9. júla 2021

Negatívne naladený človek dokáže úplne zmeniť motiváciu a atmosféru v celom tíme. „Ak svojím správaním dosiahne, že sa vyhne úlohám, do ktorých sa mu nechce, môže to byť silne demotivujúce pre ľudí, ktorí si dajú námahu prekonávať prekážky,“ hovorí skúsená koučka a mediátorka Zora Grohoľová z organizácie Topcoach. Čo robiť so zamestnancom, ktorý na všetko hovorí, že sa to nedá?

Jednanie s pesimistom v práci môže byť frustrujúce a časovo náročné. No dlhodobo sa neoplatí ignorovať. „Motivovanosť a nálada členov tímu má dokázateľný vplyv na celkové výsledky. Preto sa šéf nakoniec pravdepodobne nevyhne tomu, že bude musieť situáciu riešiť, ak chce, aby jeho tím dlhodobo prinášal výsledky,“ hovorí Grohoľová.

Človek, ktorý sa takto cíti a správa, podľa nej pravdepodobne ani sám nevie povedať, či je za jeho nastavením neochota prevziať zodpovednosť, nechuť ku konkrétnym úlohám, naozajstná neschopnosť splniť niektoré úlohy, túžba po pozornosti alebo, naopak, skvelá a výnimočná schopnosť nájsť možné nedostatky a nástrahy projektu, ku ktorému sa takto stavia.

Zároveň však upozorňuje, že je rozdiel medzi negatívnym nastavením (nechuť, neochota) a negatívnou komunikáciou (upozorňovanie na nástrahy).

No nech je zdroj pesimizmu akýkoľvek, kľúčom ku konštruktívnej reakcii je zamerať sa na vplyv správania jednotlivca. „Namiesto pátrania po dôvodoch, ktoré niekoho k takémuto správaniu vedú, môže byť užitočnejšie vhodne ho upozorniť na tento vzorec správania a požiadať ho, aby to zmenil,“ hovorí odborníčka a vysvetľuje ako na to.

Reklama

Vhodné upozornenie

Ak si šéf všimne vo svojom tíme správanie, ktoré považuje za neužitočné, mal by sa podľa nej najprv zamyslieť, aké správanie si namiesto toho želá. Čo konkrétne chce, aby daný človek prestal robiť, a čo konkrétne by mal robiť inak? Aké konkrétne prejavy správania sú žiadúce?

„Tieto požiadavky by mali byť formulované pozitívne, teda nie, čo človek NEMÁ robiť, ale čo presne sa od neho očakáva. Na dvoch – troch príkladoch by to potom mal tomuto človeku medzi štyrmi očami povedať, nie formou kritiky, ale formou požiadavky,“ hovorí koučka.

Napríklad namiesto „Prestaň všetko neznášať “ alebo „Ty si stále negatívny“ povedať „Ak chceš upozorniť na konkrétnu nástrahu nového projektu, povedz to, prosím, presne a navrhni riešenie“, alebo „Ak  si nevieš rady s nejakou časťou úlohy príď, prosím, za mnou a povedz mi presne, s čím potrebuješ pomôcť.“

Koučka Zora Grohoľová. Foto: archív respondentky

Grohoľová tiež radí za vyslovením tejto požiadavky zaradiť aj ocenenie iných kvalít alebo výkonov človeka („si jeden z najlepších odborníkov, ktorých v tíme mám“, alebo „posledný projekt si zvládol rýchlejšie než minule“). Tiež je vhodné spomenúť aj motiváciu, prečo by mal zamestnanec zmeniť svoje správanie („aby sme mali tento projekt čo najskôr hotový“, alebo „aby bola v tíme pozitívnejšia komunikácia“).

Toto je pár princípov, ktoré je dobré si zapamätať: pri jednaní so zamestnancom, ktorý na všetko hovorí, že sa to nedá:

Čo robiť?

  • Jasne a zrozumiteľne ho požiadať o zmenu spôsobu komunikácie.
  • Ak sa správanie opakuje, opakovane ho žiadať o zmenu správania a motivovať ho k tejto zmene.
  • Nenavrhovať a nevnucovať mu vlastné riešenia, ale nechať ho prevziať zodpovednosť a priniesť riešenia, ktoré sú pre neho prijateľné. Dá sa to podporiť otvorenými otázkami, napríklad:

Ktorá konkrétna časť úlohy sa ti zdá nesplniteľná?

Ako ťa môžem podporiť, aby si to zvládol?

V čom ti môžem pomôcť?

Čo všetko si už vyskúšal? Čo už si urobil?

Aké riešenia ti doteraz napadli?

Čo konkrétne by sme podľa teba mali urobiť?

Čo by sa muselo stať, aby sa to dalo?

Aké riešenie by podľa teba bolo ideálne?

Čo nerobiť?

  • Ustupovať negativistovi je to najhoršie, čo môže šéf urobiť. Nehrajte jeho hru, nedávajte nepríjemné úlohy iným z obavy, že sa bude tento človek sťažovať, a nerobte ani úlohy za neho.
  • Neusvedčujte ho z toho, že v skutočnosti existuje riešenie, neponúkajte, nenavrhujte a nevnucujte vlastné riešenia.
  • Nepátrajte po tom, prečo je človek negatívny, a nevyvracajte mu jeho dôvody, prečo sa niečo „nedá“.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?