Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
14. septembra 2021

Klub otvára nové možnosti komunikácie malým a stredným podnikateľom na Slovensku, umožňuje členom osobný rozvoj, podnecuje hľadanie riešení a výmenu skúseností inovatívnym spôsobom. 

Jeden z najefektívnejších nástrojov osobného rozvoja je model spoločnej diskusie na vopred stanovenú tému. V rámci nej hľadajú účastníci rôzne možnosti riešenia, vymieňajú si skúsenosti a vzájomne sa inšpirujú. Zdieľajú svoje vedomosti a poznatky otvorene, v uvoľnenej atmosfére úcty a partnerstva. Takýto model na Slovensku pred tromi rokmi predstavil tím mentorov z Ideal Place, ktorí sa už viac ako desať rokov venujú rozvoju slovenských firiem a najmä podpore rastu slovenského SME segmentu. 

Základným pilierom GrowClub je komunikácia

GrowClub dnes spája päťdesiat členov, majiteľov a riaditeľov firiem a spoločností z rôznych segmentov. „Na rozdiel od bežne využívaných metód prezentácie určitých modelov, pri diskusiách a spoločnom hľadaní riešení dochádza k neustálemu stretu rôznych názorov. Vynárajú sa tak viaceré možnosti, ktoré mozog musí vyhodnocovať,“ hovorí Juraj Králl, Ideal Place mentor. Podľa neho práve porovnávanie možností a výber najlepšieho riešenia výrazne prispieva k prehodnocovaniu vlastných postojov a následnému rozvoju. „V takejto forme diskusie je možné vypočuť si, k čomu dospeli ostatní a zvážiť aj názor väčšiny. Naopak, ak mozog prijíma hotové riešenia, je pre neho náročné uviesť ich do praxe,“ hovorí Králl. 

„Je to živý projekt, funguje vďaka prístupu členov, ktorí dokázali odhodiť všetky konvenčné spôsoby,“ hovorí Andrea Krkošková, mentorka Ideal Place. Zdroj foto: Forbes GrowClub

Členovia sa neboja otvorene diskutovať

Forbes GrowClub je prvý klub na Slovensku venovaný slovenským malým a stredným firmám. „Je to živý projekt, ktorý funguje vďaka prístupu členov, ktorí dokázali odhodiť všetky konvenčné spôsoby a naplno sa otvorili dôvernému procesu, v ktorom úprimne zdieľajú svoje názory, skúsenosti, úspechy aj neúspechy,“ hovorí mentorka Ideal Place Andrea Krkošková. Podľa nej je jedným z najsilnejších zážitkov GrowClubu možnosť sledovať, ako sa v rámci diskusie postaví niektorý z členov a povie: „Toto sa mi nepodarilo, dajte si na to pozor.“

„Práve za takúto odvahu a otvorenosť patrí našim členom veľká vďaka,“ hovorí Králl. V roku 2021 prijalo pozvanie do klubu viacero zaujímavých hostí, napríklad bývalý prezident Andrej Kiska či podnikateľ Milan Dubec. Aj samotní členovia sú mnohokrát výnimočné a zaujímavé osobnosti v rôznych odvetviach podnikania. 

Zdroj foto: Forbes GrowClub

GrowClub chce udržať atmosféru partnerstva naďalej

GrowClub si plánuje udržať vzácnu kultúru partnerstva a dôvernej atmosféry aj naďalej, preto si mentori Ideal Place dávajú záležať na výbere členov s podobnými hodnotami a zázemím. Počet členov nie je veľký a prudko rastúci, ale skôr chránený, s pomalým a precíznym náberom členov. V roku 2022 plánuje klub prijať maximálne tridsať nových členov a rozšíri sa aj výber aktivít klubu. Hlavný benefit, stretnutia 16 až 20 členov naraz, zostane zachovaný. Dôvodom je najmä podpora interakcie a možnosť moderovaných diskusií. Ak vás láka členstvo v takomto unikátnom klube, neváhajte si pozrieť podrobnosti na ich webstránkeprípadne sa skontaktovať s mentorom Ideal Place, ktorého kontakt je na stránke.