Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
14. apríla 2021

V poisťovni Kooperativa pôsobí už od roku 2000 a aktuálne zastáva pozíciu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva. V novembri minulého roka s ňou oslávil 30. výročie pôsobenia na slovenskom trhu. Aký dopad mala pandémia na trh s poistením a aké sú výhľady do budúcnosti, priblížil Vladimír Bakeš. 

Poisťovňa Kooperativa patrí medzi najstabilnejšie značky na slovenskom trhu. Ako hodnotíte situáciu v poisťovníckom segmente za uplynulý rok?

Môžeme skonštatovať, že trh poisťovní bol viac-menej stabilný. Na jednej strane sa síce uzatváralo menej obchodov, no na strane druhej to vykompenzovalo menej poistných udalostí. Hlavne pri auto-poistení, keďže ľudia menej jazdili. Tržby poistného trhu boli podobné ako v roku 2019, tesne pod úrovňou 2,5 miliardy eur. 

Keď sa pozrieme na priebeh roka 2020, jeho začiatok bol pre nás štandardný. Potom prišiel kvartál spojený s prvou vlnou koronavírusu, kedy sme pocítili prirodzene pokles, začiatkom júna sa však začala situácia postupne zlepšovať. V priebehu roka sme boli svedkami toho, že reakcie klientov aj podnikateľov na novovzniknutú situáciu boli rôzne. Každý sa snažil prispôsobovať podľa svojich možností. Neprišlo však k nejakým radikálnym rušeniam poistných zmlúv, a to aj vďaka podpore od vlády a ústretovosti zo strany bánk smerom k podnikateľskému sektoru. 

Vždy som sa držal hesla: To, čo robíš, rob najlepšie, ako vieš, vzdelávaj sa a zaujímaj sa o veci, ktoré idú okolo teba. Zdroj foto: Archív Kooperativa

Dopady pandémie sa prirodzene prenášajú aj do tohto roku. Do akej miery ich pociťujete aktuálne?

Nedosahujeme ešte objemy predaja na úrovni roku 2019, aj napriek tomu je však produkcia nového obchodu stále primeraná. Ako jednotka na trhu so životným poistením sme negatívne pocítili zvýšenie vyplácania poistných udalostí v dôsledku nepriaznivého vývoja pandémie na Slovensku. Na poklese výnosov sa podpisuje aj oblasť investmentu. Úrokové miery sú nižšie, je prebytok likvidity, čo je vzhľadom na situáciu pochopiteľné.

Produkty a služby sa v poisťovníctve možno až tak dynamicky nemenia. Aj napriek tomu sa snažíte o neustálu inováciu. Je to vo vašom segmente recept na úspech?

Úspešná firma potrebuje a musí ísť s dobou a trendmi. Klienti sú dnes oveľa zručnejší a ich čas je vzácnejší. Paradoxne, minulý rok nám v tom aj trochu pomohol a veľa vecí urýchlil. Inovácie, ktoré sme mali naplánované uviesť priebežne počas celého roka, sme stihli zrealizovať za pár mesiacov.

Tak ako sa vyvíja spoločnosť, prirodzene napredujú aj naše produkty a služby. Naším cieľom je sledovať trh, predvídať a poukazovať na nové veci, v ideálnom prípade ako prví. Ako príklad spomeniem kybernetické riziká, nové legislatívy a technológie v automobilovom priemysle, na ktoré musíme brať ohľad a prispôsobiť im naše produkty. Pravidelne aktualizujeme a rozširujeme krytie aj pre rôzne civilizačné choroby a neočakávané udalosti, ktoré pred 10 či 15 rokmi ešte nepredstavovali také riziko. 

V rokoch 2016 až 2017 ste viedli dve poisťovne naraz. Okrem Kooperativy aj Komunálnu poisťovňu, obe pod Vienna Insurance Group. Čo vám dala táto skúsenosť? 

