Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
13. mája 2020

Riadiaci partner advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS Jaroslav Havel hovorí, že krízu očakávali, popisuje zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Covid-19 na okamžitú pomoc klientom. Dnes je podľa neho pre firmy rozhodujúca rýchlosť a schopnosť adaptovať sa na nové podmienky.

Mimoriadna situácia zásadne a rýchlo mení fungovanie celej spoločnosti. Ako reaguje Vaša kancelária na aktuálne dianie? 

Našou najvyššou prioritou je zdravie našich klientov a kolegov, preto sme urobili všetky potrebné opatrenia, aby sme ich ochránili. Naďalej kontinuálne poskytujeme klientom čo najkvalitnejšie služby a poradenstvo vo všetkých vzniknutých otázkach v právnej a daňovej oblasti, a ad hoc reagujeme na každodenné nové opatrenia, ktoré ohlasujú štátne orgány. Pre klientov sme taktiež zriadili komplexný informačný servis k  dopadom krízy, ktorý sme sprístupnili na našich webových stránkach.  Zapojili sme sa do niekoľkých bezplatných online poradní, ktoré pomáhajú občanom aj podnikateľom zasiahnutým pandémiou. Okrem toho  máme vlastný blog a firemnú stránku na LINKEDIN, kde pravidelne prinášame najaktuálnejšie informácie zo sveta podnikania.

Jaroslav Havel, riadiaci partner advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS. Zdroj foto: Archív Havel & Partners

Od polovice marca tiež poskytujeme právne služby za zníženú hodinovú sadzbu 100 EUR/hod.  pre klientov, ktorí hneď na začiatku plnenia služieb požiadajú o zľavu. Zdvojnásobili sme objem služieb Pro Bono i našu finančnú pomoc. Musím tiež vyzdvihnúť obrovskú vlnu solidarity a podporu, ktorú mnoho našich právnikov poskytuje samo za seba. A v neposlednom rade – zriadili sme špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá sa venuje opatreniam spojeným s pandémiou COVID-19.

V rámci pracovnej skupiny COVID-19 zdieľate medzi sebou aj best practices. Mohli by ste uviesť nejaký konkrétny príklad?

Vytvorili sme systém riadenia kancelárie nielen podľa oblastí práva, ale aj podľa kľúčových podnikateľských odvetví (tzv. industry model riadenia). Toto usporiadanie smeruje k maximálnej efektivite poskytovania právnických služieb, kedy sú komplexné projekty riadené seniornými právnikmi s podporou špecialistov na príslušné odvetvia. 

Ako konkrétny príklad môžem uviesť klientov, ktorí riešili otázky v oblasti nájomných zmlúv. Vytvorili sme malý tím špecializovaný na problematiku nájomných zmlúv naprieč oboma krajinami, kde primárne pôsobíme. To nám umožnilo koncentrovať know-how z prístupu v obidvoch krajinách a poskytnúť našim klientom relevantné informácie. Tie sme vďaka medzinárodným kontaktom doplnili aj o informácie zo všetkých, pre nás kľúčových jurisdikcií. Tam, kde to bolo možné, sme potom preniesli strategické úvahy o prístupe a možnostiach riešenia daných otázok. V neposlednom rade to zrýchlilo aj prípravu výstupov pre klientov. Ďalším konkrétnym príkladom môže byť vytvorenie komplexného materiálu s prehľadom niektorých aspektov zodpovednosti manažmentu v 18 krajinách z jurisdikcií CEE, SEE a Baltic, a bol pripravený v spolupráci špecializovaných korporátnych COVID tímov z 9 elitných advokátskych kancelárií, spolupracujúcich s nami v tomto regióne.

Spolupracujete aj so zahraničnými právnickými kanceláriami vo svete. Aké podnety aktuálne riešia slovenskí klienti najčastejšie na nadnárodnej úrovni?  

Často riešime problematiku cezhraničného styku a dopravy, vplyv na medzinárodné odberateľsko-dodávateľské vzťahy. Najviac riešime dopady „vyššej moci“ na podnikanie klientov, radíme im v otázkach financovania, zmluvných a nájomných vzťahov, práva IT a technológii, správy a ochrany majetku a investícií všeobecne, vrátane daní, v pracovnoprávnej oblasti riešime najmä odmeňovanie zamestnancov. Veľa klientov zaujíma  možnosť verejnej podpory, kde pomáhame spracovať žiadosti na Slovensku, v Českej republike aj v zahraničí.

Riadiaci partner advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS, Jaroslav Havel. Zdroj foto: Archív Havel & Partners

Vaša spoločnosť počas poslednej krízy, ktorá začala v roku 2008 výrazne narástla. Mohli by ste zhodnotiť opatrenia, ktoré ste vtedy prijali a ktoré sa ukázali ako efektívne? Čo z vtedajšieho scenára hodnotíte dnes pozitívne a prípadne ste opäť aplikovali?  

