Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
22. decembra 2021

Majiteľ butikovej právnej kancelárie FALATH & PARTNERS tvrdí, že okrem širšieho zamerania dokáže ponúknuť hlbší rozmer vzťahu medzi advokátom a klientom, čo vo veľkej kancelárii nemusia klienti dostať.

S čím za vami prichádzajú klienti najčastejšie?

Prichádzajú, keď sú v nejakom spore alebo im spor hrozí a chcú sa naň pripraviť. Iní potrebujú realizovať svoj súkromný alebo podnikateľský zámer a vtedy im vytvárame na mieru šité, často neštandardné zmluvy. Klienti pôsobiaci v regulovaných oblastiach vyžadujú analýzy, ktoré používame na zosúladenie ich biznisu s legislatívou. Ľudia však väčšinou prichádzajú, až keď majú problém takých rozmerov, že jeho riešenie je podstatne náročnejšie aj drahšie. Ideálne by bolo, ak by sa právne služby využívali v životných situáciách viac ako prevencia pri realizácii zásadných rozhodnutí.

Ako sa malá právnická kancelária dokáže presadiť voči velikánom?

Nemá zmysel súperiť s veľkými kanceláriami, ale bojovať o priazeň klienta. Butikové kancelárie dokážu ponúknuť hlbší rozmer vzťahu medzi advokátom a klientom, čo je pre mnohých potenciálnych klientov pridaná hodnota. Som presvedčený, že drvivú väčšinu agendy dokáže pohodlne pokryť aj menšia kancelária so širším zameraním. 

Riešite viac súkromnú alebo obchodnú agendu? 

Mierne prevažuje obchodná, pretože pri podnikaní sa vyskytujú situácie, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť. V súkromnej sfére sú to väčšinou jednorazové záležitosti, napríklad rozvod spojený so starostlivosťou o deti a delením majetku, nehnuteľnosti či obhajoba v trestnom konaní. Súkromná agenda zahŕňa aj určitú formu psychologickej podpory. Obchodná je, naopak, náročnejšia na odbornosť a je veľmi diverzifikovaná, takže potrebujete mať široký záber a ísť do hĺbky.

Aký najzaujímavejší prípad ste riešili? 

Vo väčšine prípadov sa vyskytujú špecifické okolnosti, ktoré ich robia zaujímavými alebo netradičnými. Bez veľkej dávky kreativity by sme ich ťažko dokázali zvládnuť. Najviac nás posúvajú dopredu nové oblasti, ktoré sa vyvinú skôr, než pre ne existuje komplexný právny rámec. To však nemôže byť brzdou pre podnikanie. Nedávno sme robili stostranovú detailnú analýzu možností legálneho predaja produktov obsahujúcich CBD na Slovensku a niečo podobné nás čaká aj v oblasti kryptoaktív, keďže sa nám množia dopyty aj v tejto oblasti.

„Klient potrebuje pocit výnimočnosti, nadštandardný zážitok pri komunikácii a strategických poradách, aby skúsenosť s advokátom vnímal obohacujúco,“ tvrdí Ján Falath. Zdroj foto: Marek Mucha

Mali ste už prípad, ktorý sa zdal ako vopred prehratý, ale vy ste ho pre klienta vyhrali?

Nikdy by som neprevzal prípad, o ktorom by som si myslel, že je vopred prehratý. Aj zdanlivo zúfalé situácie majú východiská. Napríklad v jednej medicínskej veci o náhradu nemajetkovej ujmy som celé týždne skúmal zdroje na internete, až kým sa mi nepodarilo nájsť podporu pre jeden náš kľúčový argument. Často zaspávam s myšlienkami, ako zmeniť stratégiu v prípadoch, kde som vnútorne hlboko presvedčený o verzii môjho klienta, ale z rôznych dôvodov sme zatiaľ v spore nezískali potrebnú prevahu.

Prečo ste sa rozhodli založiť vlastnú právnickú kanceláriu? Ako ste zvolili oblasti, ktoré pokrývate?

Je to naplnením mojich osobných ambícií. Myslím si, že mám hlboko zakorenený zmysel pre spravodlivosť a v kombinácii s potrebou pomáhať druhým to bola jasná voľba. Právo je systém, ktorý sa podľa mňa delí na oblasti už len formálne. V skutočnosti je tak poprepájaný, že potreby klientov dokážete uspokojiť, len ak máte široký záber. Našu kanceláriu preto staviame na troch pilieroch – zmluvy, spory a regulácia, ktorým sa venujeme rovnomerne.

Čo považujete v kariére za zlomové? 

Všetky moje zásadné kariérne rozhodnutia ma veľa naučili. Napriek tomu, že som kariérne rástol, zanedbával som svoje psychické zdravie, až som pred dvoma rokmi narazil na úplné dno. Paradoxne to bolo veľmi oslobodzujúce, pretože som konečne spoznal sám seba. Umožnilo mi to nastaviť si priority úplne nanovo.

Čo je pre vás najväčšou výzvou?

Vychovať zo svojich zamestnancov úspešných advokátov tak, ako mňa kedysi vychovali partneri v prestížnych kanceláriách, kde som pôsobil. Verím, že starostlivosť o nich sa mi jedného dňa vráti a budem im môcť ponúknuť partnerskú pozíciu.

Čo vám kariéra právnika dala a čo vám vzala? 

Ako advokát mám možnosť používať nástroje, ktorými dokážem meniť svet k lepšiemu. Začína to tým, že pomôžem čo i len jednému klientovi vyriešiť spor, uzavrieť kontrakt alebo optimalizovať jeho podnikanie. Každá pozitívna spätná väzba, ktorú dostávam od klientov a zamestnancov, ma utvrdzuje v tom, že moje úsilie má zmysel. Na druhej strane, vyžaduje si to zapojenie celého človeka, pretože do toho treba vkladať aj energiu, ktorá ide ďaleko nad bežný pracovný čas.

Čo je pre vás v živote najdôležitejšie? 

Navždy si udržať vnútorný pokoj, ktorý v sebe mám. Dokážem sa vďaka nemu plne sústrediť na prítomný okamih, čo má obrovský vplyv na kvalitu mojej práce.