Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
14. apríla 2021

Podielové fondy správcovskej spoločnosti IAD Investments dosahovali výnosy aj počas krízy. Spoločnosť má významný podiel likvidných aktív a kvalitne nastavené portfólio. 

IAD Investments bilancuje pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku s uspokojením. V marci 2020 priniesla na akciový a dlhopisový trh obrovskú neistotu tzv. koronakríza. „Kto si zachoval chladnú hlavu a nezačal vypredávať aktíva pod tlakom emócií, získal výhodu oproti tým, ktorí predávali na dne. Kto navyše koncom marca doinvestoval voľné zdroje do akcií, dokázal tieto nové prostriedky zhodnotiť v desiatkach percent,” hovorí predseda predstavenstva Ing. Vladimír Bencz. 

Ani situácia s pandémiou nezabránila zrealizovať v roku 2020 akvizíciu modernej administratívnej budovy D48 v poľskej Varšave. Zdroj foto: Archív IAD Investments

Správne využité príležitosti rastu      

Vďaka tomu napríklad zmiešaný fond Growth Opportunities, ktorý má najaktívnejšiu správu, zaznamenal za rok 2020 (k 31. 12. 2020) výkonnosť  22,59 %V akciách bolo zainvestované cca 75 % aktív fondu a fond mal silnú likviditnú pozíciu. „Aktíva sme odpredávali minimálne, dokonca sme doinvestovali do našich perspektívnych pozícií. Akcie spoločností, do ktorých sme počas roku 2019 postupne investovali, sme v marci a apríli 2020 získali prakticky za výpredajové ceny,” vysvetľuje portfólio manažér Mgr. Michal Ďurica, CFA.

Podľa V. Bencza sú za úspechom najmä reakcie portfólio manažérov, ktorí v inkriminovanom čase reagovali s chladnou hlavou. Pandémia nemala významný negatívny dopad na likviditu alebo kapitál ani v ostatných fondoch. Spoločnosť financuje svoje aktivity z vlastnej činnosti bez použitia cudzieho kapitálu, má významný podiel likvidných aktív a hoci v dôsledku turbulencií na jar minulého roka zaznamenali zvýšenie výberov, pre IAD nepredstavovali významný objem. 

Stabilné investície do nehnuteľností      

V súčasnosti spoločnosť spravuje 14 podielových fondov s rôznymi stratégiami manažmentu rizika a potenciálneho výnosu. Medzi najobľúbenejšie patrí Prvý realitný fond, teda historicky prvý slovenský fond zameraný na investície do realít. Jeho cieľom je budovať dlhodobé a stabilne vyvážené portfólio vo všetkých segmentoch realitného trhu, akými sú kancelárie, logistika či pozemky. Za minulý rok si pripísal výnos 3,51 % a za posledné tri roky dosiahol kumulatívny výnos 11,72 %. 

Ani situácia s pandémiou nezabránila zrealizovať v roku 2020 akvizíciu modernej administratívnej budovy D48 v poľskej Varšave. „D48 je ďalším cenným aktívom, ktoré geograficky diverzifikuje naše realitné portfólio a Prvý realitný fond ňou vstupuje na najviac likvidný trh v strednej Európe. Očakávame pozitívny dopad na zvýšenie výkonnosti fondu, čo zabezpečí našim klientom výnosy aj počas aktuálneho vývoja práve vďaka využitiu príležitosti dobrej kúpy, kvalitnej správe, analýze pred nadobudnutím a s preverenými nájomcami,“ uviedol Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva zodpovedný za riadenie realitných investícií.

IAD pre svojich investorov poskytuje aj sporiace programy a tiež individuálnu správu portfólia, teda vyššiu komplexnú formu starostlivosti o majetok klienta s osobitným prístupom od investície 30 000 eur.