Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
9. septembra 2021

Diskusie v oblasti ochrany životného prostredia sa menia na legislatívne zbrojenie. „Naším cieľom je zvyšovanie energetickej efektívnosti pri znižovaní dopadu na životné prostredie,“ tvrdí Naďa Hartmann, generálna riaditeľka spoločnosti ESCO

Vyššia miera environmentálnej záťaže, aká je v procese výroby či distribúcie nevyhnutná, má svoju nezvratnú cenu. Paradoxne, na cenovkách väčšinou tú najnižšiu. Byť lídrom zelenej revolúcie je šľachetné, otázkou je, či je to dlhodobo ekonomicky udržateľné.

Kto je ESCO Slovensko a aké má priority?

Podstatou existencie ESCO Slovensko je efektívne a environmentálne zdravé Slovensko. Našimi rovnocennými akcionármi sú SPP a ČEZ ESCO. Potrebu zmeny energetického trhu si teda uvedomujú aj najsilnejší hráči na slovenskom trhu.   

ESCO Slovensko je reakciou najväčších poskytovateľov energií na potrebu zvýšenia efektívnosti a zníženia produkovaných emisií slovenskými obcami, priemyselnými areálmi, zdravotníckymi, obytnými či administratívnymi komplexmi. Názov ESCO je odvodená skratka z anglického Energy Services Company, pod ktorou ČEZ pôsobí aj na iných európskych trhoch v Čechách, Nemecku, Poľsku a v Taliansku.

Asi nie je presné pomenovať ESCO Slovensko spoločnosťou, ktorou SPP a ČEZ ESCO rieši environmentálnu záťaž Slovenska. Čo je skutočným dôvodom?

Nepodceňovala by som ekologickú motiváciu našich akcionárov. Dlhodobo podporujú ekologické riešenia, a to nielen v energetickom sektore. Dôvodom na tak aktívnu formu podpory zelených riešení je prijatá Európska zelená dohoda, ktorá nás zaväzuje k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050. Úspech transformácie nášho hospodárstva bude závislý od zabezpečenia dostupnej ekologickej energie, ktorej podiel je nevyhnutné zvýšiť vo všetkých priemyselných odvetviach.        

Sú naše inštitúcie ochotné a schopné investovať do modernizácie svojich objektov za účelom zvýšenia ich efektivity?

Prevláda presvedčenie, že zelené riešenia sú drahé. Každá zmena niečo stojí, no návratnosť moderných ekologických systémov, ktoré znižujú energetickú náročnosť prevádzok, je výrazná, nehovoriac o zlomkových prevádzkových nákladoch. 

Z našich skúseností vyplýva, že aj štátne inštitúcie na Slovensku sú ochotné a schopné realizovať tieto zmeny. Ak je z hľadiska technického stavu potrebná modernizácia, je ekologickejšie siahnuť po našom zelenom riešení. Okrem rýchlejšej návratnosti k rozhodnutiu často prispeje aj možnosť čerpania európskych príspevkov. Zaujímavou možnosťou financovania je využitie garantovanej energetickej služby (GES), pri ktorej poskytovaní využívame skúsenosti z Českej republiky. Služba umožňuje prenesenie splácania investovaných prostriedkov na jej poskytovateľa, ktorý ich kryje z dosiahnutých energetických úspor. Keďže poskytovateľ GES služby zodpovedá za splatenie investície, je jeho záujmom, aby boli stanovené energetické úspory dosahované a ideálne aj zvyšované. Naša modernizácia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky stála približne 5,8 milióna eur. Išlo o najväčší projekt svojho druhu na Slovensku. Nebol to zanedbateľný výdaj, ale pri ušetrení 780-tisíc eur ročne na prevádzkových nákladoch bola táto investícia opodstatnená. Zároveň sa ročné emisie CO2 produkované zariadením znížili o dvetisíc ton. ESCO Slovensko vie koordinovať celý proces modernizácie vrátane pomoci so zabezpečením prostriedkov, ako aj následným zastrešením. Veríme, že to zvýši ochotu realizovať zmeny.  

Je téma dekarbonizácie iba otázkou štátu a veľkých priemyselných či energetických spoločností? Aký bude dopad na bežný život?

Je dôležité uvedomiť si, že už prebiehajúca transformácia nie je potrebná pre splnenie legislatívnych noriem Európskej únie, ale že prijaté opatrenia sú reakciou na negatívny vplyv dnešného spôsobu využívania energií na naše životné prostredie. To nie je otázka jednotlivcov alebo vybraných subjektov, to je otázka nás všetkých. Výraznou mierou ovplyvní dosiahnutie tohto cieľa aj trhové správanie spoločnosti. Zníženie konzumu, preferencia lokálnych zdrojov, separácia či šetrné využívanie energií. Každá zmena k znižovaniu energetickej záťaže pomôže. Vplyv na bežný život môže byť veľký, ale aj minimálny. Je však dôležité, aby sa proces transformácie uskutočňoval postupne. Čím dlhšie budeme odkladať prijímanie opatrení, tým väčší dopad bude mať táto zmena na náš životný štýl. Pri kontinuálnom smerovaní na zelené alternatívy v priebehu troch dekád bude dosiahnutie dekarbonizácie bezbolestné. Klimaticky neutrálna Európa do roku 2050 je teda dosiahnuteľný cieľ. Je však potrebné zapojenie štátu, podnikateľského sektora a verejnosti.

Ako vnímate svoje postavenie v rámci vášho pracovného prostredia?

Vždy som robila svoju prácu najlepšie ako som vedela a neupriamovala som sa na dôvody či príčiny prekážok, ktoré ma počas mojej kariéry stretli. Boli rôzne a je pravdou, že nie všetky súviseli iba s výkonom môjho povolania. Aj moja práca v energetike má svoje špecifiká, a verím, že postupná transformácia z mužsko-ženského delenia už prebieha aj v tomto podnikateľskom sektore. Túto zmenu podporujem aj ako členka WONY (Woman In Energy – Ženy v energetike). Ide o združenie budujúce komunitu na vedúcich pozíciách v energetickom sektore stredoeurópskeho regiónu. Svojím pôsobením prispieva k zlepšeniu postavenia a širším možnostiam šikovných a ambicióznych žien.