Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
11. septembra 2020

Developerská spoločnosť JTRE pripravuje pokračovanie projektu KLINGERKA. Nadviaže na rozostavanú prvú fázu a premení bývalú priemyselnú lokalitu na novú mestskú štvrť.

Pokračovanie KLINGERKY vyrastie medzi Košickou, Prístavnou, Pláteníckou ulicou a Mlynskými nivami. Prinesie 546 bytov a ateliérov, priestory pre obchody, gastro a služby v parteri na Košickej ulici a v pavilónoch na Pláteníckej, administratívnu vežu s plochou takmer 31-tisíc štvorcových metrov a apartmánový hotel. K dispozícii bude viac ako 1 700 parkovacích miest v podzemných garážach.

Riešenie zelene vo vnútrobloku projektu Klingerka. Zdroj foto: Archív JTRE

Projekt vytvorí klesajúcu líniovú zástavbu na Košickej ulici s výškovou dominantou v nároží od Prístavnej a zelené vnútrobloky obrátené do Klingerovej kolónie. Koncept kladie dôraz na kvalitný verejný priestor. Objekty sú odsadené od Košickej ulice tak, aby rešpektovali uličnú čiaru existujúcej zástavby bytových domov a zároveň vytvorili priestor pre líniovú stromovú výsadbu aj koridor pre možné trasovanie električky na pozemkoch JTRE. Vnútrobloky vytvoria priestor určený pre zeleň a voľnočasové aktivity obyvateľov a počíta sa tu s detským centrom.

„KLINGERKA tak vhodne previaže historickú výstavbu rodinných domov so vznikajúcim moderným mestským centrom s výškovými budovami a vytvorí kompaktné územie rešpektujúce okolie. Vďaka vyváženému zmiešaniu funkcií bývania, práce a služieb chceme vytvoriť ďalšiu živú mestskú štvrť,“ charakterizuje zámer výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Spoločnosť JTRE plánuje predložiť v najbližšom čase zámer pokračovania projektu KLINGERKA na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Na architektonickom návrhu pracuje ateliér GFI. Projekt počíta s priestorom na vybudovanie električkovej trate spájajúcej Petržalku a Ružinov cez Pribinovu, Košickú a Miletičovu ulicu. 

Detské centrum, ktoré je súčasťou projektu Klingerka. Zdroj foto: Archív JTRE

V rámci kompletnej rekonštrukcie Pláteníckej ulice JTRE vybuduje nový chodník pre peších a pozdĺžne verejné parkovacie miesta spadajúce pod mestský systém parkovania. Cyklisti získajú pohodlné a bezpečné napojenie na Košickú a Prístavnú ulicu obojsmernou cyklotrasou oddelenou od chodníka aj od cesty. Na Prístavnej pribudne nový cykloprechod so svetelnou signalizáciou.

„Dopravné napojenie navrhujeme s ohľadom na obyvateľov Klingerovej kolónie tak, aby neboli autami zaťažené ulice s pôvodnou výstavbou rodinných domov,“ vysvetľuje Pavel Pelikán. Vjazdy do podzemných garáží budú prístupné cez novovybudované pripojenia priamo z Košickej ulice a Mlynských nív.

KLINGERKA premení dlhodobo nevyužívané pozemky bývalého priemyselného územia na udržateľné mestské prostredie vďaka vyváženému spojeniu funkcií rôznych typov bývania, verejnému priestoru, obchodov, služieb, občianskej vybavenosti aj pracovných príležitostí.