoj s cieľom zabezpečiť potravinovú sebestačnosť našej krajiny pri súčasnom rešpektovaní požiadaviek ochrany životného prostredia a zachovaní princípov udržateľného rozvoja. Je pre nás prirodzené, že hľadáme spôsoby, ako prinášať stále vyššiu kvalitu spotrebiteľom a cieľavedome podporovať práve regionálnych chovateľov. Projekt Kukkonia Meat je príkladom, ako je možné skĺbiť niekoľko spotrebiteľských požiadaviek do jednej značky,“ dodáva Fitos.

Zdroj foto: Kukkonia Meat

Odkiaľ pochádza mäso Kukkonia Meat

Na začiatku procesu spoločnosť Istermeat starostlivo vyberá lokálnych prvovýrobcov mäsa, poľnohospodárov a miestnych chovateľov zo Žitného ostrova a jeho okolia. Následne suroviny pre spracovanie mäsa a mäsových výrobkov odkupuje a spracúva do podoby, ktorú zákazníci poznajú z predajných pultov. Projekt Kukkonia Meat si vytýčil štyri hlavné piliere, na ktorých stojí. Okrem overeného pôvodu z regiónu a jeho okolia ručí aj za vysokú kvalitu práce so surovinami v rámci všetkých fáz krátkeho dodávateľského reťazca. Mäso je tiež prednostne spracované v rámci mäsovýroby v prevádzkach Istermeat, a.s. a pri jeho spracovaní a výrobe mäsových výrobkov sú používané najmodernejšie technológie a tradičné, históriou overené postupy a receptúry. Výrobky určené na konečný predaj sa predávajú vo vlastných predajniach Istermeat, a.s. v Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi. Od chovateľa cez spracovávateľa až do nákupnej tašky zákazníka tak potraviny prejdú len minimum kilometrov v krátkom čase, a to sa nevyhnutne prejaví aj v jeho skvelej chuti a vysokej kvalite.