19. februára 2021

Zažili ste už niekedy v živote vnútorný pocit, že niečo, čo sa práve chystáte urobiť, nie je správne? Prípadne ste cítili, že rozhodnutie, na ktoré sa pripravujete, je pre vás to pravé orechové? Vtedy vás čosi postrčilo o krok vpred cez bariéru. To sa k slovu dostala vaša intuícia, často označovaná ako šiesty zmysel. 

„Mám obľúbenú definíciu. Intuícia je to, že viete niečo bez toho, aby ste vedeli, odkiaľ to vlastne viete,“ vysvetľuje s úsmevom Ľubica Madudová, zakladateľka Školy intuície. Podľa odborníčky sa dá chápať ako schopnosť prijímať informácie za hranicou piatich zmyslov. Predstavte si ju ako vnuknutie, vnútorný pocit vedenia či životné nastavenie.

Intuícia je súčasťou vášho prirodzeného potenciálu. Jej úlohou je dopĺňať informácie z ostatných zdrojov, vytvoriť ucelenejší obraz. „Nemusíte to vidieť, nemusíte to počuť, nemusíte to ohmatať, aj napriek tomu viete signály dekódovať,“ dodáva Madudová.

V nasledujúcich ôsmich bodoch odborníčka približuje, aké faktory ovplyvňujú úroveň vašej intuície, ako vyzerá intuitívny človek a pridáva aj tipy na jej rozvoj.

Otvára dvere, ktoré vedome neprekročíte

Ľubica Madudová založila Školu intuície. Foto: archív Ľubice Madudovej

Vďaka intuícii získavate viac informácií pre život. Neokliešťujete sa na ich bežné prijímanie, teda na to, čo ste prijali cez zmysly, čo si pamätáte, čo si dokážete logicky odôvodniť. Vďaka tomu robíte správnejšie rozhodnutia v živote a ten sa dostáva do väčšieho plynutia. Viac si dôverujete, môžete byť otvorenejší, narastá vaša sebaúcta a sebahodnota.

Reklama

Intuícia je prirodzená súčasť vášho potenciálu, dokáže sprostredkovať informácie z tých úrovní vás samých, do ktorých ešte nemáte vedomý prístup, nemáte nad nimi kontrolu. Vďaka intuícii dokážete aj do týchto úrovní spontánne „načrieť“ a získať z nich informáciu.

Ak túto informáciu zapojíte k ostatným, ktoré máte, potom váš život plynie v súlade s vami samými. Nie je to len rozhodovanie na základe toho, čo ste sa naučili, čo ste si zapamätali, čo ste si „vygooglili“. Je to poradenstvo od vás samých, od vášho vnútorného ja, od vašej podstaty. 

Nevidíte ju, nepočujete ju, ale vaše telo reaguje

Bežnými prejavmi intuície je napríklad schopnosť predvídať veci, alebo si „náhodne“ spomenúť na niekoho, kto vám napríklad o chvíľu zavolá. Intuícia sa prejavuje aj tým, keď spontánne prijmete nejaké rozhodnutie, ktoré vedie k lepším výsledkom.

Napríklad na pracovnom pohovore máte pocit pohody, pripadá vám to tam familiárne, známe. To je intuitívny pocit, ktorý vám dáva informáciu, že to bude na novom mieste dobré. Ak máte na prvom rande divný pocit a „žalúdok na vode“, môže to byť pre vás znamenie, že tu niečo nehrá a vaše intuitívne ja sa vám snaží naznačiť, že to nie je ten správny človek na vzťah.

Sú to veci, ktoré nevidíte, nepočujete, ale telo vám aj napriek tomu sprostredkuje nejaký signál. Ak sa tomu signálu následne venujete a doprajete si čas na jeho vyhodnotenie, môžete získať smerodajnú informáciu, či s vami táto nová situácia alebo vec rezonuje, či idete v súlade so sebou samými. Až potom, keď máte informácie zo „všetkých zdrojov“, prijmite rozhodnutie.

Ovplyvňuje ju aj pravá mozgová hemisféra

Intuícia závisí od stupňa vášho uvedomenia. Vedomejší ľudia majú viac súvislostí, vidia veci z väčšieho nadhľadu. Na intuíciu tiež vplýva, či ste otvorení a dokážete prijímať aj nové veci, alebo sa okamžite uzatvoríte, ak niečo protirečí vášmu vnútornému presvedčeniu. Samotné pripustenie, že by mohlo existovať aj niečo iné, ako ste doteraz vedeli, už rozvíja vašu intuíciu.

Dôležité je aj to, do akého stupňa máte rozvinutú pravú mozgovú hemisféru. Tá je pri intuícii kľúčová, pretože práve ona číta intuitívne signály ako obrazy, symboly, pocity, dojmy, synchronicity a dokáže ich dekódovať na informácie, ktoré sú pre vás relevantné.

