17. marca 2021

Európska komisia predstavila v stredu 17. marca návrh digitálneho osvedčenia, ktorého cieľom je uľahčenie cestovania po Európe v čase pandémie. Pas bude dôkazom, že osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu Covid-19, že získala negatívny výsledok testu alebo že toto ochorenie prekonala.

Ako informovala Európska komisia, certifikát umožňujúci voľný pohyb bude postavený na troch kritériách s rovnakou váhou: potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o vykonaní negatívneho testu a potvrdenie o prekonaní ochorenia.

Práva s digitálnym zeleným osvedčením

Každý držiteľ digitálneho zeleného osvedčenia teda bude mať pri cestovaní rovnaké práva ako občania navštíveného členského štátu, ktorí boli zaočkovaní, podrobili sa testu alebo prekonali ochorenie Covid-19. Nebudú sa na nich vzťahovať obmedzenia, aké dnes platia pre turistov v mnohých krajinách, napríklad požiadavka podstúpiť testovanie alebo karanténu.

„Každý členský štát sa podľa návrhu bude môcť rozhodnúť, aké stanovuje podmienky pre majiteľa osvedčenia, budú však musieť byť pre všetkých ľudí rovnaké,“ píše Európska komisia. Napríklad v najrýchlejšej krajine na svete v očkovaní, Izraeli, sa systém zelených pasov využíva ako vstupenka do telocviční, bazénov, reštaurácií či kultúrnych zariadení.

Ak bude členský štát od držiteľov tohto pasu naďalej vyžadovať podstúpenie karantény alebo test, musí to oznámiť Komisii a všetkým ostatným členským štátom a odôvodniť takéto opatrenia.

Reklama

Osvedčenia sa budú vydávať v digitálnom formáte, aby ich bolo možné zobraziť na smartfóne alebo vytlačiť na papieri v závislosti od preferencie držiteľa. Budú obsahovať interoperabilný, strojovo čitateľný kód QR obsahujúci nevyhnutné základné údaje ako aj digitálny podpis.

Zatiaľ však nie je jasné, ako dlho budú platiť. „Obdobie relevantnosti osvedčení závisí od vedeckých dôkazov a budú ju určovať osoby vykonávajúce overovanie podľa svojich vnútroštátnych pravidiel. Keďže sa stále objavujú nové vedecké dôkazy, je možné, že obdobia, počas ktorých sa na základe osvedčení budú rušiť požiadavky súvisiace s ochranou zdravia, sa budú upravovať,“ píše Komisia.

Očkovanie nie je podmienkou

Hlavná debata sa v Komisii viedla o tom, či umožniť krajinám uznávať vakcíny, ktoré zatiaľ nie sú v Európskej únii registrované – ako ruský Sputnik V. Brusel napokon rozhodol, že počítať sa bude s vakcínami, ktoré majú povolenie na uvedenie na trh EÚ. Ak však jednotlivé členské štáty chcú rozšíriť túto možnosť aj o cestujúcich, ktorí boli zaočkovaní inou vakcínou, môžu tak urobiť.

Samotné očkovanie teda nebude podmienkou pre cestovanie. Komisia to vysvetľuje tým, že všetci občania EÚ majú základné právo na voľný pohyb v EÚ a toto právo sa uplatňuje bez ohľadu na to, či boli zaočkovaní alebo nie.

Rovnaký princíp sa uplatňuje aj na právo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt v členských štátoch EÚ a ktorí majú právo cestovať do iných členských štátov. „Digitálne zelené osvedčenie im uľahčí si toto právo uplatniť, a to aj prostredníctvom potvrdenia o vykonaní testu a potvrdenia o prekonaní ochorenia,“ hovorí Komisia.

Aké informácie bude digitálne zelené osvedčenie obsahovať?

Digitálne zelené osvedčenie bude obsahovať nevyhnutné základné informácie, ako je meno, dátum narodenia, vydávajúci členský štát a jedinečný identifikátor. Okrem toho:

  • v potvrdení o očkovaní sa uvedie: vakcína a jej výrobca, počet dávok a dátum očkovania;
  • v potvrdení o vykonaní testu sa uvedie: druh testu, dátum a čas testu, testovacie stredisko a výsledok;
  • v potvrdení o prekonaní ochorenia sa uvedie: dátum pozitívneho výsledku testu, kto potvrdenie vydal, dátum vydania a dátum platnosti.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk.

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?