Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
13. októbra 2020

Spoločnosť Homola, ktorá sa primárne zameriava na predaj autoservisnej techniky, tento rok oslávila 30 rokov na trhu. Za toto obdobie stihla rozšíriť svoje služby do oblastí ako montáž a uvedenie prístrojov do prevádzky, zaškolenie obsluhy, záručný i pozáručný servis, kalibrácia prístrojov či revízie. Gabriela Homolová je na čele firmy už niekoľko rokov a dnes je rada, že ju vo výbornej kondícii so 70 zamestnancami môže pomaly predávať svojim dvom dcéram.

Na trhu pôsobíte už od 90. rokov. Aké boli vaše podnikateľské začiatky?

Po páde režimu sme mali s manželom jasno v tom, že chceme podnikať. Obaja sme mali technické vzdelanie, a tak sme v roku 1990 založili spoločnosť Homola Marketing. Manžel mal nielen teoretické, ale aj praktické vedomosti zo zvárania a veľkého podnikateľského a organizačného ducha. Ja som zas vyštudovala Elektrotechnickú fakultu a vďaka piatim semestrom náročnej matematiky som sa rýchlo preorientovala na ekonomiku a dane. 

Na začiatku sme teda začali pre občanov Československa organizovať zájazdy na odborné výstavy do Viedne či prepájať slovenských výrobcov hliníkových okien s nemeckými projektantmi. Zamerali sme sa tiež na predaj autogénových páliacich strojov z Nemecka strojárskym podnikom v Československu a ako bonus sme organizovali rôzne technické školenia a konferencie pre architektov, strojárov alebo predajcov autoservisnej techniky. Takto sme sa zoznámili s veľkou rakúskou firmou, ktorá dlhé roky predávala autoservisnú techniku do Československa, Poľska a Maďarska a začali sme s nimi spolupracovať.

Dámy z firmy HOMOLA. Zľava na fotografii, Dana Tschegg – HR manažérka, Gabriela Homolová – majiteľka, konateľka a CEO a Ela Čerevková – majiteľka a konateľka. Zdroj foto: Archív HOMOLA

Čo považujete za najdôležitejšie míľniky spoločnosti?

Určite rok 2002, kedy sme sa po dvanástich rokoch fungovania v našom rodinnom dome presťahovali do nových priestorov. Súčasne sme vybudovali pobočku v Košiciach a Ružomberku. Keď sa v roku 1993 rozdelilo Československo, z prevádzky v Brne sme vytvorili samostatnú spoločnosť. Postupne sa našimi zákazníkmi stávali nielen menšie firmy autoservisnej techniky, ale aj veľké siete renomovaných značiek, stanice EK a STK a výrobné závody. K predaju tovaru postupe pribúdali služby ako servis, kalibrácie overovanie a revízie. Od roku 2004 sa stala významnou činnosťou metrológia, v rámci ktorej sme získali autorizáciu na overovanie vybraných určených meradiel. V roku 2010 sme otvorili sekciu Medical na overovanie tlakomerov krvi a o deväť rokov neskôr sme získali osvedčenie o akreditácii kalibračného laboratória.

Dnes teda okrem automobilového priemyslu pôsobíte aj v zdravotníctve. Sú to pomerne rozdielne odvetvia – čo vás viedlo k rozšíreniu podnikania práve týmto smerom?

Bolo to pomerne jednoduché – každé rozšírenie našej činnosti malo logickú príčinu. Keď sme predali stroj (napr. vyvažovačku kolies), po nejakom čase ho bolo treba kalibrovať, a tak sme vybudovali kalibračné pracovisko. Keď sa do zákona o metrológii dostali určené meradlá, ktoré sme predávali, museli sme získať povolenie na ich overovanie. V rámci autorizácie išlo o veličinu tlak a týmto spôsobom sme sa dostali k overovaniu tlakomerov krvi. Čiže sme expandovali do zdravotníckeho segmentu.

Mali ste aj ťažšie obdobie? Ak áno, čo vám pomohlo zvládnuť ho?

Áno, bolo ich niekoľko. Hneď v roku 1998, keď nastala devalvácia slovenskej koruny, sme ťažko splácali faktúry od zahraničných dodávateľov. Neskôr nás postihla globálna finančná kríza, ktorá znížila naše tržby o 50 %. Napriek tomu sme neprepustili zamestnancov, ale zamerali sme sa na rozšírenie služieb. Najťažším obdobím však bolo úmrtie manžela, spoluzakladateľa spoločnosti, v roku 2015. Mnohí rátali s tým, že ukončíme našu činnosť. Avšak pre mňa nikdy nebola na stole otázka, že by som mala firmu zavrieť alebo predať. Spoločnosť bola v dobrej kondícii, mala dobrých dodávateľov, zákazníkov aj pracovníkov, a tak som sa rozhodla pokračovať.

Čo ste sa za 30 rokov naučili o biznise?

Pri každej práci je dôležité vykonávať ju poctivo a zodpovedne. Každý zákazník potrebuje mať istotu, že ak má problém, má partnera, na ktorého sa môže spoľahnúť a ktorý vyrieši problém kompetentne a promptne. V tomto sa môžeme oprieť o našich zamestnancov, ktorí sú veľmi spoľahliví a pracovití. Navyše sme veľmi radi, že sa stretávame s veľmi nízkou fluktuáciou zamestnancov –  mnohí ľudia u nás pracujú vyše 20 rokov. Uvedomujeme si, že človek trávi v zamestnaní väčšiu časť svojho dňa, a preto je dôležité, aby vzťahy na pracovisku boli vyvážené, aby ľudia do práce chodili radi a aby ich práca bavila. K tomu je potrebné dobré finančné ohodnotenie, patričné benefity, možnosť rastu a neustáleho vzdelávania – práve to sa naša firma snaží pracovníkom poskytnúť.

Aké sú vaše plány na najbližšie obdobie?

Patríme medzi firmy, u ktorých dochádza ku generačnej výmene. Máme však to šťastie, že naše dcéry sa zapojili do chodu firmy. Staršia riadi personalistiku a styk so zahraničím, mladšia je momentálne na materskej dovolenke a pomáha nám riadiť marketing. Čo sa týka prevádzok, tak v Bratislave budujeme nové metrologické pracovisko a tiež školiace stredisko. Rozširujeme aj priestory pre servis a zamestnávame nových mladých ľudí. Samozrejmosťou v spoločnosti Homola sú aj neustále školenia, ktoré prebiehajú napríklad priamo vo výrobe u našich zahraničných dodávateľov. Tento rok sme sa dokonca zapojili do duálneho vzdelávania a od 1. septembra k nám prišli noví študenti, z čoho sa veľmi tešíme.