Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
26. júla 2019

Chcete firmu, v ktorej ľudia pracujú s radosťou a dosahujú maximálne možné výsledky? Forbes vám s tým pomôže.

Na Slovensku podľa dostupných prieskumov 8 z 10 ľudí práca nebaví a približne polovica pracujúcich Slovákov by zamestnanie menila. Medzi najčastejšie príčiny uvádzajú najmä demotivujúce pracovné prostredie a zlé vzťahy s kolegami či nadriadenými.

Značka Forbes sa preto rozhodla, že okrem prinášania inšpiratívnych príbehov, bude aktívna v podpore a oceňovaní domácich firiem, ktoré sú ochotné pracovať na lepšej firemnej kultúre. V spolupráci so spoločnosťou Growision sme vytvorili projekt Forbes Ideal Place, ktorý pomáha slovenským firmám budovať pre zamestnancov motivujúce, zmysluplné a atraktívne prostredie. 

Prečo budovať Ideal Place?

„Firmy, s ktorými sme pracovali na rozvoji pracovného prostredia, reálne znížili fluktuáciu zamestnancov, mali lepšie obraty, zisky a stali sa atraktívnejšími zamestnávateľmi,” hovoria o svojej skúsenosti profesionálni kouči Andrea Krkošková a Juraj Králl zo spoločnosti Growision.

Koučingu slovenských spoločností sa prostredníctvom svojej vlastnej firmy venujú od roku 2014 a za ten čas spolupracovali s desiatkami firiem, ktorým zmena firemnej kultúry priniesla lepšie výsledky.

„Keď sa zamestnanci v práci cítia dobre, firma získava lepšie nápady, má kvalitnejšie produkty a služby, zamestnanci majú lepšie vzťahy. Navyše, keď to funguje vo vnútri, tak to cíti aj klient,” tvrdia kouči.

Profesionálni kouči Andrea Krkošková a Juraj Králl zo spoločnosti Growision. Foto: archív Growision

Ako Ideal Place funguje?

Projekt Forbes Ideal Place vznikol, aby vám pomohol určiť, v ktorej oblasti má firma najväčší potenciál na zlepšenie, ponúkol podrobné know-how a spojil vás s majiteľmi, riaditeľmi a manažérmi firiem s podobnými potrebami, cieľmi a firemnou kultúrou. Firmy, ktoré majú firemné prostredie nastavené veľmi dobre, budú mať zároveň možnosť získať certifikát Ideal Place.

Pre všetkých, ktorým je blízka téma slobodnej firmy a chcú sa v nej posúvať, ponúkame v spolupráci s Growision tri podporné programy: Pulse-Checks, GrowClub a tiež Academy. Poďme sa bližšie pozrieť, ako tieto nástroje fungujú:

Pulse-checks

Pulse-checks je softvérová platforma, ktorá vám pomôže skryté témy a nálady vo firme zviditeľniť. Obsah softvérovej platformy je neustále podporovaný Growision mentorom – expertom na Ideal Place a prebieha na platforme spoločnosti Feedbeo.

„Na začiatku sa skúma, ako situáciu vo firme vnímajú samotní zamestnanci a ako vedenie firmy. Medzi zamestnancami rozdelenými do tímov mapujeme 33 parametrov v oblastiach ako vzťahy, motivácia, komunikácia či štýl vedenia. Z toho dokážeme zistiť, aké sú potreby daného tímu. Následne sa sústredíme už len na parametre, ktoré sú pre daný tím najdôležitejšie a majú najväčší potenciál na zlepšenie,” vysvetľuje Juraj.

„Podporujeme ľudí, aby sami hľadali svoje vlastné riešenia, čo vedie k tomu, že nakoniec chcú a vedia, ako urobiť zmeny k lepšiemu. Keď sa pracuje na tom, čo je pre ľudí vo firme naozaj dôležité, motivácia stúpa veľmi rýchlo,” dopĺňa Andrea.

GrowClub

GrowClub je interaktívny workshop pre majiteľov a manažérov určený na vzájomné inšpirovanie a výmenu skúseností medzi firmami a expertmi. Každý workshop je limitovaný pre maximálne 9 účastníkov, ktorí sú vyberaní podľa toho, že majú podobné alebo rovnaké potreby z hľadiska riadenia firmy, firemnej kultúry a DNA. Nové kolo Growclub workshopov začína od septembra v Piešťanoch.

„GrowClub nie je obyčajnou konferenciou, kde prídete len pasívne získavať informácie. Priebeh workshopov je interaktívny, konkrétny a praktický, pretože práve príklady z praxe prinášajú tie najlepšie inšpirácie.” vysvetľuje Andrea.

Academy

Academy je akadémia rozvoja, v ktorej prebieha individualizovaný koučing a mentoring prispôsobený potrebám malej trojčlennej skupiny. Vzdelávanie prebieha priamo vo vašej firme a je rozdelené do 3 modulov, z ktorých každý trvá tri mesiace. Počas tejto práce získa majiteľ či manažment firmy podrobné know-how, aby bol sám schopný úspešne viesť firmu k Ideal Place prostrediu a sám si vychovať manažment, ktorý by ďalej šíril jeho posolstvo z pohľadu riadenia firmy. Absolvent Academy má možnosť získať zručnosti mentora.

„Každý z troch nástrojov sa dá absolvovať aj samostatne, ale sú postavené tak, aby sa navzájom dopĺňali. Pulse-checks má celofiremný záber – všetci vo firme získavajú nástroj, aby sami objavili, čo chcú zlepšiť. Growclub je určený pre lídrov, ktorí chcú patriť k elite a poznať sa s majiteľmi iných firiem, ktoré tieto modely zavádzajú do praxe. Akadémia je určená majiteľom či manažérom, ktorí si chcú vedieť poradiť v akejkoľvek situácii a úspešne viesť firmu tak, aby sa v nej ľudia mali dobre,” dodávajú na záver Juraj a Andrea.