Tieto dve poisťovne sa pekne dopĺňajú, najmä po produktovej stránke, aj keď každá z nich má svoje špecifiká. Mnoho projektov, najmä v rámci backofficu, bolo možné riadiť koordinovane, keďže boli navzájom prepojené. Vedeli sme tak využiť know-how pre obe spoločnosti a zlepšiť procesy napríklad v oblasti právnych služieb, inovácií či risk manažmentu, čo sa nám aj podarilo.

V tom čase, na prelome rokov 2017 a 2018, prebiehala aj integrácia Kooperativy s treťou poisťovňou VIG na Slovensku – Poisťovňou Slovenskej sporiteľne, ktorá bola veľkosťou podobná Komunálnej poisťovni. Ako generálny riaditeľ Kooperativy som prebral zodpovednosť aj za túto fúziu a pri „kormidle“ takto rozšírenej KOOPERATIVY mám možnosť byť dodnes.  

Vaše úspechy si všimli aj šéfovia slovenských poisťovní, ktorí vám v roku 2017 udelili ocenenie Poisťovák roka. Okrem toho máte na konte aj ocenenie Krištáľové krídlo a ste prezidentom Slovenskej asociácie poisťovní. Máte pocit, že ste už v rámci vašej kariéry splnili všetko, po čom ste túžili?

Týmto spôsobom nad mojou kariérou neuvažujem. Vždy som sa držal hesla: To, čo robíš, rob najlepšie, ako vieš, vzdelávaj sa a zaujímaj sa o veci, ktoré idú okolo teba. Mal som, samozrejme, aj šťastie. Svoju kariéru som začal v časoch, keď sa na Slovensku liberalizovalo PZP a dostal som príležitosť, za ktorú som veľmi vďačný, keďže som mohol byť v úplnom centre diania.

Som rád, že som mal okolo seba vždy tím, na ktorý som sa mohol spoľahnúť. Bez týchto ľudí by to nešlo. To, že si ma všimla odborná či laická verejnosť, je dôsledkom aj toho, že sa menilo k lepšiemu vnímanie poisťovníctva ako takého. 

Okrem priaznivých finančných výsledkov poisťovní Vienna Insurance Group na Slovensku k tomu pomohla aj konkrétna pomoc, ktorú poisťovne poskytli svojim klientom v rôznych kritických obdobiach či v súvislosti so živelnými pohromami, ktoré sú čoraz častejšie súčasťou života.

Poisťovňa Kooperativa je vnímaná ako komplexná finančná inštitúcia. Minulý rok ste dokonca vstúpili na trh nájomných bytov. Prečo? 

Našou ambíciou nie je stať sa veľkým developerom, avšak chceme časti našich klientov dopriať možnosť pekného, slušného nájomného bývania. Na Slovensku je dlhodobo problém s nájomnými bytmi, 95 % obyvateľov býva vo vlastnom a finančné možnosti kúpy vlastnej nehnuteľnosti sú pre mnohých čoraz obmedzenejšie. Veríme preto riešeniu v podobe nájomného bývania, ktoré úspešne funguje v mnohých európskych krajinách. Tento prístup tiež úzko súvisí s filozofiou nášho podnikania. Tento segment pre nás predstavuje istú formu rozloženia rizika pri umiestňovaní našich finančných aktív. Ceny nehnuteľností stále stúpajú, v priemere o 3-4 % medziročne a naše aktíva sú zhodnocované rovnakým tempom. Naša stratégia je investovať maximálne 10 % z našich aktív do tohto segmentu. 

Kooperativa oslávila 30 rokov. Kde by ste ju radi videli o ďalšiu dekádu? 

Radi by sme napredovali ako líder – v počte klientov, objeme tržieb a tiež v digitálnych inováciách. Chceme udržať poisťovňu na špičke poisťovníckeho sektoru a byť partnermi nielen pre našich klientov, ale aj pre samosprávy, napríklad v súvislosti so spomínaným nájomným bývaním. Je naším najvyšším cieľom pracovať na tom, aby nás ľudia považovali za čoraz modernejšiu a kreatívnejšiu, a zároveň stále spoľahlivú a tradičnú inštitúciu. 

Jednoducho povedané, chceme byť poisťovňou na celý život.