Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
9. júna 2021

Marcela Výbohová, členka predstavenstva ČSOB za oblasť Riziká a compliance, tvrdí, že prirodzená diverzita pomáha firme v efektivite, ekonomickom výkone a priťahuje mladé talenty aj investorov.

Téma rodovej diverzity je v spoločnosti diskutovaná už dlhšiu dobu a mnohé firmy ju otvárajú z rôznych dôvodov. Prečo ste sa rozhodli sústrediť na túto tému vy?

Ja osobne mám to šťastie, že som počas svojej kariéry nemusela aktívne riešiť, že by som bola znevýhodňovaná kvôli tomu, že som žena. Zároveň ale chápem, že to nie je samozrejmosťou a je dobré o tom hovoriť. Tým, že sme súčasťou nadnárodnej skupiny, riešime túto tému aktívne už dlhší čas. Rešpektovanie diverzity, alebo ak chcete „rôznosti“, sa stalo súčasťou našej firemnej kultúry. Snažíme sa zvyšovať povedomie o potrebe prirodzenej rodovej diverzity. Slovo „prirodzenej“ je podľa mňa mimoriadne dôležité, pretože rodová diverzita by nemala byť nesprávne vnímaná ako zvýhodňovanie žien na úkor mužov kvôli naplneniu nejakých kvót. 

Vnímame, že diverzita je v spoločnosti dôležitá. Aktívne a viac systematicky sme začali s touto témou v ČSOB pracovať pred viac ako tromi rokmi a riešime to aj na úrovni našej belgickej materskej spoločnosti KBC.

„Veríme, že pravidelným otváraním týchto tém a zvyšovaním povedomia budeme prirodzene viesť zamestnancov a manažérov k inkluzívnemu správaniu“ tvrdí Marcela Výbohová, členka predstavenstva ČSOB za oblasť Riziká a compliance. Zdroj foto: ČSOB

Ako ovplyvňuje téma diverzity vaše podnikanie?  

Kvalifikuje sa to ťažko, lebo ide o veľmi komplexný a dlhodobý pohľad, no som presvedčená, že iba pozitívne. Všetky dostupné prieskumy potvrdzujú, že spoločnosti, v ktorých vedeniach sú ženy dostatočne zastúpené, sú efektívnejšie a ekonomicky výkonnejšie. Čo ma teší, a vidíme to už aj na našich pohovoroch s uchádzačmi alebo uchádzačkami o zamestnanie, je, že diverzné pracovné prostredie láka viac mladých talentovaných ľudí. Koniec koncov, aj zodpovedných investorov.

Aká je situácia v banke? Na akých pozíciách máte vyrovnaný počet žien a mužov a na akých nie? 

Čo sa týka celkového počtu, zastúpenie žien v ČSOB Finančnej skupine je na úrovni takmer 70 %. Nemyslím si, že to je jediný relevantný ukazovateľ diverzity, veľa závisí od odvetvia a najmä od toho, aký je pomer zastúpenia žien na manažérskych pozíciách. V nižšom a v strednom manažmente je u nás tento pomer takmer rovnaký. Priestor na naše zlepšenie vidíme na úrovni vyššieho manažmentu a predstavenstva. Aj preto sme sa rozhodli orientovať na aktivity podporujúce vstup žien do vyššieho manažmentu. 

Aké aktivity a s akými výsledkami robíte, aby ste podporili kariérny postup žien? 

Ženy sú neodmysliteľnou súčasťou nielen našich talentových programov, ale aj programu nástupníctva. Úspešné kariérne posuny prezentujeme aj ďalším kolegyniam a kolegom a podporujeme aj možnosť využiť služby našej internej kariérnej poradkyne. Je však dôležité podporovať aj samotné ženy, ktoré sa mnohokrát necítia na to, aby prijali vyššiu pozíciu. Manažérkam ponúkame programy na rozvoj ich autentického líderstva, posilnenia ich silných stránok a uvedomenie si vlastných predsudkov. 

Z vlastných skúseností však chcem upozorniť na to, že aktivity a stratégie firiem pre podporu diverzity nestačia. Aj keď majú nastavené najlepšie procesy, kariérny rast ženy neraz stojí a padá na praktických problémoch, ako napríklad, že pre chýbajúcu infraštruktúru matka jednoducho nevie nájsť vhodné predškolské zariadenie pre svoje dieťa. 

Čo plánujete do budúcnosti a s akým cieľom? 

Naším cieľom je, aby sa u nás naši zamestnanci cítili vždy prijatí a mohli slobodne vyjadriť svoj názor. Preto sme v tomto roku vytvorili „mesiac diverzity“, počas ktorého sme o týchto témach otvorene hovorili. Osvedčil sa nám aj projekt IT Univerzita, v ktorom vybraní účastníci a účastníčky absolvujú rozvojové programy, ktoré ich pripravujú na to, aby mohli v budúcnosti zastávať aj IT pozíciu. Aktuálne máme v projekte viac žien ako mužov a veríme, že ročník 2021 priláka do programu ďalšie kolegyne. Plánujeme viac aktivít, ktoré budú našim zamestnancom pomáhať objavovať svoje vlastné nevedomé predsudky, ktoré často ovplyvňujú výber nových kolegov a kolegýň do tímu.

Zdroj foto: ČSOB

Ste jedinou členkou predstavenstva, ostatní kolegovia sú muži. Ako tému vnímate vy osobne?

V tomto ohľade nevnímam žiadny diskomfort. Keď som dostala ponuku ísť do predstavenstva, určite to nebol aspekt, ktorý by som nejako zohľadňovala. Samozrejme, že som mala rešpekt z pozície samotnej. Som súčasťou manažérskeho tímu, v ktorom si vzájomne pomáhame a od kolegov z predstavenstva cítim silnú podporu.

Spomenuli ste mesiac diverzity. Aké aktivity v ňom plánujete a čo od nich očakávate? 

V rámci mesiaca diverzity bolo hlavným cieľom zvyšovanie povedomia zamestnancov a zamestnankýň o benefitoch diverzity na pracovisku a o nevedomých predsudkoch, ktoré všetci máme. A nie iba o diverzite rodovej, ale aj spoločenskej. Zároveň chceme byť transparentní v tom, kde máme medzery a akým spôsobom sa diverzite u nás venujeme. Zamestnancom podávame pomocnú ruku v prípade, ak sa stretli s akýmikoľvek diskriminačnými prejavmi, ktoré netolerujeme. Veríme, že pravidelným otváraním týchto tém a zvyšovaním povedomia budeme prirodzene viesť zamestnancov a manažérov k inkluzívnemu správaniu. 

Pripravili sme rôzne e-learningy, ale aj prednášky s hosťami, ktorí sa téme diverzity aktívne venujú. Mňa osobne napríklad veľmi oslovil projekt OMAMA – Cesta von, v rámci ktorého sa úžasní ľudia venujú téme problému generačnej chudoby a vylúčeným komunitám.

Téma diverzity a inklúzie sa netýka len rodu. Ktorým ďalším oblastiam sa venujete?

Naším cieľom je byť zamestnávateľom bez predsudkov, a preto postupne otvárame viaceré témy. Snažíme sa tvoriť prirodzene rozmanité tímy. Zamestnávame ľudí všetkých vekových kategórií a rôznych odborností, rôzneho zdravotného stavu či vierovyznania. Diskriminácia u nás nemá miesto. Chceme, aby sa u nás všetci zamestnanci a zamestnankyne cítili dobre a prirodzene.