8. novembra 2021

Poisťovňa Kooperativa v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska podporuje deti už sedem rokov. Skúsenosti z realizovaných projektov teraz zúročí vo vlastnej nadácii. Prvé aktivity rozbehla Nadácia Kooperativa už túto jeseň. 

Poisťovňa Kooperativa v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spravuje od roku 2015 nadačný fond Deti v bezpečí. Toto spojenie umožnilo realizovať grantové programy pre organizácie, ktoré vytvárajú bezpečné prostredie pre deti a mládež v rodinách, školách či komunitách. Výsledkom doterajšej spolupráce je viac ako 250 projektov s finančnou podporou vyše 580-tisíc eur.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa Vladimír Bakeš si uvedomuje, že vzdelanie a vyrastanie v inšpiratívnom a bezpečnom prostredí má na deti zásadný vplyv. Podľa neho je vytvorenie nadácie ďalším logickým krokom, ako rozšíriť pomoc mladej generácii. „Nadáciu Kooperativa sme založili, aby sme mohli robiť zmysluplné veci, rozvíjať témy, ktoré sa dotýkajú mnohých a majú dopad na všetkých,“ vysvetľuje Vladimír Bakeš.

Hoci hlavnou prioritou zostávajú naďalej deti, aktivity nadácie budú pokrývať aj CSR projekty v oblasti ekológie a vzdelávania. „Neupustíme od podpory kľúčovej generácie, ktorá bude formovať budúcnosť našej krajiny, a to detí a mládeže. Prostredníctvom nadácie chceme robiť ešte viac. Vnímame pálčivosť mnohých tém, s ktorými ako spoločnosť zápasíme, a nechceme sa im otáčať chrbtom,“ dodáva. 

Inšpirovala ich pandémia

Pandémia so sebou priniesla negatívne javy a zasiahla aj do života detí a študentov. Tí zažili jedno z najstresujúcejších období, pod ktoré sa podpísalo dištančné vzdelávanie, izolácia, zrušené voľnočasové aktivity. Potvrdila to aj prieskumná štúdia, ktorá monitorovala potreby detí po pandémii. 

„Pomôcť deťom obnoviť ich pretrhnuté väzby, nabrať sebavedomie či naučiť ich znovu plnohodnotne fungovať im má práve prebiehajúci grantový program realizovaný v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska,“ hovorí Bakeš. Celkovo sa medzi víťazné projekty rozdelí 44-tisíc eur. „Veríme, že aj týmto spôsobom prispievame k riešeniu najpálčivejších problémov doby covidovej,“ dodáva. 

Pri príležitosti uvedenia Nadácie Kooperativa sa stretli (zľava) Vladimír Bakeš a Silvia Nosková Illášová z poisťovne Kooperativa, Andrea Cox, riaditeľka organizácie digiQ a Aneta Chlebničanová a Ondrej Gallo z Nadácie pre deti Slovenska. Zdroj foto: Kooperativa

Pomáhajú deťom pochopiť online svet

Spomínaná štúdia cielená na duševnú pohodu a psychické rozpoloženie detí a mladých po pandémii ukázala viaceré negatíva. Mnohé deti im čelili aj predtým, pandémia však niektoré zhoršila. V období dištančného vyučovania, bez osobného kontaktu s kamarátmi, ich vnorila do online sveta sociálnych sietí či počítačových hier. „Väčšina z detí sa v online svete správa živelne, nemajú znalosti, ako sa chrániť, čo je ‚normálne‘ a čo prekračuje hranice. Stali sa zraniteľnejšími,“ hovorí Silvia Nosková Illášová, správkyňa Nadácie Kooperativa. 

Tému kybernetickej bezpečnosti, kritického myslenia a správania v online priestore otvorí nadácia v spolupráci s odborníkmi z občianskeho združenia digiQ. Tí prinesú na základné i stredné školy workshopy a webináre, kde hravou formou zapoja deti tak, aby si osvojili základné princípy online bezpečnosti. „Naším cieľom je, aby sa naučili, čo je korektné, aby boli zdravo sebavedomé, vedeli, aké sú ich práva a povinnosti v online prostredí, aj kde nájsť nástroje na vzdelávanie a ako ich využívať,“ vysvetľuje Nosková Illášová.  

Ďalším vzdelávacím projektom je digiPEER. Spája mladých dobrovoľníkov, ktorí sa školia, aby mohli jazykom blízkym ich rovesníkom ozrejmiť, ako bezpečne vystupovať v online prostredí, čo robiť v prípade kyberšikany, ako udržať gaming v zdravej miere, aj ako sa digitálne vzdelávať. Počas obdobia získavania lektorských zručností ich podporujú mentori, spolupracujú na tvorbe odborných materiálov a pravidelne sa vzdelávajú. Zároveň spolupracujú na nových aktivitách, robia teambuildingy a mnohí získavajú skúsenosti na medzinárodných konferenciách, v sídlach Googlu, Esetu a iných. Do konca roka 2021 bude mať tím digiPEERs šestnásť členov.

Zelenú dali zamestnaneckým ekoprojektom

V rámci Nadácie Kooperativa pribudne aj zelená aktivita, zamestnanecký grantový program Ekogrant Sad. „Chuť zapájať sa do dobrovoľníckych aktivít vnímame medzi zamestnancami roky,“ hovorí Bakeš. Podľa neho práve pozitívna reakcia kolegov motivovala k strategickejšiemu formátu. „Témou prvého zamestnaneckého Ekograntu Sad bolo zveľadenie priestoru, ktorý je našim zamestnancom blízky, ako napríklad park v obci, v meste, okolo ktorého prechádzajú, obľúbené námestie či priestor s potenciálom v ich komunite. K revitalizácii patrí aj obnova existujúcej zelene navôkol, preto sme prirodzene do Ekograntu Sad zaradili aj tieto aktivity,“ dodáva Bakeš.

„Témou prvého zamestnaneckého Ekograntu Sad bolo zveľadenie priestoru, ktorý je našim zamestnancom blízky, ako napríklad park v obci, v meste, okolo ktorého prechádzajú…“ vysvetľuje Vladimír Bakeš. Zdroj foto: Kooperativa

Do prvého ročníka zamestnaneckého ekograntu sa zapojilo takmer stodvadsať zamestnancov poisťovne Kooperativa. „Ich záujem angažovať sa v oblasti ochrany životného prostredia nás úprimne potešil a rozhodli sme sa vyhovieť všetkým žiadateľom, čím sme podporili dvadsaťosem ‚zelených‘ projektov po celom Slovensku,“ dopĺňa Silvia Nosková Illášová.