Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
8. októbra 2021

Majitelia small and medium-sized enterprises (SME) sa na stretnutí GrowClubu zhodli na tom, že základom rastu firmy je otvorená diskusia a účasť na rozhodovaní. 

Šestnásť majiteľov SME firiem na svojom septembrovom stretnutí hľadalo odpoveď na otázku, ako naštartovať firmu k úspechu. Hostiteľkou bola Lucia Čišková, CEO Business Lease Slovakia, a jej firemný príbeh, ktorý poslúžil ako námet a prípadová štúdia. 

Diskusia na jednom z GrowClub podujatí. Zdroj foto: GrowClub

Ľudia by mali uveriť vízii

Do vedenia firmy sa nová CEO dostala pred tromi rokmi a odvtedy sa jej s tímom podarilo zdvojnásobiť zisk, vybudovať motivujúce pracovné prostredie so zapojenými zamestnancami, ktorí sa snažia o výnimočnú zákaznícku skúsenosť. Fluktuácia sa znížila päťnásobne, trojnásobne sa skrátil čas na vyriešenie podnetov od zákazníkov a spokojnosť všetkých troch stakeholderov (zákazníci, zamestnanci, akcionári) rástla.

Účastníci stretnutia analyzovali situáciu a hľadali riešenie, ako takýto obrat dosiahnuť. Zhodli sa, že za všetkými číslami sú ľudia. Podľa Jakuba Fekiača z Edgar Baker tiež platí, že „stratégia je tak realizovateľná, ako je vízia uveriteľná ľuďmi“. Juraj Hipki z C Clean Services uviedol: „Transparentnosť v biznise je kľúčová, aby verili aj zamestnanci, aj zákazníci, aj akcionári.“ Lucia Čišková po aplikovaní úspešnej stratégie rastu tvrdí, že keď ľudia nemajú spoločný cieľ, zbytočne vznikajú konflikty medzi jednotlivcami a tímami. 

Uvoľnená a priateľská atmosféra na jednom z GrowClub stretnutí. Zdroj foto: GrowClub

Zamestnanec by mal cítiť zodpovednosť aj za firmu

Jednoznačne najúčinnejšou stratégiou sa ukazuje otvorenie diskusie s ľuďmi a ich vtiahnutie do rozhodovania. Spoločne pomenovať to, čo je potrebné, aby sa firma posunula ďalej. Najvyšší stupeň tohto procesu je transformácia vedenia firmy, kde každý zamestnanec preberá plnú zodpovednosť nielen za svoje povinnosti, ale celkový chod firmy. Tak sa dá dosiahnuť maximálny možný rast. Hlavnou úlohou vedenia firmy je preto vytvoriť prostredie, v ktorom sa všetkým darí byť úspešnými a rásť spolu s firmou.

Zaujímavé možnosti rastu vnímajú majitelia a CEO malých a stredne veľkých firiem v diverzifikácii portfólia a expanzii, podpore alebo spolupráci s investorom alebo silným partnerom, konsolidácii a odlišnosti navonok aj dovnútra a v jej komunikácii. 

Ďalšie príbehy podnikateľov nájdete na www.idealplace.sk alebo sa zaregistrujte na www.growclub.sk