Je dôležité ju posilňovať, pretože súčasné školstvo, výchova aj pracovný život sú nastavené skôr na racionálne, logické a analytické postupy a centrá pravej hemisféry nedostávajú príležitosť natoľko sa rozvinúť. V prvom rade potrebujete dostať pravú hemisféru do rovnováhy s ľavou. Zamerajte sa na činnosti, ktoré ju rozvíjajú, napríklad na umenie, počúvanie hudby, maľovanie či bežné činnosti vykonávané nedominantnou rukou.

Ako vyzerá intuitívny človek? Čo vníma?

Je vnímavejší, jemnocitnejší, nezískava iba informácie, ktoré sa mu dostávajú cez základné zmysly, ale dokáže ich vnímať akoby kožou. A považuje ich tiež za relevantný zdroj. Dokáže prijímať mimozmyslové signály s takou samozrejmosťou, s akou dýcha.

Intuitívny človek viac dôveruje. Nielen sebe, ale životu celkovo, stvoreniu samotnému. Vie, že vždy sa nájdu tie správne prostriedky a spôsoby, ako riešiť rôzne životné situácie. Človek, ktorý využíva svoju intuíciu, je určite autentickejší, nepotrebuje sa „maskovať za imidž“. Je otvorený novému, má rád výzvy a vie na ne reagovať.

Má intuícia svoje mínusy?

Existujú mínusy toho, že máte dve ruky? Dvomi rukami urobíte viac práce ako jednou. Obe ruky sa môžu podporovať, vzájomne si pomáhať. Pokiaľ používate iba racionálnu časť svojej osobnosti, je to ako keby ste mali iba jednu ruku, vaše možnosti sú obmedzené. Intuícia je perfektný pomocník, vďaka ktorému máte možnosť využívať intuitívny pocit rovnako ako logický, analytický úsudok.

Ženy sú otvorenejšie, no potenciál mužov je rovnaký

Ženy sú viac napojené na pravú mozgovú hemisféru, sú viac pocitové a otvorenejšie. Preto majú prirodzené sklony k lepšej intuícii. Muži majú silné logické myslenie a viac sa blokujú svojimi presvedčeniami.

Je u nich častá kognitívna disonancia, čo je podvedomá reakcia, ktorá vytvára nepríjemný pocit, keď medzi osobným presvedčením a novou informáciou je nejaký nesúlad. To vytvára u človeka potrebu „vzdialiť sa“ a novej informácii nedať šancu.

Avšak ak sa muži otvoria a pripustia existenciu schopností ako je intuícia, potom je ich potenciál rovnaký ako u žien. Môžu na rozvoji svojej intuície začať vedome pracovať, existuje veľa účinných techník. Výhodou mužov je, že sú prirodzene zvedaví. Táto ich vlastnosť im pomôže v „objavovaní“ a v experimentovaní v tejto neprebádanej oblasti.

Stres vyradí z hry jej centrá

Stres jednoznačne ovplyvňuje vašu intuíciu. Keď sa naň pozeráte už len z hľadiska fyzickej úrovne, tak zúži cievy a váš mozog je zásobovaný krvou hlavne v centrách prežitia. Takže centrá, ktoré spracúvajú mimozmyslové informácie, nie sú aktívne. 

Pri strese idete skôr na automat, podľa bazálnych, podvedomých a naprogramovaných inštinktov. Pre stres nedokážete vnímať celú realitu ani jemné signály a nerobíte vedomé voľby.

Ako na rozvíjanie intuície?

  1. Otvorte sa novému, nesnažte sa pred tým okamžite zatvoriť. Skúste sa naladiť na mód objavovania, hľadania, experimentovania. Zároveň je dôležité, aby ste na seba netlačili, a aby ste si dôverovali. Netlačte na výsledky.
  2. Stíšte myseľ, ktorá je sprostredkovateľom informácií medzi vaším podvedomím a vedomím. Akonáhle sa stíšite, tak dokážete vnímať aj tie jemnejšie veci, pocity, signály, energiu, akési ševelenie v žalúdku. Keď ste málo bdelí, nevnímate ich. Pri stišovaní pomáhajú dychové cvičenia apredovšetkým meditáciaBdelý vstup do svojho vnútra, započúvanie sa do dychu, vnímanie celého tela od hlavy po päty, spočinutie v stave pokoja. 
  3. Prepájajte mozgové hemisféry. Ľavá hemisféra riadi pravú časť tela, pravá zas riadi ľavú časť tela. Využívajte a striedajte ich, vytvárajte potrebné prepojenia, aby sa dostali do rovnováhy. Napríklad začnite v bežnom živote vedome viac používať nedominantnú ruku. Zo začiatku to môže byť nekomfortné, lebo na to nie ste zvyknutí, ale budete vďaka tomu viac sústredení, bdelínepôjdete na autopilotaZároveň takto vytvárate nové neurónové prepojenia v pravej hemisfére a aktivujete jej centrá.
  4. Hrajte sa, dovoľte si s intuíciou experimentovať, dovoľte si robiť chyby. Postupne si tak skladáte „jazyk svojich intuitívnych signálov“ do zmysluplného významu. A tento jazyk môžete začať využívať v bežnom živote. Váš život sa tak stane vedomejší a zmysluplnejší. 

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk.

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?