23. júna 2021

Do konca programového obdobia ostáva vyčerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) ešte 8,87 miliardy eur. Aby sa Slovensko vyhlo dekomitmentu,  tento rok treba vyčerpať aspoň 346,65 milióna eur. Vyplýva to z materiálu Informácia o stave implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 k 31. máju 2021 a pokrok za máj, ktorý na stredajšie rokovanie predložila vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) a ktorý kabinet vzal na vedomie.

Ku koncu mája dosiahla alokácia vo výzvach z EŠIF výšku 19,72 miliardy eur, pričom za máj sa alokovalo okolo 78 miliónov eur. „V roku 2021 je potrebné ešte vyhlásiť výzvy a vyzvania pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie 100-percentnej alokácie vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach za každý operačný program a jeho prioritné osi, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach,“ napísal rezort investícií v materiáli.

Čo sa týka zazmluvnenia eurofondov, v tomto roku treba podľa tvorcov materiálu nakontrahovať ešte 2,23 miliardy eur. Máj považuje rezort z tohto pohľadu za veľmi podpriemerný, keďže sa zakontrahovalo len 13,21 milióna eur. Ku koncu mája dosiahlo samotné čerpanie peňazí z EŠIF úroveň 7,07 miliardy eur, čo predstavuje zhruba 46 %.

Odporúčaný ročný plán

Kým odporúčaný ročný plán čerpania stanovený rezortom investícií je vo výške 2,86 miliardy eur, do konca mája sa vyčerpalo  634,38 milióna eur, čo je 22,15 % plánu. „Z implementačných skúseností môžeme konštatovať, že najviac žiadostí o platbu – najmä za stavebné práce – na jednotlivé riadiace orgány prichádza vždy v 3. štvrťroku daného roka, čo sa prejaví v čerpaní až v poslednom štvrťroku daného roka,“ podotkol rezort.

Ministerstvo v materiáli dodalo, že najvyššiu potrebu čerpania v percentuálnom vyjadrení vykazujú operačný program (OP) Rybné hospodárstvo, program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT a Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

Reklama

Jednotlivé rezorty

Čo sa týka rezortov, v plnení plánu kontrahovania eurofondov ku koncu mája zatiaľ najlepšie obstálo ministerstvo kultúry (plán splnilo na 94,9 %). Z plánovaných zhruba 16 miliónov eur zazmluvnil rezort kultúry už okolo 15,4 milióna eur.

Rezort zdravotníctva splnil plán kontrahovania na 57,21 %, ministerstvo školstva na 46,85 % a ministerstvo hospodárstva na 39,36 %. Nad 20 % splnili plán kontrahovania aj envirorezort a agrorezort, ministerstvo investícií splnilo plán zatiaľ na 17,71 %, rezort dopravy na 15,26 % a rezort vnútra na 8,48 %.

Ministerstvo práce vykazovalo pri plnení plánu kontrahovania z OP Ľudské zdroje záporné hodnoty (-22,23 %), rezort investícií si to vysvetľuje tým, že došlo k zreálneniu finančných prostriedkov, teda k nevyčerpaniu celej zazmluvnenej sumy už ukončených projektov. Ušetrené peniaze sa vrátili do OP na ďalšie využitie.

Naopak, pri plnení plánu čerpania je zatiaľ na prvom mieste agrorezort (57,81 %), nasledovaný rezortom práce (47,62 %) a envirorezortom (22,12 %).

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?