V období rokov 2008 až 2013 naša kancelária výrazne poskočila v rebríčku českých advokátskych firiem z miesta na začiatku druhej desiatky na vedúcu pozíciu. Získali sme vtedy stovky nových klientov, prešli k nám právnici od konkurencie a stali sme sa najväčšou nezávislou advokátskou kanceláriou v Strednej Európe, podľa počtu klientov a právnikov. V priebehu 6 mesiacov počas krízy v roku 2008 sme urobili komplexnú reštrukturalizáciu biznis modelu. Pred krízou sme sa zameriavali najmä na medzinárodnú klientelu a medzinárodný trh, no dokázali sme sa pretransformovať na komplexnú firmu s diverzifikovanou ponukou služieb pre klientov pôsobiacich prevažne v SR a ČR.  Vždy u nás platí, že rady, ktoré klientom dávame, musíme vedieť sami zrealizovať. Preto veríme, že aj súčasnú, neobvykle náročnú situáciu zvládneme vďaka nášmu strategickému uvažovaniu, zabehnutej dynamike realizácie rozvoja a zmien, individuálnemu prístupu ku klientom, rozsiahlemu know-how, ale predovšetkým mimoriadnemu pracovnému nasadeniu. 

Pandémia COVID-19 zmenila dočasne fungovanie celej spoločnosti a ovplyvnila bežný život všetkých ľudí po celom svete. Dá sa na niečo také vôbec pripraviť?  

Krízu so zásadným dopadom na ekonomiku sme očakávali už dlhšie a cca pred 18 mesiacmi sme sa na ňu začali pripravovať, najmä z hľadiska našich služieb, dôsledného finančného riadenia a vytvorením dostatočnej finančnej rezervy. Zvýšili sme podiel služieb pre klientov z anticyklických odborov, celkovú efektivitu aj výkon na právnika. Máme skúsený manažérsky tím, vrátane finančného riaditeľa, ktorý sa ku kancelárii pripojil v roku 2009 v rámci prebiehajúcej reštrukturalizácie obchodného modelu a finančného riadenia uprostred poslednej finančnej krízy. Máme pravidelný mesačný reporting, štvrťročné uzávierky fakturácie, systém výkonnosti tímov. 

Aké poučenie, resp. čo by si mali klienti odniesť zo súčasnej situácie, čo by ste im poradili aby urobili ako prvé, keď sa mimoriadna situácia skončí? 

Odporúčam vnímať túto krízu ako príležitosť hľadať stimuly pre svoje ďalšie fungovanie. Spoločnosti  by mali inovovať svoje obchodné modely predovšetkým z hľadiska risk manažmentu a prevencie voči podobným situáciám, vytvárať väčšie finančné rezervy, diverzifikovať služby, začať viac využívať nové technológie a digitalizáciu pri riadení svojich firiem, vrátane marketingu a komunikácie.  Rozhodne by nemali čakať, kým sa kríza skončí. Konať musia okamžite. 

V súčasnej situácií je rýchlosť a adaptabilita na nové podmienky nevyhnutná. Zo skúsenosti našich klientov vieme, že pandémia im pomohla prijať rozhodnutia a rozbehnúť nové projekty vyslovene z hodiny na hodinu. Za normálnych okolností takéto rozhodnutia trvajú mesiace a niekedy i roky. Pandémia všetko zrýchlila. Aby prežili, musia naskočiť na rýchlo rozbehnutý vlak.

Čo urobíte ako prvé Vy osobne? 

Prvý deň sa asi v pokoji prejdem po našich kanceláriách v Prahe, vo Florentine, aby som sa opäť stretol s kolegami osobne a videl ich znovu pohromade. Okamžite potom pôjdem na Slovensko, kam sme približne od polovice marca ako Česi pre zatvorené hranice nemohli cestovať, a absolvujem sériu stretnutí s priateľmi a najdôležitejšími klientmi.

„Zo skúsenosti našich klientov vieme, že pandémia im pomohla prijať rozhodnutia a rozbehnúť nové projekty vyslovene z hodiny na hodinu. Za normálnych okolností takéto rozhodnutia trvajú mesiace a niekedy i roky. Pandémia všetko zrýchlila,” hovorí Jaroslav Havel. Zdroj foto: Archív Havel & Partners

Vaša kancelária zvíťazila v 8. ročníku súťaže Právnická firma roka 2020, a to hneď v troch kategóriách. Cenu v kategórii Najlepšie klientské služby Vám udelili priamo klienti a toto ocenenie získavate pravidelne aj v Českej republike. Je to reálny odraz toho, že sú s Vašou prácou klienti spokojní?

Víťazstvo v kategórii Najlepšie klientské služby, o ktorom rozhodujú spokojní klienti, je pre nás tým najdôležitejším ocenením a odkazom našich klientov, že sú s našimi službami spokojní a zároveň je ocenením odbornosti nášho tímu. Naša kancelária získava ocenenie v kategórii spokojných klientov pravidelne aj v súťaži Právnická firma roka v ČR.

Taktiež sme hrdí na víťazstvo v súťaži Právnická firma roka v odbornej kategórii Fúzie a akvizície, keďže naša kancelária je už viac ako 10 rokov lídrom na trhu a uskutočnili sme viac ako 600 transakcií za vyše 27 miliárd EUR.  

Prvenstvo sme získali aj v kategórii Energetika a energetické projekty, ktorá patrí medzi najrýchlejšie rastúce špecializácie našej kancelárie. 

Tento rok si pripísala kancelária i úspech na medzinárodnej scéne. Prestížna britská ratingová agentúra Chambers & Partners ju vo svojom medzinárodnom hodnotení Chambers Europe Awards ocenila ako Najlepšiu právnickú kanceláriu pôsobiacu v ČR pre rok 2020.